Ørabakken_145x193

Ny oppdatert informasjon - steinras på Ørabakken

Geolog har vært i Havøysund og befart rasområdet. Raset anslås å være 20 meter høyt og 10 meter bredt. Ca. 3000 tonn med stein har rast ut.

Det er vurdert at Strandgata nå kan åpnes for ferdsel. Vi anbefaler publikum om å passere rasstedet, og ikke oppholde seg der over tid. Av 9 evakuerte hus, vil 3 fortsatt være evakuert inntil videre. De berørte vil få direkte informasjon fra kommunen.

Statens vegvesen starter oppryddingsarbeidet mandag 30. januar. Sprengning og rassikring vil foregå i kontrollerte former. Vi avventer nærmere tilbakemelding fra Statens vegvesen om når veien kan åpnes for ferdsel.

 

Boreal er klar over situasjonen, og tilrettelegger busstransporten etter beste evne. Se siste informasjon her, og følg med på oppdateringer direkte på deres hjemmeside: http://www.177finnmark.no/

 

Skjema