Cermaq kartutsnitt

Offentlig høring - Søknad om å etablere forflåte og navneendring ved lokalitet 32797, i Ryggefjord Måsøy kommune

Cermaq Norway AS, org 961922976 har søkt om å etablere forflåte ved lokalitet og navneendring fra «Elvevika Ny» til «Elvevika» ved lokalitet 32797, i Ryggefjord Måsøy kommune.

Lokalitet: Elvevika Ny 32797, Ryggefjord Måsøy kommune.

Kontaktperson for Cermaq: Jonny Opdahl, tlf.: +47 236 85 521, +47 951 77 617

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn fra 19.10.2020 i Måsøy kommune på kommunens hjemmeside www.masoy.kommune.no, samt på Rådhuset i Måsøy i Havøysund.

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Måsøy kommune, Postboks 71, 9691 Havøysund innen 16.11.2020. For mer informasjon angående saksgangen, se veileder for søknadsskjema ved nettadresse: http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema

Søknaden kan du lese her:

Søknad
Strømmålinger Elvevika 2011
Forundersøkelse
B-Undersøkelse ved Elvevika NY
ASC- og C-undersøkelse

Skjema