legevaktsentralen

Nasjonalt legevaktnummer 116117

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Når du ringer 116117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, bør du alltid ringe fastlegen først.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

Fastlegen din i åpningstiden. Legekontoret i Måsøy er åpent mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Telefonnummer 78424100.

Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. (Befinner du deg utenfor distriktet og trenger kontakt med legevaktsentralen som Måsøy kommune benytter kan du ringe 78 97 00 90)

113 når det er akutt og står om liv.

Fastlegen kan også gi hjelp raskt

Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, varige og kjente plager uten akutt forverring.

Hva kan legevakten gjøre for deg

Når du ringer det sekssifrede nummeret 116117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

Legevaktene i Norge er ulikt organisert. I alle kommuner skal det alltid være minst en lege på vakt. Når du bruker tjenester fra legevakt, skal du betale en egenandel.

De fleste steder i landet forventes det at du ringer legevaktsentralen for vurdering før du eventuelt avtaler å møte opp. Ofte kan gode råd på telefon være nok.

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

Slik kommer du i kontakt med legevakten

Ring det sekssifrede nummeret 116117 (alternativt 78 97 00 90)

Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp, skal du ringe 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

 • Nye lammelser i ansikt eller arm
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet
 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme.

Informasjon om nasjonalt legevaktnummer 116117 blir sendt ut til alle husstander i kommunen.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med:

Ann Jorunn Stock, helse- og omsorgsleder, tlf. 90 19 69 45, ajs@masoy.kommune.no

Stig Mathisen, ass. avdelingsleder, 47 60 82 99, sma@masoy.kommune.no

Skjema