logo Måsøy kommune kystens perle[1]

Offentlig ettersyn – Endring reguleringsplan for Tufjordbruket.

Forslag til endring av «Reguleringsplan for  Tufjordbruket» er lagt ut til offentlig ettersyn.

Høringsfristen er forlenget til 16.09.19

Høringsbrev: her

 Vedlagt dokument: her

Skjema