Møte i Planutvalget 20.11.18

Planuutvalget i Måsøy har møte tirsdag 20. november kl. 10.00.

 

Møtet avholdes på rådhuset, ordførerens kontor.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema