psykolog ErikRoss

Ny kommunepsykolog i Måsøy Kommune

I Januar startet Erik Ross som Kommune Psykolog hos Måsøy Kommune i 20% stilling, dette er en avtale mellom Måsøy kommune og Betania Alta.

 Betania Alta skal sikre tilgang til fagressurs, spesialistoppfølging, fagutvikling.

Avtalen er gjeldende fra 01.01.22 og har en prøveperiode på 6 mnd. Tilbudet vil også evalueres underveis med tanke på justeringer og evt. videreføringer.

Avtalen gjelder grunnpakke 20% ressurs kommunepsykolog og han vil ha kontor på Legekontoret. Erik Ross vil være fysisk tilstede halvparten av tiden og andre halvparten digital veiledning.

Forslag til Kommunepsykologens formelle rolle, er delt over tre områder (i avtalen):

  • Systemisk/ planarbeid med Psykisk helse i kommunen
  • Klinisk arbeid
  • Veiledning/støtte av andre yrkesgrupper.

Kommunepsykologens rolle vil i begynnelsen være overordnet veiledning mot etatene i de forskjellige tjenestene.

Skjema