Logo nav

Nye åpningstider på NAV kontor

NAV kontoret i Havøysund har åpningstider for dropp inn onsdag og torsdager kl 11:30-14:00.  

NAV kontoret i Hammerfest har åpningstider for dropp inn mandag, onsdag og fredag kl 11:30-14:00.
Fra 1. mai 2021 ble det et felles NAV kontor for Hammerfest og Måsøy kommuner og kontorene betjener folk i begge kommunene.

Skjema