Ordførershjørne 01

Ordførerens hjørne 01.11.19

De blå næringer er viktig for Måsøy kommune, og jeg lar bildet av Stian Mikalsen være et symbol på at man har tro på denne næringen. (foto: Christer Eidissen). Dette er en bransje å satse på, og ungdommen skal vi i kommunen støtte opp om. Jeg har snakket med flere unge i både fiske- og havbruksnæringen denne uka, og de har virkelig tro på ei framtid i næringen.

Denne uka startet med tre dager sammen med Vest-Finnmark regionråd i Hammerfest. Mandag ble det arrangert UNG-2019, hvor alle elever på 10. klassetrinn i vår region var invitert til konferanse om muligheter og studieretninger innen de blå næringer. Det er viktig at vi møter opp på slike arrangement, og jeg vil rette en stor takk til Even Johansen fra Tobø-Fisk som holdt et glitrende innlegg om foredling for ungdommen.

Tirsdag morgen startet jeg dagen i et informasjonsmøte med Innovasjon Norge. I Måsøy kommune behøver vi gründere, og da er det helt naturlig å lete etter muligheter. Innovasjon Norge kan bidra med både profilering, kompetanse, rådgivning, nettverk og finansiering.

Senere tirsdag og onsdag var det «Forum - Marine næringer» som sto på agendaen. Her fikk vi høre, lære og diskutere havbruk, fiskeri, foredling, forskning – og ikke minst fikk vi møte mange aktører innen de forskjellige næringene. Viste du at hvis all norsk fisk ble foredlet i Norge kunne det bety så mye som 30.000 nye arbeidsplasser.

Uten å røpe for mye, så er det noen som ser mot Måsøy – og jeg har invitert en aktør til møte om et spennende prosjekt.

Ukas gladsak
Arktiset Vedet – Arctic Waters er en finsk TV-serie på Dplay. Serieskaperne har vært hos Tufjord Brygge, og førstkommende søndag kan du se programmet på Dplay, eller ved å følge de på www.arktisetvedet.fi Dette er super reklame for kommunen, og ikke minst for de som driver innen turistnæringen her.

Planer er viktige
Kommunens planverk har vært «på hælene» i mange år, selv om dette er det viktigste verktøyet vi har for all etablering av f.eks næringsarealer, friluftsarealer eller arealer for boliger.

Flere har nok observert at det stadig dukker opp informasjon på kommunens hjemmeside, nå sist om verdisetting av friluftsområder. På rådhuset jobber det nå 2 planleggere som har som oppgave å få planverket oppdatert og godkjent – og i forbindelse med dette arbeidet er det mye informasjon som skal ut, og innspill som skal behandles.

PS! Jeg vet at folk er nysgjerrig på om vi er i rute med godkjenning av scooterløyper, og det kan jeg bekrefte.
 

«Vi fortsetter fremover, åpner nye dører, og gjør nye ting

fordi vi er nysgjerrige, og nysgjerrighet leder oss på nye veier»

                                                                                               

Ha ei riktig fin helg

Bernth R. Sjursen

Skjema