Møte Hovedutvalg Oppvekst og Kultur

Hovedutvalg Oppvekst og Kultur har møte 2. mars 2021 kl. 12.00.

Møtet avholdes på møterom Kantina/Rådhuset.

 

Sakspapirer kan leses her

Skjema