veibom

Nattestenging av FV. 889 i forbindelse med Korona virus

I forbindelse med Korona virus vil Fylkesveien 889 mellom Snefjord og Havøysund være nattestengt i tidsrommet kl. 22.00 - 06.00, denne ordningen gjelder inntil videre. Dette i samråd med og med godkjenning fra Samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune.

OBS! Av praktiske årsaker legges bommen i Snefjord ned kl. 21.00

Ber publikum følge med på Statens vegvesen sine sider.

Skjema