eple

Nettskole

Nettskolene er på lik linje som andre videregående skoler et tilbud for elever og lærlinger som drives av Troms og Finnmark fylkeskommune. Her kan du få nettbasert undervisning i fag som ikke tilbys på din lokale skole, samt i en rekke fag som fremmedspråk, norsk og matematikk.

Mangler du generell studiekompetanse og er 23 år eller eldre?  Da kan nettskolen tilby fleksibel opplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnskunnskap, historie og naturfag.

Oppstart i januar 2024.

 

Les om dette tilbudet og andre tilbud på:

https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/nettskole/

 

Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte:

Studierektor Veksling LOSA og Nettskolen Finnmark – Elisabeth Leiknes Hansen.

Mail: elisabeth.hansen@tffk.no

Mobil: 96 04 34 34/ Telefon: 96 04 34 34

Skjema