Årøy_145x96

M/S «Årøy» vil bli satt inn i Måsøyruta – rute 350

Fylkeskommunen informerer om at M/S «Årøy» vil bli satt inn i Måsøyruta – rute 350 – i løpet av uke 22 og fram mot 1. september.  M/S «Årøy» tar flere biler enn M/S «Ingøy» og gjør at sommertrafikken ut til øyene i kommunen vår får et forbedret tilbud.

Skjema