Ingress_maasoy

Nummer 50.

Det har vært ei spennende tid på mange fronter siden dere hørte fra meg sist. Et suksessfullt Halibut-arrangement med rekordstor deltakelse og gode kveitefangster er for lengst i havn. Storslått «Lulleli» på Ingøy i midten av august samlet flere mennesker enn det har vært på øya på mange tiår. Skolestart for forventningsfulle førsteklassinger og øvrige elever i Havøysund og på Rolvsøy er unnagjort og undervisningen er allerede godt i gang.

 

På SFO er det kommet inn nye forventningsfulle småtasser, men andre igjen ble så store at de måtte finne seg et annet sted å være når skolen er slutt.
 
Skolen på Måsøya er som kjent stengt og de to elevene som var igjen går nå på skolen i Havøysund. I forrige uke var vi en delegasjon fra kommunen på Måsøya for å få en oversikt over bygning og inventar. Om kommunestyret går inn for det vil skolen og lærerboligen etterhvert bli lagt ut for salg. Nærmere enkeltheter omkring dette vil vi komme tilbake til når de politiske vedtak er gjort.

Vannkvaliteten til enkelte forbrukere i Hjelmsøyveien er ikke tilfredsstillende for tiden, og teknisk etat jobber for å finne løsninger på utfordringene.
Tirsdag kom biskopen og hans stab på besøk til kommunen. Bispevisitasen gikk over to dager, og ble avsluttet med gudstjeneste i Slotten kirke onsdag ettermiddag. Visitasgudstjenesten finner sted i Havøysund kirke søndag 4. september klokken 1100.

Onsdag var det evalueringsmøte i forbindelse med kommunereformarbeidet med Kommunalkomiteen om bord på hurtigruten «Trollfjord» på tur til Hammerfest, sammen med flere av fylkes ordførere og fylkesmannen.  

Arbeidet med å bytte ut vann og avløp i Storvannsveien er godt i gang.  Her vil det bli lagt ny asfalt både i denne veien og i Søndregata, og arbeidet skal være ferdigstilt i løpet av oktober. Jeg kan i denne sammenheng nevne at det fra en av kommunens entreprenører - via vedkommendes advokat - er innlevert en oppfordring til kommunen om å stanse dette arbeidet da det er uenighet om hvorvidt kommunestyret har behandlet saken riktig. Om oppfordringen ikke imøtekommes vil saken bli klaget inn til «Klagenemda for offentlige anskaffelser». Dette er en sak som må avgjøres av advokater, og jeg kan derfor ikke kommentere den ytterligere nå. 

Hvorfor ble ikke veien til Hallvika asfaltert, får jeg mange spørsmål om. Som dere sikkert er kjent med er dette fylkesvei og dermed også fylkeskommunens ansvar. I tidligere samtaler ble det sagt at fylket skulle vurdere dette når arbeidet med Strandgata var ferdig. Dette arbeidet er nå ferdig og jeg har i samtale og via mail etterlyst svar på dette i uken som gikk. Jeg håper på et svar i neste uke.

Gåsejakta er godt i gang uten at jeg kan rapportere noe om resultater herfra, men med selvsyn har jeg tidligere registrert store mengder gås på Ingøy.  I tillegg til dette har vi hatt mange dager med sommer i august. September er alltid en spennende måned både hva gjelder vær og tyttebær.
Dette skulle vel tilsi at vi stort sett er fornøyd med tingenes tilstand, eller…?

Dere lurer kanskje på hvorfor overskriften denne gang er nummer 50? Utrolig nok er dette «ordførerens hjørne» nummer 50 fra min hånd, så jeg tillater meg å markere dette i all beskjedenhet. Det blir nok sikkert 50 til med tiden.

IMG_1556.JPG

Bildet i dag er fra Måsøya hvor Gjesværstappan vises i bakgrunnen.

God helg – med gevær eller bærbøtte – eller begge deler.

Hilsen Gudleif

Skjema