Ordførerens hjørne 10 september

Ordførerens hjørne 10. september

Et smil, noen oppmuntrende ord, og et klapp på skuldra. Er vi flinke til det, eller bruker vi tiden mest på å lete etter feil og utilstrekkelighet?

Jeg er så ufattelig stolt av alle de menneskene som står på for at vi skal ha det bra i kommunen vår.
Jeg vil be deg om å tenke igjennom alt det positive som skjer og som skapes hos oss.
Var det enkelt? Det er kanskje enklere å finne de negative tingene, det som du irriterer deg over.

Tenk på alle de som jobber med, eller bruker fritiden sin til, å skape aktiviteter for oss som bor her.
Er kanskje du en av disse? Takk!

Jeg ønsker at vi sammen skal løfte hverandre frem, spille hverandre gode og være ambassadører for kommunen vår, for alle stedene og alle menneskene som bor her.  Sammen kan vi skape magi – og det vil merkes.  Start dagen med et smil – du er god nok – og det smitter.

Covid-19
Vaksinering vil nå foregå på laboratoriet torsdag 16. og 30. september fra klokken 1230 til 1430.
Det er ikke lenger åpent for drop-in og pasienter blir ikke kalt inn. Påmelding gjøres på telefon til legekontoret 78424100 (0830-1300) hverdager.
Alle som har mottatt dose 1 for minst 3 uker siden kan få dose 2. 

Transport på sjømatveiene
Tirsdag møttes ordførerne i Vest-Finnmark Rådet på Teams for en gjennomgang av en bestilt rapport om utfordringer ved transport på sjømatveiene i Vest-Finnmark.
For Måsøy kommune er dette temaet ekstremt viktig, da vi har flere fiskeribedrifter som er avhengig av at transportkorridorene er åpne, og fungerer uten plunder og heft. Både bil og båttransport fra Havøysund og Rolvsøy er viktige for disse bedriftene. Måsøy kommune, og spesielt Tufjordbruket er desidert størst i mengde landet fisk i vest, og da er det ikke så vanskelig å forstå at det ligger store utfordringer muligheter her, hvis vi har åpne veier og gode båtruter og lastekapasitet på båtene.

Saker til oppfølging
Det nærmer seg full bemanning i administrasjonen, etter omstrukturering og nyansettelser. Ikke minst har vi fått styrket avdelingen for teknisk, utvikling og miljø, som gjerne er de som har mest publikumskontakt. Som en følge av lav bemanning i organisasjonen har jeg som ordfører fått mange henvendelser fra innbyggere som venter svar eller løsninger fra kommunen, og jeg har virkelig fått testet tålmodigheten min. Onsdag hadde jeg et møte med kommunedirektøren for å ta en gjennomgang av saker som jeg venter enten tilbakemelding eller utredning på, og håper at vi kan få behandlet mange av sakene fra lista mi.
Jeg har stor forståelse for at alt ikke kan leveres «over natta» når det ikke er nok folk til å ta seg av alle oppgavene, men jeg er utålmodig.

Redningsskøytekaia rives
Etter mange runder med saksbehandling, prosjektbeskrivelser og tilbudsrunder er man nå endelig kommet i gang med arbeidet med ny redningsskøytekai. Her skal det komme på plass flytebrygge med kjørerampe, som forbedrer pasienttransporten betraktelig når båten brukes til ambulansetransport. I tillegg vil dette være en god løsning for både selskapet og mannskapet. Ny kai har vært etterspurt av redningsselskapet i flere år, og sammen med styreleder i Måsøy Næring og Havn begynte jeg å nøste i denne gamle saken allerede i desember 2019. Nå, halvannet år etterpå er endelig folk og utstyr på plass for å starte rivningen. RS ODIN vil i byggeperioden ligge ved almenningskaia i sentrum.

Full fart på Gavelen
Denne uka har jeg vært på besøk i vindparken på Havøygavelen, sammen med Hammerfests ordfører Marianne Sivertsen Næss. Der var det full fart med montering av nye turbiner, og gamle veier og fundamenter tildekkes og tilbakestilles. Adm. direktør i Finnmark Kraft, Egon Leonhardsen kunne fortelle om historikk, gjenbruk, dimensjoner og fremdrift. Det ble en spennende rundtur i anlegget, hvor vi virkelig fikk komme tett på all den aktiviteten som foregår der oppe nå.

Rekruttering til fiske
Den siste tiden har vi kunnet lese om mange negative måter som jenter har blitt tatt imot på når de har ønsket seg en jobb på fiskebåt. Faktisk så har det vært så gamle holdninger at man har tilbudt jobb, hvis de tar seg av vasking og matlaging. Jenter kan utføre jobbene i fiskeryrket like godt som gutter – ferdig snakka! Jeg vil utfordre alle fiskebåteiere/redere til å jobbe for at flere jenter får muligheter og plass i fiskeryrket. Vi trenger jenter i distriktene, og hvorfor skal ikke vi være en foregangskommune for jenter innen fiskeri.
Se på Sigrid på bildet; se smilet og gleden. Drømmejobben for ei som ønsker seg ut i fiskebåten. I Måsøy kommune har vi tilskuddsordninger som hjelper deg på veien til fiskeryrket – og gjerne på egen båt. Snakk med Måsøy Næring og Havn KF om mulighetene som finnes.

«Det finnes ikke noe kulere enn jenter som gjør greia si.»
Brita Cappelen Møystad

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema