IMG_1085

NY BÅT TIL KOMMUNEN

For ikke så lenge siden gikk Morten Eliassen til anskaffelse av den 35 fot store «Øyabas» med registreringsmerke F 50 M. Fartøyet, som er 4,5 med bredt, er rigget for garn- og linefiske og så dagens lys i 2007 ved Båt- og motorservice i Rørvik. 

Framdriften skjer med en 230HK Volvo. Torskekvoten er allerede fisket opp, og mandag går turen til Trøndelag. Her har fartøyet fått oppdrag med undervannsvedlikehold innenfor havbruksnæringen, og vil etter hvert bli utstyrt med det mest moderne av nødvendig utstyr som er å oppdrive på markedet.

Oppdraget er i første omgang ventet å vare frem til jul, så fartøyet blir ikke å se i kommunen den nærmeste fremtid.

Måsøy kommune gratulerer Morten med investeringen og ønsker lykke til fremover. Som mannskap på turen er Alexander Jensen hyret, men han var ikke tilstede da bildet ble tatt.

IMG_1085 (2).JPG

Skjema