Kommunestyre

Ordførerens hjørne 13. desember

Kommunestyremøte
Denne uka har vi hatt årets siste kommunestyremøte. Som seg hør og bør i desember-møtet var det i hovedtrekk neste års budsjett og økonomiplanen frem til 2023 som ble behandlet.
Vi fikk også samlet hele det nye kommunestyret til fotografering.

Som ordfører må jeg si at vi har fått et flott kommunestyre (ikke bare på bildet) som virkelig ser på muligheter og løsninger for den lille kommunen vår. Debatten var til tider frisk, men vi kom i mål. I budsjettet hadde rådmannen lagt inn frie midler til disposisjon for politikerne, uten at vi nødvendigvis måtte bruke opp alt på en gang.
Etter en lang dag i møterommet var det mange forslag som det skulle stemmes over, og mange formål fikk litt ekstra å rutte med til neste år. Jeg kan nevne ungdomsrådet, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi økte også rammen for Kulturmidler.
Det ble i tillegg bevilget penger til en rekke enkeltstående tiltak som utstyr til gymsalen på Gunnarnes, midler til båtførerprøven og andre friluftsrelaterte kurs for elever i ungdomsskolen, sommerjobb for ungdom, iPad-utstyr til skolen, midler til oppstart av vindusbytte på ungdomsskolen, midler til garderobe i Høtten barnehage, lyd-/prosjektorutstyr til samfunnsalen, osv. osv.
Det største prosjektet som kommunestyret bevilget penger til var prosjektmidler til ny løsning for blant annet museum, kalt «Måsøy kulturbygg og museum».

Rådmannen ble kommunedirektør
I den nye kommuneloven er det brukt det kjønnsnøytrale navnet «kommunedirektør» i stedet for «rådmann». Kommunestyret vedtok å følge loven, og rådmannen ble dermed kommunedirektør.

Ukens gladsak
Onsdag morgen kom det en hyggelig e-post fra Fylkesbiblioteksjef, Sunniva Knutsen. Jeg vil gjerne dele noe av den med dere, og gi et klapp på skuldra til Lillian Jacobsen på biblioteket.

«Finnmark fylkesbibliotek vil gjerne skryte av bibliotekaren i deres kommune. Lillian Jacobsen er en viktig ressurs inn i vårt samarbeid mellom bibliotekene i Finnmark. Vi er ikke så mange bibliotekarer her, og de fleste kommunene er i krevende økonomiske situasjoner. Som noe av det siste vi gjør før vi blir sammenslått til Troms og Finnmark fylkeskommune, vil vi berømme ressursen biblioteket i deres kommune er, og hvilken avgjørende jobb Lillian Jacobsen gjør.»

Hvor parkerer du?
Brøytingen i Havøysund har vært tema i bygda i noen dager nå, og fra kommunens side følger vi opp leveringen av denne tjenesten. Jeg vil, etter å ha fått sett noen bilder, oppfordre innbyggerne til å tenke seg om når det gjelder parkering. I flere gater står det biler som gjør det vanskelig å komme frem med hjullasteren. Risikoen kan være at biler blir skadet, eller at hjullasteren havner utenfor veien. Når det i tillegg parkeres biler på begge sider av veien, blir jobben vanskelig for de som skal brøyte. Oppfordringen må være at folk måker plass til bilene sine, og ikke parkerer ute i gatene.

Nær investeringsbeslutning for Havøygavelen vindpark
Denne uka avsluttes mest sannsynlig med at styret i Finnmark Kraft beslutter investering på rundt 350 mill. for reetablering av Havøygavelen vindmark. Dette vil i så tilfelle medføre stor aktivitet i Havøysund sommeren 2020 og 2021, og ordføreren har allerede bedt Finnmark Kraft om å invitere de store kontraktørene i prosjektet til å møte lokalt næringsliv for å fortelle om behovene de har, samtidig som våre bedrifter kan presentere seg selv. Vi krysser fingrene for at investeringene blir besluttet nå.

Ingen endringer i samfiskeordningen i 2020
I kvotemeldingen som nå ligger til behandling i Stortinget foreslår regjeringen at samfiskeordningen bør avvikles ved overgangen til et nytt kvotesystem. Samfiskeordningen innebærer at to fartøy kan utgjøre et «aktivt» og et «passivt» fartøy.
Intensjonen var at eiere av enmannsdrevne sjarker skulle fiske to kvoter på ett fartøy. Ordningen ble innført som et sikkerhetstiltak.
«Den har imidlertid utviklet seg til at eier av to fartøy fisker hele kvotegrunnlaget med ett fartøy. Ved kun å holde ett fartøy i drift kan fartøyeier slik effektivisere driften».
«Jeg ser det er skapt usikkerhet blant fiskerne for om det vil bli endringer i samfiskeordningen allerede fra neste år, men kan forsikre at ordningen fortsetter uendret i 2020», sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Ny dato for besøk på Rolvsøy
Været var ikke på min side denne uka, så den planlagte turen til Rolvsøy sist tirsdag måtte utsettes. Jeg gjør et nytt forsøk tirsdag 17/12.

En liten frustrasjon - «traff spikeren midt på hodet»
Tirsdag skrev jeg en litt frustrert «ønskeliste» til julenissen på ordførerens Facebook-side. Der tok det helt av. Når man diskuterer kommunikasjon, ambulanse- og politiberedskap i nord, så viser det seg at da roper befolkningen i nord i kor. Jeg hadde ikke min villeste fantasi trodd at saken skulle engasjere så mye, men det gjorde den.
I skrivende stund har saken min nådd 274 211 personer, og delt av 2171 lesere på Facebook. Dagbladet, IFinnmark og nordnorskdebatt.no har skrevet om innlegget på sine nettsider.
Jeg har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger, og etter at også media tok tak i saken er det nok mange der ute som nå vet hvor Måsøy kommune er på kartet.

«A warm smile is the universal language of kindness»

Ha ei riktig fin helg.

Bernth R. Sjursen

Skjema