Ordførerens hjørne[5]

Ordførerens hjørne 10. februar

Dagene flyr, og kalenderen min inneholder mange spennende møter med folk, organisasjoner, politikere og næringsaktører.

Å være ordfører er en stor glede i møte med mennesker, selv om det også kan være hektiske dager med uorganiserte arbeidstider, reiser i uvær og overnattinger på hotell.
Denne uka har det vært møter på rådhuset, jeg har besøkt utstillingen på biblioteket i forbindelse med samenes nasjonaldag, deltatt «på Forum – Marine næringer», besøkt Visit Hammerfest/Isbjørnklubben, og fått omvisning på nye Hammerfest sykehus. I helga samles Finnmark Arbeiderparti i Alta til årskonferanse og nominasjonsmøte.

Administrativ organisering
Mandag var det et nytt møte mellom tillitsvalgte og politisk og administrativ ledelse, der vi så på flere innspill fra ansatte for hvordan vi kan organisere de administrative funksjonene i kommunen. Det er et stort engasjement, som har ført til mange gode innspill til arbeidet vi er i gang med. Også i møtene får vi gode diskusjoner, og får belyst muligheter og problemstillinger. Utgangspunktet må være kortest mulig vei fra ansatte til øverste ledelse, og god ivaretakelse av personal- og økonomifunksjoner/ansvar.

Kaianlegg - Tufjord
Tirsdag var det møte i Hovedutvalg for teknisk, utvikling og miljø som innvilget, med hjemmel i pbl. §19-2, varig dispensasjon fra Reguleringsplan for Tufjordbruket og plan- og bygningsloven til å kunne forlenge kai ca. 80 meter østover og samt etablere ny fylling på ca. 600 m², med ny adkomstveg og parkeringsarealer i Tufjord som omsøkt. Dermed blir det mulig å få på plass mer kaikapasitet ved hovedanlegget, samt parkering og tilkomst til flytebryggeanlegget.

Utstyrssentral
Kommunedirektøren innstiller på at Kommunestyret vedtar å etablere utstyrssentral på biblioteket. Prosjektet har en etableringskostnad på kr. 150.000.- Fra saksutredningen kan man lese at «I flere kommuner i Finnmark driftes utstyrssentralen kommunalt. Utstyrssentralene i Kautokeino og Tana er plassert på folkebiblioteket og er en del av den daglige driften til biblioteket. I vår kommune har biblioteket en optimal lokasjon og gode åpningstider som gjør utstyrssentralen tilgjengelig. I tillegg har biblioteket allerede utlånsvirksomhet og systemer for dette.»

Besøk hos Visit Hammerfest
Onsdag ettermiddag fikk jeg besøkt de nye lokalene til Visit Hammerfest/Isbjørnklubben. I lyse, flotte lokaler har man fått på plass både historie, suvenirer og informasjon. Vi jobber tett med Visit Hammerfest for å sa hvordan vi kan samarbeide mellom Hammerfest og Måsøy før og under Arctic Race of Norway, og vi vil senere ha et arbiedsmøte sammen med Måsøy Næring og Havn KF for å se hvordan vi kan gjøre turen fra Kvalsund til Havøysund til en sømløs opplevelse for TV-seere og sykkelryttere.

Forum – Marine næringer
I løpet av to dager på Arktisk kultursenter i Hammerfest har politikere, næringsaktører og FoU-miljøer diskutert utfordringer og muligheter i havrommet. Vest-Finnmark Rådet sto som arrangør av konferansen, med Arne Hjeltnes som møteleder.
På grunn av uvær i Finnmark, ble det en utfordring for noen å komme seg frem i tide til starten av konferansen, og noen måtte bare gi opp – og dermed delta på Teams.
Kvotemelding, havdeling, havbruk, grunnrente, havvind, og foredling/bearbeiding av fisk var noen av temaene som sto på programmet. Under paraplyen «Fremtidens fangstledd – hva ser vi på radaren?» holdt Ingrid Majala et innlegg som representant fra Fiskebåt Nord, og tidligere Havøysundværing Kristian Henriksen deltok på Teams fra Trondheim. Kristian er klyngeleder for NCE Aquatech Cluster, og satte fokus på bærekraftig drift i oppdrett.
Alle deltakende ordførere holdt en hilsningsinnlegg fra sin kommune, og jeg satte fokus på alt det positive som skjer hos oss – og det er mye.
Vi bor og lever ved og av havet, og må hele tiden være «fremme i skoene» for å legge til rette med både farled og havnefasiliteter for både fiskeri og godstransport. Våre havner er livsnerven vår, og sjømatpolitikken er viktig for satsing på sjø og land. For oss er fiskerihavna i Hallvika, samt gods- og fisketransport på sjø og land det absolutt viktigste når jeg bruker mye tid på møter om framtidige transportløsninger og neste Nasjonal transportplan som skal gjelde fra 2024.

Nye Hammerfest sykehus
Denne uka var jeg så heldig å få besøke det nye sykehuset sammen med flere ordførerkollegaer. For et fantastisk bygg! Med flotte farger og smarte løsninger, blir dette noe helt annet enn gamle bygg med den typiske sykehusfølelsen. Store enerom og flotte fellesarealer vil gjøre et opphold på sykehuset til noe helt annet enn det gamle, slitte sykehuset kan by på.
Her samles apotek, sykepleie- og legeutdanning, legevakt osv. under samme tak, og en stor glede er det også at våre politiske innspill om helikopterlandingsplass ved sykehuset er blitt hørt, slik at pasienter kan transporteres tørt og beskyttet fra vær og vind hele veien fra helikopteret til mottakelsen på sykehuset.

Ukens gladsak
Administrasjonen forbereder nå en sak til kommunestyret om et prosjekt som skal involvere mange aktører med mål om å få på plass mobildekning på Havøysundvegen. Jeg har jobbet med «mobilproblematikken» helt siden jeg ble ordfører, og har hatt mange samtaler med politikere både regionalt og nasjonalt, og med Nasjonal Turistveger – uten at dette har gitt synlige resultater. Derimot, etter flere møter med forskjellige leverandører har vi fått på plass et saksgrunnlag – både teknisk og kostnadsmessig, som gjør at administrasjonen kan ta denne saken videre.

Neste uke

  • Arbeidsmøte om administrativ organisering
  • Strategimøte med FeFo i Karasjok
  • Møte med reindriftsaktører
  • Teams-møte om rekruttering/markedsføring
  • Teams-møte i Arktisk jernbaneforum, der jeg representerer Vest-Finnmark Rådet

«Vi seiler ikke fordi det finnes et hav, men fordi det finnes en havn»
Carsten Jensen

God helg.
Bernth R. Sjursen

Skjema