Ordførerens hjørne 11

Ordførerens hjørne 11. desember

Når vi snakker om været … Været er alltid noen som opptar oss her på kysten i nord, og for et vær vi har hatt! Plussgrader og regn midt i desember er ikke i nærheten av det vi hadde i fjor. Å rusle langs kaiene i blålyset på formiddagene nå er bare helt nydelig.

Noen båter har tatt tidlig juleferie og bare speiler seg i havet i indre havn, mens noen fortsatt er i full drift. Ferskfiskordningen har gjort det mulig å fiske til helt oppunder jul, noe også industrien i land nyter godt av.

Like sikkert som at det blir jul i år også, er Harald Haagensen Trading klar for salg av sine juletrær.
I går sto folk og biler i kø ved det julepyntede «Haagensenbruket», for å sikre seg årets fineste edelgran. Jeg har en følelse av at koronaen har gjort at folk vil pynte tidligere i år, og flere juletrær står nok allerede rak og glitrende i ei varm stue.

Covid-19
Smittetrykket i landet går ned, samtidig som enkelte kommuner har det tøft. Hos oss har vi klart oss godt gjennom høsten, og nå står snart jula for døra. Fortsett med det gode arbeidet med å holde avstand og vaske hender, og vær obs på symptomer hos tilreisende julegjester.

De første vaksinene som kommer til Norge, skal prioriteres til beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste. Vaksinasjon er frivillig og gratis.
Norge er omfattet av EUs vaksineavtaler på likeverdige vilkår som EUs medlemsland, og anslagene er at de første vaksinedosene vil komme til Norge på nyåret.
Basert på Folkehelseinstituttets råd skal beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste vaksineres i første omgang. Så følger eldre over 65 år og personer mellom 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.
Dersom vi skulle få mer utbredt eller ukontrollert smitte, vil rekkefølgen endres slik at helsepersonell får først og deretter risikogrupper. Siden vaksinestrategien er dynamisk, vil man også vurdere å prioritere helsepersonell i sykehjem og helsepersonell som er særlig utsatt skal prioriteres i områder med mye smitte. Den endelige rekkefølgen vil også være avhengig av oppdatert kunnskap om vaksinenes egenskaper. 

Bedriftsbesøk
Jeg synes det er både trivelig og lærerikt å besøke folk og bedrifter i kommunen. I mitt virke som ordfører er jeg avhengig av å kjenne til både utfordringer og muligheter hos næringsaktører, innbyggere og de offentlige tjenestene. Er det offentlige ordninger og tjenestetilbud, arealer, boliger, næringsbygg, logistikk, etc. som legger hindringer i veien for utvikling – eller er det politisk påvirkning og vedtak som kan gi rom for muligheter? Det er dere som kjenner hvor skoen trykker, og dermed sitter med god informasjon om ståa, og kanskje med tanker om hvordan vi sammen kan gjøre noe med dette. Jeg vil gjerne lytte og bidra.
Mandag startet jeg uka med et besøk hos NOFO, og der ble det en hyggelig time med kaffe og prat om arbeidsoppgaver, oljevernøvelser, vedlikehold og testing av utstyr. Det ble også litt tid til litt «løsprat» og latter i førjulstiden. Hos Arctic Elektro ble det en kaffekopp onsdag morgen. Der har de hatt et godt år med mye aktivitet, og de skulle vel gjerne hatt en ekstra elektriker for å holde tritt med oppdragsmengden.
Har du noe du brenner inne med og vil snakke med ordføreren om, eller bare ønsker å by på kaffe, så tar jeg gjerne turen innom. Send meg en e-post på ordforer@masoy.kommune.no eller ring meg på 47332407, så avtaler vi tidspunkt for et besøk.

Kommuneplanens arealdel
Tirsdag var det møte i styringsgruppa for kommuneplanens arealdel, og vi hadde to spesifikke tema som ble diskutert; fornybar energi og boligstrategi i arealdelen. I jobben med arealdelen må det tas hensyn til boligsituasjonen i Havøysund, hvordan man kan tilrettelegge for boliger i distriktet, infrastruktur, næringsområder, friluftsområder, reinbeiteområder osv.
Ønsker vi å legge ut nye boligfelt, eller ønsker vi å fortette eksisterende områder? Hvor, og hvor mange ledige boligtomter har vi? Hvordan er folketallsutviklingen, og hva ser man i «glasskula» fremover mot 2050? Hvordan er utviklingen innenfor fornybar energi, og hvilken industri skal vi satse på? I kommuneplanens samfunnsdel sier man noe om vindkraft, hydrogen, elektrisk drevne fartøy, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet, og med dette som utgangspunkt må man legge noen strategier og planer for fremtiden. Alt henger sammen med alt i planarbeidet, og det jobbes og samhandles på flere områder, for å få kartlagt og avsatt arealer til både boliger og industri.

«Sjømatpulsen – slik blir 2021»
Torsdag deltok jeg på et webinar som tok for seg 2021, og hva som blir de største utfordringene for fiskeri- og havbruksnæringen. I Webinaret fikk vi noen betraktninger fra Aino Olaisen fra oppdrettsselskapet Nova Sea på Lovund, Frank Kristiansen fra Båtsfjordbruket, og fra Sjømat- og fiskeriminister Odd Egil Ingebrigtsen.
Vi var innom både havbruk og fiskeri, og fiskeindustrien på land. Eksport av sjømat har vært utfordrende i 2020, og man er ikke helt trygg på hvordan det vil utvikle seg i 2021. Forutsigbarhet innen regulering og forvaltning er også viktige tema for å kunne spå fremtiden, og da kommer man ikke unna kvotemeldingen og ferskfiskordningen. Det som er aller viktigst er at industrien får tilgang på råstoff hele året, slik at de ansatte har en jobb å gå til hver dag.

Kommunestyremøte
I neste uke er det kommunestyremøte, og dette er møtet for planer og budsjetter. Det har vært en hektisk høst med mye planarbeid, og det blir nok ikke helt fritt for slikt arbeid i 2021 heller. Vi legger opp til like mange møter i 2021, og vi har mange saker som skal behandles utover vinteren og våren. Det viktigste nå er å få planene rullert og vedtatt, slik at både politikerne og administrasjonen har oppdaterte styringsverktøy for det arbeidet vi skal gjøre fremover.
Dette gjelder alt fra arealplaner til ruspolitiske planer. Noe er vedtatt, noe er på høring og noe kommer etter hvert - et steg om gangen. Det blir nok et stramt budsjett for 2021, men man har allerede innstilt på en kurs som passer på barn, unge og kultur – og næringsutvikling.

«Det er de unge som skal skape fremtiden
og gjøre verden til et bedre sted å leve i.»

Fridtjof Nansen

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema