kunst på bakfjord

Nasjonal turistveg Havøysund - kunsten som turistvegtiltak

Etter litt frem og tilbake ser det ut til at vi vil vi få et kunstverk til Havøysund som alle kan stille seg bak. Det ble stilt spørsmål om både plassering av kunstverket og at kunstverket skulle gå i oppløsning. Dette blir nå hensyntatt. I tillegg får vi et bygg som skal romme kunstverket. Bygget vil bli utformet av den internasjonalt kjente norske arkitekten Jan Olav Jensen. Så vi går spennende tider i vente der Havøysund vil bli styrket som reisemål. Under kan dere lese brevet fra Nasjonale Turistveger og kommunestyrevedtaket fra 22. mars 2018.

Med Måsøy formannskap sitt avslag i forhold til kunstverket Air Burial på Bakfjordfjellet ble dette verket til den amerikanske kunstneren Roni Horn skrinlagt. Et kunstverk på internasjonalt nivå vil etter Turistvegseksjonen sitt syn være viktig for Nasjonal turistveg Havøysund som attraksjon og verdi som trafikktrekker til Måsøy kommune. Turistvegseksjonen har derfor valgt å gå videre med kunst som prioritert tiltak med utgangspunkt i at verket må være holdbart og fortrinnsvis plasseres i eller i umiddelbar nærhet av Havøysund. Tettstedet blir da det naturlige målpunktet for de vegfarende turistene og vil styrkes som reisemål, samtidig som tilsynet med verket forenkles.

Roni Horn er en av verdens viktigste nålevende kunstnere. Hun har utstillinger i gallerier og museer i hele verden og vil kunne tilføre denne turistvegen et kunstverk i samme klasse som Louise Bourgois sin brennende stol på Steilneset i Vardø langs Nasjonal turistveg Varanger. Turistvegseksjonen med vår kunstkurator har derfor fortsatt samtalene med Roni Horn. Resultatet er et forslag med to glasselementer inne i en bygning tegnet og laget spesielt for dette verket. De to glasselementene er blant de største elementene Roni Horn har laget. Det ene er grålig blått og det andre er lys Sienna/fersken-farget. Nasjonale turistvegers kurator er av den mening at disse to glassobjektene på en fantastisk måte speiler det bærende konseptet vi arbeider etter for strekningen til Havøysund, farger, lys og transparens.

Glassobjektene er fri for mikroskopiske sprekker og er kjølt ned i en periode på over 8 måneder i ovnene der de er støpt. Dette er den mest vitenskapelig holdbare måten objektene kan produseres på. De vil ikke krakellere/forvitre, og vil være permanente så sant de står innendørs. Det skal ikke være nødvendig å varme opp bygget, men det er mulig det må til enkel gulvvarme innstøpt i den isolerte sålen. Taket må være slik at det slipper inn lys. Roni Horn tenker seg en helt enkel bygning med en grunnflate i størrelsesorden 30 m2.

Turistvegseksjonen ønsker å engasjere den norske arkitekten jan Olav jensen til å tegne bygget. Han har laget en rekke prisbelønte bygg i inn- og utland, blant annet for Nasjonale turistveger, og har etter hvert fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Han er spurt og har sagt ja. Roni Horn er svært tilfreds med det valget.

En forutsetning for å kunne gå videre med kontakten med Roni Horn, er at Måsøy kommune ser verdien av å få til et slikt kunstverk og gir sin prinsippielle tilslutning til å stille seg bak ideen og erklærer seg villige til å stå som vertskap for Roni Horns nye kunstverk.

Kunstkurator Svein Rønning er vår kontaktperson når det gjelder det kunsteriske.

Kommunestvrets vedtak: Nasjonale turistveger ønsker å realisere et kunstverk av kunstneren Roni Horn, i eller ved, Havøysund. Kunstverket skal plasseres i en bygning som lages for formålet. Måsøy kommune ser svært positivt på dette og gir sin prinsipielle tilslutning til realiseringen av kunstverket og stiller seg bak dette. Kommunen ønsker å stå som vertskap for verket. Kommunen oppnevner en ressursgruppe på 3 personer som består av gruppelederne fra hver av partiene som er representert i kommunestyret, som Nasjonal Turistveg kan bruke i sin planlegging/giennomføring av prosjektet.

 

 

  

Skjema