Ordførerens hjørne[3]

Ordførerens hjørne 11. juni

Vi har fått en smak av sommer denne uka, og da er jeg egentlig veldig enkel å få ut på tur. Spesielt når dagene er hektiske, og veldig digitale, kan det være både lurt og sunt å komme seg ut i marka eller i fjæra. Perleturer er blitt veldig populært, men det er absolutt mulig å nyte naturen uten et mål.  Å bare kjenne varmen fra solen, føle den gode brisen, eller se på dyrelivet, kan være mål nok.

Covid-19
Akkurat nå er det rolige dager på denne fronten, men vi vet aldri når/om smitten dukker opp igjen.
Denne uka har vi hatt 3 smittede i isolasjon, men ingen i karantene. De smittede er hustandsmedlemmer, og i husstandene er det ikke flere nærkontakter. Folk er flinke til å holde seg i ro når man får symptomer, og dermed får vi heller ikke tilfeller med mange nærkontakter.
I barnehage og skole har de endelig gått over til grønt nivå, noe som letter hverdagen mye for de ansatte som slipper å forholde seg til kohorter, men kan bidra eller få hjelp på tvers av klasser og avdelinger. Takk til dere alle for en makeløs utholdenhet i uker og måneder.

Vaksinering
Pr. uke 23 er det satt 462 førstedoser og 301 andredoser. Alle i risikogrupper (som vi kjenner til) og de over 65 år er fullvaksinert eller har fått første dose. Nå vaksineres prioritetsgruppe 8, som vil si de mellom 55 og 64 år. Som alle kommuner som måtte gi fra seg en del doser, vil også vi få et ekstra trykk på vaksineringen i uke 29, 30 og 31.

Møte med Statsforvalteren
I denne ukens møte med Statsforvalteren gikk vi igjennom status for smitte- og vaksinesituasjonen. Vi diskuterte også utfordringer med vaksineringen i ferieukene, samt fordelingen av koronamidler til kommunene. For vår del har vi i 2020 fått drøyt 2 mill. som skal kompensere for alle våre ekstrautgifter og tapte inntekter. Vi er langt fra i mål, men vi får bare følge med på hva som dukker opp fra regjeringen i tiden fremover.

Det digitale møterommet
Denne uka har jeg brukt mye tid på nettmøter og seminarer:

  • Som nestleder representerte jeg Vest-Finnmark Rådet i møte med fylkeskommunen onsdag, der temaet var «Tilbudsstruktur og regioninndeling for videregående skole». Her er det mange meninger og tanker om hva som er viktig, hvor elever må reise, hvordan man skal legge opp tilbud og utdanningsløp for unge voksne, hvilke fagområder som skal ligge hvor, hvilke behov lokalt næringsliv har, osv.
    Hvordan kan vi legge tyngde og mening bak ordene «rett til utdanning – uavhengig av bosted»? Saken og temaet skal behandles av Fylkestinget i oktober.
  • Ordfører, kommunedirektøren og økonomisjefen har hatt digitalt møte med Sparebanken. Der snakket vi om kommuneøkonomien, utfordringer med tilgang på risikovillig kapital, boligpriser, boligbygging, muligheter for søknader om midler til prosjekter osv. Et fint møte med mange gode innspill og ideer.
  • Havforskningsinstituttets seminar «Kystforskning i nord» sto på kalenderen torsdag, og der ble vi utfordret på spørsmålet om det grønne skiftet kan være blått. Havet er viktig, vi passe på at vi også der legger til rette for en bærekraftig utvikling. Vi var innom kystsoneforvaltning, miljøforskning, havbruk, overvåking, risikovurdering, bærekraftig høsting osv. Ja, jeg kan vel si at vi var borti det meste innen forskning fra hav til bord. Spennende, men alt for kort tid til å dykke skikkelig ned i de forskjellige temaene.
     
  • Jeg har også fått med meg årets Storebrand-konferanse, hvor fornybar utvikling og næring var en gjennomgående rød tråd.

TV-aksjonen 2021
Årets TV-aksjon er tildelt PLAN International, og deres arbeid med å bekjempe barneekteskap. 
I Måsøy kommune er det tradisjon at ordføreren får i oppgave å sette sammen en aksjonskomité i månedsskiftet mai/juni, og her er alle kommunalt ansatte invitert til å bli med på dugnaden. Vi behøver også mange bøssebærere på aksjonsdag 24. oktober, og jeg håper du kan være med.
Gå inn på www.blimed.no for å melde deg på til årets viktigste spasertur.

Måsøy-Xpressen
Som kjent blir den nye kombibåten til Måsøyruta veldig forsinket fra byggeverftet, og jeg har bedt fylkesråden for samferdsel om, sammen med administrasjonen, å finne en god løsning for sommeren i Måsøy. «Ingøy» har ikke den kapasiteten vi har behov for, og da må man se på løsninger for erstatningsbåt eller flere avganger. Denne saken følger jeg tett.

Vest-Finnmark Rådet
Mandag var det møte i Vest-Finnmark Rådet. Dette møtet skulle vært avviklet som et fysisk møte i Havøysund, men på grunn av smittesituasjonen i Alta og Hammerfest valgte vi å gjennomføre møtet digitalt. I møtet behandlet vi årsmelding og regnskap for 2020. Vi hadde også til behandling/drøftinger en sak om varslet vern av Lopphavet, utfordringer med transport på sjømatveiene i Vest-Finnmark, innspill til kommunenes eierskapsmeldinger, og innspill til fremtidens organisering av luftambulansetjenesten.

Åpning av anbud legekontor
Mandag er det anbudsåpning for det nye legekontoret, og da blir dette fortløpende behandlet politisk. Først i Formannskapet tirsdag, så hovedutvalget onsdag, og til sist i kommunestyret torsdag 24. juni.

Sommer på SFO
I sommer kjører vi i gang med sommeråpent SFO, som et forsøksprosjekt. Etter dette vil man evaluere ordningen, kartlegge behov, og behandle politisk om SFO skal være tilgjengelig og åpen i andre av skolens ferier. Det er nok ikke like enkelt for alle foreldre at SFO holder stengt i skolens ferier, og vi forsøke å legge til rette for at dette tilbudet skal være nettopp det navnet tilsier; en skolefritidsordning. Allikevel er dette tilbudet i utgangspunktet timebasert før og etter skoletid, og ikke en forlengelse av et heltids barnehagetilbud. Vi politikere skal lytte, og jeg håper vi kan komme frem til et godt tilbud som kan hjelpe familier med logistikken i hverdagen.

«Fritid er det mest utfordrende ansvar et menneske kan tilbys.»
William Russell

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema