Ordførers hjørne 10

Ordførerens hjørne 10. juli 2020

Det har værmessig vært langt mellom dagene med blå himmel i Måsøy kommune. I politikken har man også både gråvær og soldager, og det er viktig å følge med – uansett vær. Denne uka har det vært både Ingøy-tur, forberedelser til neste vinter, valg av byggeverft for ny båt til Måsøy-ruta, tildeling av ekstra penger til næringsfond, og for ikke å glemme spørsmål og regler om covid-19.

Støtte til miljøsertifisering
Fylkesrådet vedtok i forrige uke at tilskuddsordningen for miljøsertifisering av virksomheter i Finnmark skal videreføres. Det vil komme en utlysning til høsten, med en søknadsfrist i september. Både private og offentlige virksomheter kan søke om støtte. Ordningen vil være søkbar i Regionalforvaltning.no, og vil gjelde for virksomheter som er registrert i gamle Finnmark.

Avfall som «bifangst»
Fishing For Litter startet som en nasjonal prøveordning i 2016, og er en miljødugnad som inviterer fiskefartøy til å ta del i oppryddingen av marint avfall fra havet. Fishing For Litter tilbyr gratis levering av oppfisket avfall i utvalgte havner langs kysten.
I samarbeid med Måsøy Næring og Havn KF vil det fra ca. 15. juli være mulig for fiskefartøy å levere oppfisket avfall fra havet kostnadsfritt til Fishing For Litter i Havøysund.
Fartøy som ønsker å melde seg på for å delta bes ta kontakt med prosjektledelsen på e-post: hilde@salt.nu eller emil@salt.nu

1,7 millioner til næringsfondet
Fylkesrådet i Troms og Finnmark har tildelt 74,4 millioner kroner til kommunale næringsfond i fylket. Midlene er en del av regjerningens krisepakke rettet mot styrking av kommunale næringsfond og gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Alle kommunene i Troms og Finnmark fikk minimum 1,7 mill.
Næringslivet i alle kommunene har store utfordringer i koronasituasjonen. De største kommunene, og også de øvrige viktigste reiselivskommunene, får en ytterligere tildeling.

Ny båt til Måsøy-ruta bestemt
Brødrene Aa i Hyen er valgt som leverandør av nybygget som skal leveres innen 1. juni 2021.
I prosessen har det vært gjennomført anbudskonkurranse for fartøydesign, og i tillegg anbud for selve byggingen. I dette anbudet deltok to verft, Oma Baatbyggeri AS og Brødrene Aa AS, og det var altså sistnevnte som vant anbudet for leveransen.
Når klagefrist for tildelinga er unnagjort, vil det bli signert kontrakt med byggeverft.
Båten som verftet skal levere blir en katamaran bygget i karbonfiber, med en lastekapasitet på 73 passasjerer, bildekk for åtte biler, samt lasterom.
Finnmarkskysten er et av våre tøffeste områder. Denne typen karbonfiberfartøy har vist at de takler slike forhold godt, i tillegg til at de gir god drivstofføkonomi med positiv miljøeffekt.
Det er Narvikfirmaet Transportutvikling AS som har forestått anskaffelsen på vegne av fylkeskommunen, og som også skal bistå med byggetilsyn fram til levering.

Befaring og folkemøte
Tirsdag var ordføreren sammen med fylkesråden for samferdsel og folk fra fylkesadministrasjonen på Ingøy for befaring/mulighetsvurderinger av kombibåtkaia. Det er vel ingen hemmelighet at Fylkeskommunens investeringsprosjekter vurderes fortløpende på grunn av den økonomiske situasjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune. Dette har skapt usikkerhet hos både innbyggere og ordføreren, og vi ser at ting trekker ut i tid. I løpet av dagen var det folkemøte med godt oppmøte, og mange gode innspill.
Det var stort engasjement både i møtet og ute i «fjæra» hvor vi så på flere praktiske løsninger. Fylkeskommunen har fått med seg både tanker om løsninger, behov, og ikke minst forventninger om kombibåt-kai.
Nå skal prosjektavdelingen i fylkeskommune jobbe med innspillene for å finne gode og realistiske løsninger frem mot budsjettbehandlingen i slutten året. Oppsummert etter møtet kan man si at man må se på både løsninger og økonomi i prosjektet, og at ting enda vil ta noe tid. I beste fall, og da sier man i beste fall, kan det bli kombibåt-kai på Ingøy i 2022. Da er man optimistisk, men også ærlig.

«Ulovlige» turister i kommunen?
Norge har åpnet for reiser fra flere land, og jeg merker at innbyggerne er bekymret for hvor turistene kommer fra. Ordføreren har fått noen henvendelser om at man har observert folk fra andre land enn de som regjeringen har åpnet for, og man lurer på om kommunen gjør noe med dette. Hverken ordføreren eller ansatte i kommunen har myndighet til å pålegge noen å forlate landet.
I utgangspunktet er det grensekontrollen som skal stoppe denne trafikken.
Hvis man allikevel mistenker at noen har tatt seg «ulovlig» inn i landet, er det politiet som skal kontaktes, og som skal følge dette opp. Da blir disse enten sendt ut av landet, eller pålagt karantene. I dag er det ventet at regjeringen skal åpne for reiser til og fra flere land som har lav smittespredning etter gitte kriterier.

Smittevern i serverings- og restaurantbransjen – covid-19
Smittespredningen i samfunnet har de siste ukene flatet ut, men sårbarheten øker ettersom samfunnet åpner opp.
Risikoen er særlig høy i serverings- og restaurantbransjen, der gjester ofte er tettere på hverandre enn andre steder i samfunnet. Med hjemmel i Covid-19-forskriftens § 4 har Helsedirektoratet derfor anbefalt minimum en meter avstand mellom personer i det offentlige rom, inkludert serverings- og restaurantbransjen. En presisering av dette kom på e-post fra Helsedirektoratet onsdag denne uka.
En oppfordring fra ordføreren må være at innbyggerne hjelper til med å holde avstand til hverandre, og å følge de anbefalingene og tiltakene som serveringsstedene har iverksatt.

Etter sommeren kommer vinteren
Selv om sommeren ikke har fått skikkelig feste i nord, så er ordføreren allerede i gang med «forebygging» for neste vinter. Både vintervedlikehold på FV889 og bussforbindelsen til Havøysund har vært på agendaen min denne uka. Jeg har vært i kontakt med både Statens Vegvesen og Fylkeskommunen for å minne de på de utfordringene vi hadde sist vinter. For meg er dette viktig å holde «varmt», slik at de skal være så forberedt som mulig i forhold til det som kan komme, og ikke minst i forhold til de forventningene til regularitet som innbyggerne, besøkende og næringslivet har.

«Vær forberedt på alt,
ikke sverg på noe, og
ikke bli forundret over noe.»

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema