Ordførerens hjørne 11

Ordførerens hjørne 11. november

Klarer vi å holde fokus på det positive? En verden som skjelver av krig, miljø, valgkamper og økonomiske utfordringer kan få mange av oss til å miste trua på statsledere – og fremtiden.

Selv i lille Måsøy kommune, langt oppe i nord, føler man usikkerheten på kroppen i hverdagen. Russland – vår nabo har herjet i Ukraina i mange måneder, mat- og energipriser når stadig nye høyder, miljømålene våre føles uoppnåelig, kommuneøkonomien utfordrer oss, og regjeringen må sette store utbyggingsprosjekter på vent. Vi hører om fastlegekrise og sykepleiemangel, og vi har en skremmende demografisk utvikling. Denne uka passerte vi 1 mill. alderspensjonister i landet.

Allikevel skal vi levere! Lokalpolitiske prioriteringer blir satt på prøve, men vi skal klare oss. Vi MÅ klare oss!
Hos oss er den viktigste jobben å snu folketallsutviklingen, og da må vi fortsette å lytte til innbyggerne, spesielt de unge. Vi må bruke penger og menneskelige ressurser for å legge til rette for barnefamilier. Vi må bruke inntekter fra havbruk og vindkraft til gode tiltak for å skape gode arenaer og tilbud – som skal få de unge til å velge Måsøy kommune. Som ordfører ser jeg på dette som min viktigste oppgave, men jeg kan ikke skape positivitet alene. Vi må spille på samme lag; politikere, administrasjonen og innbyggerne. Da klarer vi det – da skaper vi positivitet og magi!

Mandagsmøte
Også denne gangen var det regnskap og budsjett som sto øverst på agendaen. Det jobbes godt i administrasjonen med budsjettarbeidet for 2023, samtidig som man må jobbe intensivt for å komme i mål til formannskapsmøtet i slutten av måneden.
I møtet snakket vi også om saker som ligger til utredning, vi snakket om tilstandsrapport og eventuelt salg av kommunale bygg, og vi snakket om boligprosjekt som vi skal følge opp med Husbanken og eventuelt utbyggere.

Kunstbygget
Denne uka har jeg hatt Nasjonale Turistveger på besøk. Etter et drøyt år er man tilbake i Havøysund for å se til kunstbygget og Roni Horns installasjon. Har vi tatt vare på bygget, og blir det besøkt? Bygget har holdt seg godt, og har begynt å få den forventede grå patineringen. Innvendig ser det greit ut, selv om det var noe støv etter torv, og noen skrapemerker på den ene glass-sylinderen.
Etter planen skal bygget stenges fysisk på vinteren, men det ble ikke gjort sist vinter. Nå ser man på en spesiell dørløsning, men det rekker man nok ikke å få på plass før vinteren melder sin ankomst.
Alt i alt er Nasjonale Turistveger fornøyd med hvordan bygget ser ut, og jeg håper vi alle fortsatt kan bidra til å ta vare på dette kunstverket.

Møte med ordførerkollegaer
Mandag ettermiddag deltok jeg i møte med mine ordførerkollegaer fra AP i fylket. Jeg har tidligere tatt opp vårt tap i forbindelse med manglende salg på lakseauksjonen i høst, og at jeg forventer at dette blir kompensert på en eller annen måte. Saken er nå sendt til våre politikere på Stortinget. I møtet snakket vi også om vindkraft og arealer, olje og gass, havvind, fiskeri og kollektivtilbud.

Budsjettmøte
Tirsdag møttes politisk og administrativ ledelse til et nytt budsjettmøte på veien mot 2023. Her fikk vi en god gjennomgang av dagens situasjon, og hva vi kan forvente oss av økonomiske utfordringer til neste år. En ting er helt sikkert; vi må få opp folketallet hvis vi skal opprettholde alle de gode tjenestene våre. 2023 blir et utfordrende år, men hvis vi sammen klarer å holde «stålkontroll» på driftsbudsjettet vil vi komme oss over kneika, og gå inn i et mye enklere 2024. Jeg har tro på at vi skal klare å finne gode løsninger, med gode tilbud og tjenester - også det neste året.

Aktivitet og beredskap
Jeg har tidligere hatt møter med Finnmark Røde Kors, og tirsdag kveld ble det arrangert folkemøte på biblioteket for å se om man kan få til aktivitet i vårt lokallag. Det ble to hyggelige og informative timer, hvor flere aktuelle løsninger ble diskutert. Det enkleste - og nærmeste er beredskapstjeneste, hvor man som frivillig kan bidra til f.eks vakthold ved hendelser i kommunen. På sikt kan man også ta kurs for å kvalifisere til hjelpekorps. Besøkstjeneste er også noe som er veldig aktuelt hos oss.

I Røde kors finner man tilbud allerede som barn. I Barnas Røde Kors (BARK) får ungene mange praktiske og gode opplevelser. BARK er for det meste utendørs og lærer hvordan man kan bruke nærmiljøet på en trygg og aktiv måte. For ungdom finnes RØFF - Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp.
RØFF er for ungdom mellom 13 og 17 år, og dette tror jeg kan være en fin måte å få utfordret seg ute, og på sikt rekruttere til hjelpekorps. Mulighetene er altså mange, men man behøver ildsjeler og frivillige for tilby de forskjellige aktivitetene. Kan du være aktuell?
I løpet av januar vil det bli arrangert et startkurs for de som ønsker å bli bedre kjent med Røde kors, og dette kurset er også en «inngangsbillett» til videre kursing innen de forskjellige områdene. Aller først er det noen lokale Røde Kors «veteraner» som har tatt initiativ til å møtes for mimring og prat rundt Røde Kors, så her er det bare å hive seg med når «mimreklubben» møtes for første gang onsdag 16. november kl. 18.00 på biblioteket.

Oppdrett og skatt
Onsdag hadde jeg et hyggelig møte med Cermaq og Salmar (NRS) på kontoret. Der fikk jeg en god gjennomgang av ordningen med grunnrenteskatt, og hvordan dette slår ut for disse selskapene. De var tydelige på at det er rom for høyere beskatning, men også at man mener at innretningen på den foreslåtte beskatningen ikke er riktig.
Jeg fikk eksempler på forskjellen på beskatning mellom Norge og Canada/Chile, og hvordan selskapene tenker om investeringer, og hva som er satt på vent.
Selvsagt skal selskapene betale for å bruke våre fjorder, og selvsagt skal mye av dette tilfalle kommunene – det er vi enige om.
Vi snakket også om samfunnsansvar, og om hvordan dagens situasjon treffer leverandørindustrien. Jeg har stor forståelse for at man ønsker en forutsigbarhet, og ser at måten skatteinnretningen tar utgangspunkt i normprisen er uheldig.
Normprisen er en børspris på laks for beste kvalitet. Derfor vil lavere kvaliteter og størrelser på fisken gi en salgspris som avviker fra normprisen, og dermed i praksis bidra til et økt skattetrykk. I tillegg gir dette uroligheter i markedet, som gjerne velger leverandører fra andre land.
Så sier man at dersom skatten settes for høyt, vil det ramme kyst- og distrikts Norge. Dette ser vi nå ved at selskapene ikke deltok i auksjonen slik man ønsket, og man nå går til permittering av ansatte i foredlingsbedriftene.
Settes skatten for lavt, vil staten gå glipp av skatteinntekter som kan omfordeles og bidra til opprettholdelse av velferdsstaten – noe som var den viktigste intensjonen for å foreslå denne beskatningen. Oppgaven nå må derfor være å få til en skatteinnretning der vi ivaretar begge deler.

Møte med regjeringen
Også denne uka har jeg deltatt i møter med regjeringen. Onsdag kveld var det møte med Helseminister Ingvild Kjerkol. Hun innledet møtet med informasjon om fastlegeordningen, psykisk helse, støtteordningen for omsorgsboliger, avviklingen av fritt behandlingsvalg (må ikke forveksles med fritt sykehusvalg), og fortalte litt om det økonomiske uføret i Helse Nord. Det er ikke tvil om at man balanserer den økonomiske situasjonen i landet mellom økt pengebruk og økte renter, og man virkelig må holde hendene på rattet og foten på bremsepedalen.
Torsdag kveld var det møte om skolepolitikk med Elise Waagen og Sindre Lysø i Kunnskapsdepartementet. Der benyttet jeg nok en gang anledningen til å løfte frem LOSA-ordningen.

Relocate
Dette er den kuleste benevnelsen jeg har vært borti, når det kommer til rekruttering og flytting av mennesker og arbeidsplasser. Denne uka har jeg hatt møte med et firma som jobber med markedsføring og bevisstgjøring av muligheter i distriktene, og jeg vil gjerne høre mer fra de om hvordan vi kan få folk til å flytte fra byene i sør, til den fantastiske kommunen vår. Vi må fortelle om alle mulighetene, alle fordelene, og alle de herlige menneskene som er her. Hvilke økonomiske fordeler vi har er en ting, men treffer vi alle som ønsker å finne seg et «paradis» for sine drømmer? Måsøy har plass til flere drømmer, og det vil jeg at vi skal se nærmere på – og vise barnefamiliene.

Kommunen på nett
I går deltok jeg i et arbeidsmøte, der vi tok for oss struktur og informasjon på ny hjemmeside for kommunen. I dagens samfunn er de aller fleste på leting etter informasjon på digitale plattformer, og vi må selvfølgelig være tilgjengelig der – både for informasjon om våre tjenester, men også hvilke muligheter det er for å etablere seg her. Jobben er helt i startfasen, men det kom mange gode innspill i møtet om hvordan vi kan bli bedre.

Ukens gladsak
Hos oss er Ultima Thule i løpet av mange år blitt godt kjent som Måsøy historielags lokalhistoriske magasin for Måsøy, og denne uka er magasinets 37. årgang klar for salg. Jeg vil rette en stor takk til ildsjelene som år etter år har samlet historier og bilder fra kommunen, og laget et magasin som folk venter på, som sendes i posten, legges under juletrær, og leses fra perm til perm over hele landet. Vi behøver ildsjeler, og Måsøy historielag er ikke bare en samling av historier – men også en samling av arbeidsomme ildsjeler. Tusen takk for jobben dere gjør.

«På tampen»
Uka avsluttes med flere nettmøter møter i dag.
Først ut er Statsforvalteren, hvor tema for møtet er den sikkerhetspolitiske situasjonen.
Deretter følger NHO med «Konsekvenser av regjeringens skatteforslag».
Til slutt, før det blir helg på hytta, avsluttes møterekka med en oppdatering fra Statsministeren.

Neste uke
Mandagsmøte med konst. kommunedirektør og varaordfører.
Hovedutvalg- og formannskapsmøte
Politiråd.
Kveldsmøter med Kulturministeren og Statsministeren.

«Selv om mulighetene banker på,
er det fortsatt du som må reise deg og åpne døra».

Ukjent

God helg.
Bernth R. Sjursen

Skjema