ordførerens hjørne 03

Ordførerens hjørne 03.04.20

Å være forberedt på smittetilfeller er viktig, og i disse dager kommer smitten nærmere oss i Måsøy kommune. I løpet av de drøyt 3 ukene vi har stått i denne situasjonen, har hele kommunen kjøpt seg tid ved hjelp av inngripende smitteverntiltak – og innbyggerne har vært med på dugnaden. I går ble helsesektoren satt på prøve med en øvelse.

En oppsummering av øvelsen
I samråd med kommunal helsetjeneste og Finnmarkssykehuset har vi stasjonert et feltsykehus på Havøysund hotell. Dette er gjort for å ta vare på eventuelle tilfeller av dårlige Covid-19-pasienter i påvente av evakuering til sykehus.
Sykepleiere i Måsøy kommune har flyttet ned utstyr og er godt forberedt, og vi har nå kapasitet til behandle flere pasienter over lang tid.
For å teste beredskapen vår, foretok vi en uanmeldt øvelse i går, 2. april, hvor ambulanse, AMK, legevakt, hjemmetjenesten, sykepleietjenesten og hotellet ble involvert.

Øvelsen var svært krevende og oppgavene ble løst med svært godt samarbeid på en utmerket måte. Jeg er veldig stolt av mine kolleger. På tross av øvelsens alvor ble jeg med som observatør sammen med Lisa Stock fra ambulansetjenesten, og vi fikk dokumentert deler av øvelsen med bilder er satt sammen til denne lille oppsummeringen.

Med vennlig hilsen fungerende kommuneoverlege; Ola Vassbø.

Ukens gladsak
iFinnmark har valgt å trekke frem kommuneoverlegene som "månedens finnmarkinger".
Utdrag av redaktørenes begrunnelse:
– Når man ser tilbake på måneden, så er det mange som har stått ovenfor ekstra prøvelser i en vanskelig tid.  Plutselig må de svare på spørsmål de kanskje ikke er vant med å måtte svare på før. Det er et voldsomt press, alle søker nå dem for råd og kompetanse i møte med en vanskelig og usikker situasjon. Ingen vet fasiten.
– De har gjort en voldsom innsats. Man kan være enig eller uenig i de vedtakene og vurderingene som har blitt gjort, men det vi må huske på, er at disse vurderingene tas med lokalbefolkningens beste i tankene.
– Spesielt har de fått søkelyset på seg på grunn av "Søringkarantena", som de ulike ordførerne har valgt å rette seg etter. Sannsynligvis er dette tiltaket noe av årsaken til at vi i Finnmark fremdeles har et lavt antall smittede.

Coop prix med supertilbud til ansatte i helsesektoren
Måsøy kommune har gjort mange tiltak for å begrense smittefaren når det gjelder Covid-19. Også næringslivet er med på den store dugnaden, og har tilrettelagt for skift, endret arbeidsrutiner, tilbud til kunder osv.
For ansatte i helsesektoren har Coop prix gjort et helt spesielt tiltak. De tilbyr egen handletid fra kl. 09.00 – 10.00 hvor bare helsearbeidere får være i butikken.
Jeg oppfordrer alle ansatte i helsesektoren til å benytte seg av dette tilbudet, for ikke å utsette seg for smittefare ellers på dagen.

Er vi forberedt på tiden etterpå?
En ting er å være forberedt på det vi står oppi nå, på eventuell smittesituasjoner som kan komme – for det tror jeg kommer. Vi må ikke legge hindringer i veien, slik at næringsaktørene kan holde hjulene i gang så lenge som mulig. Her mener jeg at vi har en god dialog med lokalt næringsliv.
En annen ting er hvordan vi kan forberede oss på det som må fungere når hverdagen er tilbake.
Nå jobbes det på mange arenaer om hva vi kan gjøre for å opprettholde næringslivet og arbeidsplassene i kommunen. Jeg har skrevet brev til fylkesrådet, og har også hatt møte på teams for å spille inn prosjekter som bør forseres, for å sikre aktivitet. Dette gjelder punktutbedring og mobildekning på FV-889, kombibåtkaia på Ingøy, og Hallvika fiskerihavn. Dette viktige prosjekter for kommunen, samtidig som det kan skape aktivitet for næringsaktører.
Administrasjonen i kommunen kartlegger hvilke prosjekter som kan igangsettes, slik at vi får lokale håndverkere i arbeid.
Det er også viktig for de private at så lenge dere er frisk, og at håndverkerne er frisk, så er det ingenting i veien for at du kan få utført planlagte oppussinger og reparasjoner. Alle har iverksatt egne smitteverntiltak – for din og deres sikkerhet.
Oppsummert, og veldig viktig: Bruk lokalt næringsliv – handle lokalt!

Hva skjer på Gavelen
I disse koronatider stiller noen spørsmål ang framdriften for Havøygavelen Vindpark.  
Finnmark Kraft AS forsikrer om at framdriften går slik som planlagt, og det er foreløpig ingen ting som tyder på endringer.
Noen lokale leverandører er allerede blitt kontaktet for oppdrag og noen har også fått til dels store oppdrag for entreprenør.

Følg med på nyheter fra regjeringen.
Lover og forskrifter kommer på løpende bånd, og disse offentliggjøres i daglige pressekonferanser på regjeringen.no og i media.
Her kommer det oppdatering om smitteverntiltak, men også opplysninger om tiltak rettet mot næringslivet og arbeidstakere. Det er viktig at arbeidstakere som blir permitterte tar kontakt med NAV, og det er viktig for næringsaktører at man er proaktiv for å ta del i tiltakene fra regjeringen.
17. april åpner en portal hvor små og mellomstore bedrifter kan registrere tap i omsetningen, for å få dekke noe av dette.

Forbudet mot opphold på fritidseiendom i annen kommune ble et hett tema
Regjeringen har som kjent innført en forskrift om forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn den man er folkeregistrert i. Denne forskriften gjelder t.o.m. 13. april.
Det betyr at man i utgangspunktet ikke har lov å overnatte på fritidseiendommen.
Dette handler i utgangspunktet ikke om smittespredning, men om helse- og beredskapskapasitet, hvor brudd på forskriften kan straffeforfølges, og da er Politiet myndighet for håndheving av forbudet. Hele forskriften kan leses her.

Vær obs på at man har lov å oppholde seg på hytta for nødvendig reparasjon, f.eks bytte av knust vindu – og om nødvendig overnatte til jobben er ferdig.
Også i de tilfeller der man har fått påvist smitte i en husstand, kan den smittede bli satt i isolasjon hjemme, mens resten av husstanden kan være i karantene på hytta.

Ordføreren har allerede fått flere henvendelser om folk fra andre kommuner som er på hyttene sine i Måsøy kommune, og det eneste vi kan gjøre er å sende dette videre til Politiet.
Så langt har vi gjort det, men det viser seg at Politiet får gjort lite med dette uten vitner.
Jeg ber derfor innbyggerne om å, hvis mulig, ta disse henvendelsene direkte med Politiet, som oppretter sak og følger opp dette.

Den beste oppfordringen jeg som ordfører kan gi er at folk som har hytte i Måsøy kommune, men som ikke har bostedsadresse her, blir hjemme til denne forskriften blir opphevet.

Gjeldende vedtak for Corona-tiltak i Måsøy kommune
Ved forlengelse av innførte vedtak, med hjemmel i Smittevernloven §4-1, gjelder vedtakene for 7 dager om gangen. Det siste vedtaket ble gjort 2. april, og gjelder da formelt til 9. april.
Formannskapet er delegert myndighet for å formelt opprettholde, justere og/eller oppheve tiltakene, noe vi også rådfører oss med smittevernlegen om.
I utgangspunktet har vi sagt at vi vil opprettholde tiltakene i første omgang til og med 13. april, men vil altså fatte nytt vedtak før 7 dagers fristen. Nytt vedtak blir offentliggjort på kommunens hjemmeside straks det er klart.

Presisering av kommunestyrevedtak 7/20
Kommunestyret har som en oppgave å verne om befolkningen, og man forsøker å passe på de som blir utsatt for negative uttalelser blant folk og på sosiale media. Det er ikke lett, og jeg vil oppfordre folk til å ta vare på hverandre.

En formulering i vedtaket fra kommunestyremøtet i går har blitt tolket på forskjellige måter, og ble som «bensin på bålet» i den pågående hyttediskusjonen:

«Kommunestyret synes det er viktig å presisere at en anmodning om å ikke bruke egen fritidsbolig i egen kommune ikke betyr at dette er forbudt.»

«Folk må gis mulighet til å tenke selv – og å kunne gjøre det man føler er best for seg og sin familie, i den situasjonen vi står i.»

Jeg har fått noen tilbakemeldinger på at man har løsnet på en anmodning om å ikke bruke egen fritidsbolig i egen kommune, og det kan jeg for så vidt være enig i.
Allikevel har man ikke anmodet folk om å bruke fritidsboligen sin.

Vedtaket er laget for at de som føler det er riktig og viktig å oppholde seg på fritidsboligen, og som føler seg tryggest der, skal ha muligheten til det uten å bli sett på som lovbrytere eller umoralske.
Alternativet her ville være å innføre et lokalt forbud mot å bruke fritidseiendommen sin i egen kommune – og det mener ordføreren blir for inngripende, og tror nok vi allikevel ville fått beskjed av Fylkesmannen om å fjerne dette forbudet.
Kommunestyret har «derfor ingen grunn til å måtte anmode innbyggerne om å ikke bruke sine hytter/fritidsboliger i egen kommune.»

Selvika som utfartssted
Selv om man sier at man ikke skal oppholde seg i grupper på mer enn 5 personer, og holde en avstand på minst 2 meter, så er det mulig å få til hyggelige ting. Kommunen har bedt entreprenøren om å se på muligheten for å få brøytet parkeringen i Selvika, for at man skal kunne dra dit på tur.
Husk å holde avstand til hverandre.

La oss gjøre kommunen til et snøkunst-galleri.
I går lanserte jeg en konkurranse på ordførerens Facebook-side.
Konkurransen går ut på at man aktiviserer egen familie ved å lage en snø-/isskulptur i hagen.
Temaet for konkurransen er «Påske i Måsøy kommune». Ordføreren stiller selvsagt med premie til den som blir trukket ut som vinner.
Det blir ingen kåring av vinner, men en trekning – så her har alle sjansen til å få en premie før påske.

Ta bilde av skulpturen, og send det sammen med en beskrivelse , navn og adresse på e-post til ordforer@masoy.kommune.no Vi trekker ut en vinner onsdag 8. april kl. 08.00

«Det beste vi kan gjøre, er å være der for hverandre.
Se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene.
Og bære hverandre om det trengs.»

Kong Harald V

Med dette ønsker jeg dere ei riktig god palmehelg, og ei fredfull påske.

Neste «ordførerens hjørne» kommer fredag 17. april.
Følg meg gjerne på Facebook for oppdaterte hendelser.

Bernth R. Sjursen

 

 

 

Skjema