Logo nav

NAV Måsøy har stengt publikumsmottaket i perioden:16.03.-13.04.20

På grunn av situasjonen vedørende coronaviruset, vil NAV Måsøy sitt publikumsmottak være stengt i nevnte periode med mulighet for forlengelse. Det vil heller ikke være mulig med fysiske møter.

I tråd med helsemyndighetenes råd, satser vi nå alt på å løse vårt samfunnsoppdrag digitalt og per telefon.

De som ikke kan benytte seg av digitale tjenester eller skal søke om sosialstønad, kan ringe beredskapstelefonen. Denne telefonen er betjent mandag-fredag mellom kl. 12.00-14.00.

Beredskapstelefon: 41 25 81 91

Dersom du skal levere dokumentasjon til NAV, vær snill å benytt postkassen på utsiden av kontoret.

Skjema