Høtten_145x193

Noen kommer - noen går

I neste uke er det konstituerende kommunestyremøte. Det vil si at det gamle kommunestyre med sine 17 representanter er historie, og at et nytt med 15 representanter tiltrår. Av disse er det 7 som møter for aller første gang. Gratulerer og velkommen !

Et valgteknisk samarbeid mellom Senterpartiet og Høyre gjør at undertegnede fortsetter som ordfører de neste 4 år, og at Tor-Bjarne Stabell fra Høyre blir varaordfører. Hvem som skal lede komiteene er ennå ikke avklart, men det får vi vite torsdag den 22. oktober.

Vi går ei ny og spennende tid i møte.

Denne uken har jeg vært i Kirkenes på Kommunenes Sentralforbunds høstmøte. Her fikk jeg møte tidligere ordfører og nåværende statssekretær Anne Karin Olli. Hun var på møtet for å fortelle om regjeringens forslag til statsbudsjett. Og for å ha sagt det først som sist; det ser ikke særlig lyst ut for vår kommune når det gjelder statlige overføringer. Det er bare å håpe på at stortingsbehandlingen kan bidra til økte inntekter til oss små kommuner. Det tror jeg må bli nødvendig om vi skal overleve

Mottak og bosetting av flyktninger sto også på programmet. Flyktningestrømmen inn over Storskog er blitt langt større enn myndighetene kunne drømt om. Dette krever innsats og stort hjelpebehov fra mange kommuner – enten som transittmottak eller som fast bosetting. Fra vår kommune har vi sendt over en liste til Fylkesmannen over mulige nødinnkvarteringssteder. Administrativt vurderes situasjonen, og vi er forberedt på å måtte ta imot vår andel når beskjeden foreligger.

På programmet var fokus også satt på barnevern og interkommunalt samarbeid, samt avlastnings- og fosterhjem. Jeg røper ingen hemmelighet når jeg sier at barnevernsetaten i småkommuner sliter med å tilsette nødvendig kvalifisert bemanning, og at et interkommunalt samarbeid er nødvendig for å få løst oppgavene tilfredsstillende.

Arbeidet med utearealet i Høtten barnehage er nå i ferd med å avsluttes for sesongen. Asfaltering vil finne sted først neste år, men allerede nå er forholdene blitt både tryggere og penere for alle unger og voksne som tilbringer hverdagen sin der.

Rotteinvasjonen på Rolvsøy har eskalert og er nå til stor plage over hele øya. Dette vil formannskapet gjøre noe med, og har derfor innvilget penger til rottebekjempelse. Vi har inngått en avtale over 3 år med firmaet Anticimex som skal bidra til at rottene – forhåpentligvis – forsvinner fra øya med tid og stunder. 

I morgen (lørdag 17. oktober) kl. 1200 er det internasjonal familiedag på samfunnsalen til inntekt for årets TV-innsamlingsaksjon. Vi møtes der.

 

God helg.

 

Hilsen Gudleif

  Høtten.jpg

Skjema