IMG_0779

NY RÅDMANN

I torsdagens kommunestyremøte ble Lill Torbjørg Leirbakken fra Oteren ansatt som ny rådmann i kommunen etter Inga Sørensen som fratrer stillingen 31. mars.

Lill Torbjørg har tidligere vært ansatt som økonomisjef i kommunen vår over en periode på ett år fra 2012 til 2013, så hun er godt kjent både med den kommunale administrasjonen og kommunen for øvrig. Tiltredelsesdato er ikke avklart, men jeg regner med at dette vil finne sted på forsommeren en gang. Måsøy kommune har som kjent vært «storforbruker» av rådmenn de siste 5-6 årene, og håper og tror at vi med denne ansettelsen får en rådmann som innehar stillingen over en lengre periode. Vi ønsker Lill Torbjørg velkommen tilbake til oss samtidig som vi takker Inga for innsatsen så langt og ønsker henne lykke til i sitt nye virke.

Tidligere i uken var representanter fra vår kommune i møte med Hammerfest og Kvalsund kommuner for samtaler om en eventuell sammenslåing av kommunene i forbindelse med arbeidet om kommunereformen som alle landets kommuner er pålagt å gjennomføre.

Møtet har vært behørig omtalt både i aviser, radio og Tv, så jeg regner med at de fleste har fått det med seg. Det jeg imidlertid kan bekrefte er at det ikke er inngått noen bindende avtaler kommunene imellom, og at ingen kommuner så langt har konkludert i forhold til sammenslåing eller ikke.

Kommunestyret har lagt en fremdriftsplan for det videre arbeidet. I planen ligger det at det skal gjennomføres folkemøte og mulig folkeavstemming før kommunestyret tar endelig avgjørelse i juni. Det skal også komme utfyllende informasjon ut til publikum, slik at alle etterhvert skal vite hva det vil si om vi slår oss sammen med andre kommuner eller velger å stå alene. Dette er en stor og viktig sak for kommunen – egentlig den aller største på mange tiår - og jeg vil tro at dette diskuteres mange steder over mange kaffekopper for tiden.

I november 2015 nedsatte kommunestyret et utvalg som skulle utarbeide en rapport med tanke på å få endret adgangskriteriene i kongekrabbefisket slik at også fiskere fra kommunen kan få delta. Rapporten, som ble forelagt kommunestyret sist torsdag, konkluderer med at det er stor nedgang i antall fartøy og fiskere i Vest-Finnmark samtidig som det motsatte er tilfelle i øst.  At mange av våre fiskere har tatt utflytting østover for å få krabbekvote er også en kjensgjerning. Kommunestyret er fornøyd med krabbeutvalgets rapport og ber om at det fremmes krav overfor Storting og regjering om at hele Vest-Finnmark innlemmes i kvalifiseringsområdet.

Solen har vært mye å se den siste tiden, og som vanlig på denne årstiden opplever vi «synnavindsgnaget». Det vil si sol, snøfokk og til dels stengte eller kolonnekjørte veier. Dette får vi ta med godt humør i påvente av at snøen snart skal tine bort og temperaturene etter hvert vil stige.

 

God helg.

 

Hilsen Gudleif

Skjema