rådhuset sommertid_145x109

Offentlige bygg åpner tirsdag 12. mai

Rådhuset og biblioteket åpner tirsdag.

Sektor for helse gjør egne vurderinger, og vil komme tilbake med nærmere informasjon om våre institusjoner.

Ved rådhuset ber man om at besøkende stopper ved servicetorget, for melding om avtale.

Pass på smittevern:

  1. Ikke besøk byggene hvis du er syk
  2. Husk god hånd- og hostehygiene
  3. Hold minst 1 meters avstand

Skjema