Møte i Planutvalget 24.09.19

Planutvalget i Måsøy har møte tirsdag 24.09.19 kl. 10.00

Møtet avholdes på rådhuset, ordførerens kontor.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema