kulturkonsulent fredrik

Ny kulturkonsulent

Fredrik Vikse er kommunens nye kulturkonsulent, han kan du treffe på biblioteket tirsdag og onsdag 12.00 – 18.45 (begynner fra 2 oktober). Det betyr at biblioteket vil være åpent da.

Hvem er han:

32 år gammel liung (buskerud). Fredrik er utdanna statsviter og biolog. Han har jobba som fisker, HVPU pleier og biolog foredragsholder på Hurtigruta. Ellers har han vært aktiv i røde kors og DNT i mange år og håper å få i gang det her også. En artig fakta er at han har hatt hus på Måsøya i 5 år.

Hva skal han da gjøre?

Fredrik er ansatt i 50 % stilling som kulturkonsulent for å utvide kulturlivet i kommunen. Innafor det skal han utvide bibliotekets åpningstider, i samarbeid med biblioteksjef Lillian Jacobsen skal de arrangere flere folkemøter og arrangementer i biblioteket. Fredrik skal sørge for faste konserter på helsesenteret/dagtun. Kommunen ønsker i første omgang å bruke lokale og regionale artister, så kom gjerne med tips. Ønsket er å bruke kirkene i kommunen mer til kulturarrangementer i tillegg til dagens aktivitet, det blir Fredriks oppgave å finne finansering samt og organisere dette. Det samme gjelder samfunnsalen.

Måsøy kommune er en del av friluftsrådet Finnmark.  Mange av dere har gått perleturer i år. Fredrik overtar ansvaret for dette videre. Det betyr også bedre merking av ruter og turkart for kommunen. Plast blir et stadig større problem for havet, det finnes penger til dere som ønsker å rydde strender hos han. Er du ungdom fins det nå mulighet til å tjene noen kroner og gjøre en glad gjennom TURVENN prosjektet, der ungdom tar med en eldre på tur. Bare stikk innom dersom du er interessert. I tillegg vil Fredrik være ansvarlig for friluftskolen.

Vi har en eminent klubb for ungdom her, Fredrik skal være med å utvikle det videre. Han skal være sekretær for Ungdomsrådet, slik at de bedre kan løfte fram bar og unges stemmer i politikken. I tillegg er håpet og få i gang bandøving for ungdom i musikkbingen, en filmklubb samt en aktiv lokalradio.  

Hva kan du få hjelp til:

  • Råd og støtte til alle som driver frivillige aktivitet her i kommunen

  • Hjelp til søknader om midler

  • Alle som vil starte opp kultur aktivitet

Utover det er Fredrik ansatt i 50 % stilling i en folkehelsestudie i kommunen, mer informasjon om det kommer.

Skjema