koronavirus

Nytt smittetilfelle i barnehagen

Fredag formiddag fikk vi melding om at nok et barn fra barnehagen har testet positivt for covid-19

I kommunen er det nå 5 barn som har fått påvist smitte, samt 4 barn som har symptomer. Alle tilhører samme avdeling i Høtten barnehage. Denne avdelingen har 17 barn, og vi forventer derfor flere smittetilfeller. Beredskapsledelsen følger situasjonen tett gjennom helga, og vil samles til et nytt møte mandag morgen.

Vi ber foreldre/foresatte om å være ekstra oppmerksom på symptomer hos barna, og teste barna ved mistanke om smitte.

Hvis man får symptomer og/eller positiv test er det viktig å holde seg hjemme og teste for smitte.

Informasjon om testing og smittekarantene finner du her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-tisk-strategien/id2895499/

Skjema