Ordførerens hjørne 1

Ordførerens hjørne 1. oktober

Første oktober allerede, og været de siste dagene har faktisk vært bedre enn det var i sommer. Med glødende farger, nydelige solnedganger, og mange fine turer i marka, er nesten sommerens regnvær glemt – og vi begynner å gjøre oss klare for vinteren. Jeg håper det er lenge til snøen legger seg på bakken, men i nord er vi forberedt på alt – også vinter i oktober.

Covid-19
Norge har åpnet opp – ferdig snakka.
Nå er vi i gang med planlegging av førjulsvinterens fysiske møter og konferanser, og allerede nå i oktober blir det både møte med Statsforvalteren og KS i Tromsø.

«Lys mellom husan»
Dette var et utrykk jeg lærte denne uka. Vi snakker mye om «lys i husan», men for at det skal bo folk i husene, er det viktig at det er aktivitet for folk utenom jobben, og da kan vi kalle det «lys mellom husan». Hva skjer i bygdene i kommunen, og hvordan kan vi skape aktivitet og attraktivitet for de som bor her og som flytter hit? Her er det egentlig bare kreativitet og skaperevne hos folket som kan komme med svarene. I løpet av Bolyst-uka som ble arrangert hos oss, dukket det opp mange ildsjeler og ideer. Tar vi tak i disse, og heier de frem?

Ledergruppa på plass
Etter en del omstrukturering i organisasjonen, har kommunen nå fått ansatt den øverste ledergruppen.
Denne uka ble arbeidsavtalen med vår nye kommunedirektør, Fred R. Johansen, signert. Vi håper å ha Fred på plass 1. desember. Med seg i ledergruppa vil Fred ha Bjørg Mette Giæver som kommunalsjef for samfunn og utvikling, Arnstein Larsen som kommunalsjef for helse og oppvekst, og Ingrid Majala som økonomisjef.

Rivning av legekontoret
Norsk Saneringsservice er på plass i Havøysund. Denne uka har de gjerdet inn anleggsområdet, og hatt en gjennomgang av bygget for å kartlegge eventuelt farlig avfall. Det er nok ikke lenge til de starter jobben med å rive det gamle bygget.

Møte med næringsaktør
Denne uka har vi hatt et nytt besøk av en næringsaktør som ser på muligheter for sjømataktivitet i kommunen. Ingenting er avklart, men firmaet ville fortsette å se på mulige lokasjoner og mulige samarbeidskonstellasjoner. Måsøy Næring og Havn KF har stått for alt det praktiske rundt besøket, og har løpende kontakt med aktøren. Det er mange spennende tanker rundt dette, og vi får bare følge med på hva som skjer utover høsten.

Kyst- og Havnekonferansen 2021
Tirsdag gikk dagen med til å følge Kyst- og Havnekonferansen på nett fra Honningsvåg, med mange spennende foredrag og debatter. Allikevel sitter jeg igjen med en følelse av at man jobber i både fylker og Kystverket med et utgangspunkt om at skal bli enige om hvilke områder den enkelte instans ikke har ansvaret for. Hvor går grensene for hva Kystverket skal bygge ut og vedlikeholde, og hvor har kommuner og fylkeskommuner ansvar? Se, det er ikke greit å finne ut av. Fortsatt har ingen fylkeskommuner nord for Stadt formelt overtatt fiskerihavnene, og i mellomtiden venter vi fortsatt på hvordan vi skal kunne realisere molo ved innseilinga til Hallvika.

Status kommuneplanens arealdel
Onsdag var det møte i styringsgruppa for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Der fikk vi informasjon om hvor vi er i prosessen, og det ser ut for at vi kan sende planutkastet ut på høring i månedsskiftet januar/februar. Her er mange ting som må avklares, med tanke på både næringsaktører, arealer for hytter, boliger og næringsarealer, miljø osv. Dagens arealplan er over 20 år gammel, og da må det gjøres en omfattende jobb for å få på plass en ny plan som tar hensyn til all aktivitet i dagens Måsøy kommune.

Roni Horn i Havøysund
Torsdag ble endelig kunstbygget på Ørahaugen offisielt åpnet, og for en dag det ble!
Kunstneren Roni Horn hadde tatt turen fra New York, og var hjertelig tilstede, og strålende fornøyd med arrangementet. Jeg tror det var en plass mellom 200-250 mennesker samlet på Ørahaugen for å være med på åpningsarrangementet, og det var en stolt ordfører som fikk holde tale og foreta den offisielle åpningen. Det er på slike dager man virkelig ser hva som bor i folk her. Takk til Nasjonal Turistveg for initiativet og gjennomføringen.
Etter åpningen var en del gjester invitert til lunsj på «Havets hus» - før de tilreisende forlot Havøysund – for denne gang.
Nå er bygget og kunstverket vårt, og det er vårt ansvar å ta vare på det. Dette skal vi vise frem til verden, og vi skal være vertskap. Da må vi sammen holde stien, bygget og kunstverket ryddig og pent.

«Kunst og kultur – det er hjertets sunne galskap.»
Tor Åge Bringsværd

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema