2022

Ordførerens hjørne 1. April

1. april, og i dag skal du passe deg for alle slags uskyldige spøker. Det «våres» i sør, men vi snør ned i nord.

Jeg hørte en mann på radioen som ble intervjuet om hva han gjorde akkurat nå. Mannen bodde utenfor Flekkefjord, og han holdt faktisk på med å bytte ut plenen med det han kalte for spiselig hage, med forskjellige planter og grønnsaker. Jeg tenke, der jeg satt i kolonnekø, at snø kan også spises. Jeg gleder meg til å bytte ut snøskuffa med gressklipperen.

Leve hele livet
Søndag ettermiddag gikk turen til Alta, hvor Vest-Finnmark Rådet og Statsforvalteren samarbeidet om en heldagskonferanse om reformen «Leve hele livet». Fra tidlig mandag morgen fikk vi høre flere kommuner fra Troms og Finnmark fortelle om hvordan de har jobbet med denne reformen som skal bidra til at eldre (65+) kan mestre livet lengre. Den skal bidra til trygghet for at de får hjelp ved behov, at pårørende kan bidra og få støtte, og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

I møtet fikk vi blant mange andre innledere, et strålende innlegg av Marianne Simonsen som er fagleder for institusjonene i Hammerfest kommune.

Vi avsluttet dagen med besøk og omvisning på Alta Omsorgssenter og fikk en demonstrasjon på velferdsteknologi i et «Smarthus». En virkelig innholds- og lærerik dag for de rundt 60 deltakerne.

Rådsmøte
Tirsdag var det klart for møte i Vest-Finnmark Rådet, hvor mange aktuelle saker ble drøftet. Blant sakene som ble drøftet og/eller orientert om var en felles uttalelse om domstolstrukturen, E6 over Kvænangsfjellet, TFFKs innspillsmøte i forbindelse med regional transportplan 2022-2033, deltakelse på Nor-Fishing 2022, inntektssystemutvalgets arbeid, og rådets store arrangement 7.-9. november; Forum Marine Næringer og UNG-2022.
Til slutt i møtet gjorde vi valg av politisk ledelse, der jeg har fungert som leder siden i høst. Nå gikk jeg tilbake til rollen som nestleder, mens vi enstemmig valgte Monica Nielsen (ordfører i Alta) som leder. Vi vil jobbe tett sammen, hvor jeg følger opp de sakene jeg har hatt på mitt bord i perioden.

LOSA
På vei hjem stoppet jeg for å delta i et kort Teams-møte med fylkesråd for utdanning, vedr. LOSA-tilbudet. Nå har vi som kjent fått tilstrekkelig med søkere, men ennå kan elevene velge andre linjer frem til 15. april. I møtet denne uka diskuterte vi finansiering av tilbudet, og fylkeskommunen vil følge opp dette administrativt når alle tall; både elevtall, kostnader, og skoletilbud ligger på bordet.

«En Amerikareise»
Tirsdag ettermiddag ble det vendereis fra Leirbotnvann, da det hadde gått et ras over veien. I Alta var hotellene fulle, men jeg var først i ventekøen hos Scandic. Kl. 18.40 fikk jeg rom, og samtidig ble jeg invitert til Alta Næringsforenings arrangement på kvelden, der flere næringslivpriser ble delt ut. Der ble ordføreren i Alta overrasket med Qvann-prisen, for hennes evne til å være en inkluderende leder og et godt forbilde for andre kvinner i Alta.

Onsdag morgen var det opp til frokost og veimeldinger. Det skulle bli kolonnekjøring over Sennalandet, med første kolonne fra Fossen kl. 12.15. Hurra! Jeg sjekket ut, kostet bilen fri for snø, og la i vei til Leirbotnvann. Så ble kolonna kansellert, også den kl. 15.00. Tålmodigheten ble satt på prøve, i en laaaaaang kø med biler. Kl. 16.10 kom vi oss endelig av gårde, og fra Skaidi var det blitt fri ferdsel over Hatter. På Havøysundveien skulle man gjøre en vurdering kl. 18.00, men så var det gått et ras i Bakfjorden. Dermed ble hjemreisa avsluttet med en scootertur opp til hytta.

Torsdag ble det «hyttekontor», før jeg endelig kom meg hjem med ei kolonne kl. 16.30. Det ble dermed drøyt 2 døgn reisetid fra Alta til Havøysund, denne gangen.

Millionsmell i Måsøy
Dette var overskriften i Finnmarksposten onsdag, og det ble mange telefoner mellom politikerne denne dagen. Hva i alle dager er dette for noe? Vi har vedtatt et budsjett for 2021 i balanse, inkludert dimensjonering av driften, og så har man altså belastet driftsbudsjettet på en måte som gjør at vi nå ikke ser noen effekt av tiltakene.  Dette kan ikke stemme, og dette skal vi til bunns i!
Kommunestyret har tidligere vært helt klar på at vi må kutte i driften for å få et sunt driftsnivå, men det virker ikke som om de politiske budsjettvedtakene er fulgt opp.
Når man i tillegg sier at inneværende budsjettår må subsidieres med 16. mill. fra fond, så klarer vi ikke å forstå hvordan man kan komme frem til en slik konklusjon. Vårt budsjett skal være i balanse, og nå må vi dessverre bruke tid på å finne ut av dette.
I går kveld satte vår kommunestyregruppe seg sammen for å gjennomgå tallene, Høyre har hatt møte, og jeg har i tillegg hatt et møte med administrasjonen i dag tidlig.
Jeg har også innkalt til et ekstraordinært kommunestyremøte 7. april, hvor flere tema skal drøftes. Blant annet skal vi se på regnskap og investeringsregnskap, fondsmidler, stillingshjemler, delegasjonsreglement, internkontroll og årsmeldinger. Sist, men ikke minst tiltak for et realistisk budsjett, budsjettdisiplin og ansvar.

Neste uke
Mandag til torsdag er jeg på reise (Tromsø), og i løpet av uka har jeg følgende på kalenderen:

  • Møte om prosjektet «Caravan og Bobil i Finnmark»
  • Møte med Statsforvalteren om flyktningsituasjonen.
  • KS Fylkesmøte.
  • Innspillsmøte på Fylkeshuset vedr. Nasjonal transportplan.
  • Representantskapsmøte i VEFIK IKS.
  • Ekstraordinært kommunestyremøte.

 

«Matematikk er vitenskapen som trekker de nødvendige konklusjonene.»

Benjamin Peirce


God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema