ordførerens hjørne 12

Ordførerens hjørne 12. mars

Norges kanskje mest kjente whiteboard-tavle ble fotografert av FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm, i et møterom hos Helsedirektoratet 12. mars 2020. Der kunne man lese notatene som ble bakgrunnen til det statsminister Erna Solberg kalte «de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid».

I dag kan vi si at vi har fått en ny hverdag og en ny standard med digitale møter, lite sosial aktivitet, og lite reising. Vi er i gang med vaksinering, og vil vel sakte, men sikkert kunne møte flere gode venner, oppleve en konsert, reise en tur og gi en klem.
Akkurat nå er allikevel situasjonen slik at smitten stiger i landet, og vi må fortsatt stå i det, og holde ut. Vi sier fortsatt «Alt blir bra!», ett år etter at Regjeringen satte inn «de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid».

Nå må vi passe på
Statsministeren advarte denne uka Norges befolkning om at det kan bli nødvendig med innstramming av tiltakene, hvis vi ikke får smittetrykket i landet ned. R-tallet er over 1,3 og dette tallet må ned. Statsministeren presiserte også at de nasjonale tiltakene er et minimum, men at kommunene selv kan vurdere, og innføre, enda strengere tiltak.
Jeg mener at vi må kunne ha mer lokal bestemmelsesrett, både opp og ned på tiltaksnivå, og ikke måtte bli underlagt strenge nasjonale tiltak når man har lavt smitterykk lokalt.

Det kom ingen nye tiltak nå, men myndighetene vil følge med de neste dagene, og har nye mulige nasjonale tiltak klare hvis ikke befolkningen og kommunene tar ansvar for å dempe spredningen:

 • Avstandsregelen kan utvides fra en til to meter
 • Det kan bli aktuelt med nasjonalt skjenkeforbud
 • Underholdningstilbud kan bli stengt
 • Innendørs fritidsaktiviteter kan bli forbudt
 • Det kan komme et påbud om hjemmekontor
 • Innerdørs arrangement kan få begrensning på 20 personer med faste plasser

Hvis heller ikke dette nytter kan man stramme ytterligere til:

 • To uker uten besøk hjemme
 • Alle arrangementer utsettes
 • Rødt nivå i ungdoms- og videregående skole
 • Digital undervisning på universiteter og høyskoler
 • Rødt nivå i barnehager og barneskoler i kommuner med høyt smittetrykk.

Vaksinestrategi
Med den nye vaksine-strategien som ble lagt frem av regjeringen denne uka, hvor fordelingsnøkkelen tar med alle over 18 år, ser vi at demografien hos oss gjør at vi får 28,6 færre doser. At vi får en skjevfordeling av vaksine i Norge er uheldig, og Hovedutvalget for helse og omsorg har også gitt utrykk for dette. Jeg har også vært ute i media og utrykt misnøye med denne fordelingen.

Vaksinetall i kommunen
Jeg har sett at det etterlyses tall for vaksinering i vår kommune, og Hovedutvalg for helse og omsorg tok også dette opp som en sak i denne ukens møte. Vi får ulikt antall doser fra uke til uke, og man vet ikke alltid hvor mange doser som kommer i påfølgende uke. Det kan derfor være vanskelig å informere om vaksineplanene fremover.
Vi vil fra denne uken legge ut informasjon om vaksinestatus straks vi mottar tall fra legekontoret.
Pr. torsdag 11/3 har 94 personer fått første dose, og 67 personer er fullvaksinert med dose 2.
I uke 11/12 vil man begynne å vaksinere innbyggere mellom 75-80 år.

Ingen leverte anbud
Vi har hatt ute prosjektet med bredbånd til Rolvsøy, men ingen har levert anbud innen fristen. Dette setter oss i en spesiell situasjon, og vi har nå en utfordring. Administrasjonen er i dialog med fylkeskommunen for å finne ut hva vi kan gjøre videre for å kunne komme frem til en god løsning.

Lærer i nord?
Måsøy kommune har lyst ut ledige lærerstillinger ved både Gunnarnes og Havøysund skole. Gunnarnes ligger på Rolvsøya, og er et eventyr i seg selv. Liker du deg ute i heftig natur, så er dette en unik mulighet for to utdannede lærere som har ønsket seg noe spesielt.
Øya er et eldorado for aktiviteter som jakt, fiske og bærplukking, og har en natur som bare må oppleves. Ønsker du å bo og arbeidet i kommunesenteret, så er det heller ikke der fritt for spektakulær natur i umiddelbar nærhet. Velkommen til Måsøy.  Finn annonsene her.

Boreals seilingstillatelser
I neste uke skal Sjøfartsdirektoratet ta en avgjørelse om Boreal får beholde sin seilingstillatelse. I desember fikk Boreal plutselig seilingsnekt etter flere sikkerhetsbrudd, og har etter dette seilt med en midlertidig tillatelse. Jeg tror Boreal har tatt grep, og at de nå vil få tillatelsen tilbake på permanent basis. Noe annet vil overraske meg. For Måsøy kommune er hurtigbåten det viktigste kollektivtilbudet vi har, og et alternativ uten dette tilbudet tør jeg ikke tenke på.

Regodkjenning av scooterløyper
Kartlegging, vurdering, høringer, omlegging og nye traséer. Jobben med løypekartet har vært omfattende, før dette er klart til behandling etter det nye regelverket. I denne ukens møte i Hovedutvalg for teknisk, utvikling og miljø fikk vi informasjon om status for denne jobben. Vi legger opp til endelig behandling av løypekartet i kommunestyremøtet 17. juni, og er da i mål innen tidsfristen.

«Utholdenhet er konsentrert tålmodighet»
Thomas Carlyle

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema