flytebrygge_145x109

Ny flytekai i Havna

Havnevesenet holder for tiden på med å legge ut ny flytekai i indre havn Havøysund. Kaia, som vil bli på 42 meter, vil gi et lenge etterlengtet tilbud til fremmedflåten som tidligere har hatt litt vanskelig med å finne kaiplass i havna vår. Dette har tidligere resultert at flere har valgt andre havner for utror, men nå legges forholdene til rette.

Bunkerskapasitet er i tillegg blitt betydelig styrket med det nye bunkersanlegget i Halvvika, mottakskapasiteten på våre industrianlegg er stor, så nå er det ingen grunn for fremmedflåten å ikke velge Havøysund. Dere er hjertelig velkomne.

flytebrygge.jpg

flytebrygge 1.jpg

Skjema