politivedtekter

Offentlig høring - Politivedtekter

Formannskapet i Måsøy behandlet i møte 15.09.20, sak 58/20 - Politivedtekter med tilhørende forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter, vedtatt å legge politivedtektene ut til offentlig høring.

Høringsfrist er satt til fredag 6. november 2020
Politivedtektene legges ut til offentlig høring på kommunens Servicetorg. 

Eventuelle merknader og innspill fremmes skriftlig og oversendes Måsøy kommune pr e-post: postmottak@masoy.kommune.no eller pr post: Måsøy kommune, Postboks 71, 9691 Havøysund innen 6. november 2020.

Les politivedtekter her

Skjema