koronavirus

Oppdatert koronainformasjon 18.02.22

Kommunal Koronatelefonen vil ikke lenger bli besvart.

Ved spørsmål viser vi til den nasjonale telefontjenesten som svarer på spørsmål om korona. Åpningstiden til telefonen er 08.00 - 15.30 hver dag – utenom lørdag og søndag.
Nummeret er 815 55 015.

Ved andre henvendelser, kan man kontakte legekontoret på tlf: 78424100 (0830-1300)

Testbuas åpningstid er redusert til
Mandag- onsdag- fredag klokken 12.00

Her utleveres det også selvtester. PCR prøver tas ikke fredager.

Alle henvendelser vedrørende covid vaksinering bes tas med helsesykepleier Ann Sissel tlf: 90 83 96 59

Mvh. Smitteverngruppa, Måsøy Kommune

Skjema