2023

Ordførerens hjørne 13. Januar

Fredag den 13. anses gjerne som en ulykkesdag, selv om det kanskje er bare overtro eller tull og tøys. Jeg tror de fleste vil klare seg veldig godt gjennom denne fredagen, og neste «ulykkesdag» i 2023 kommer heldigvis ikke før i oktober.

Det er hektiske dager i starten på det nye året, med mange møter på agendaen. Jeg har hatt mange samtaler med kommunedirektøren, og vi har planlagt og fordelt oppgaver og reiser. Vi skal ha et styringsgruppemøte som skal se på organiseringen av driften, og vi skal også ha et drøftingsmøte med formannskapet.
I løpet av januar/februar skal jeg mye på reise for å delta på møter og konferanser; Arctic Race of Norway, politisk samrådsmøte i forbindelse med transportplan Nord-Norge, dialogmøte om regional transportplan for Finnmark, Forum Marine næringer, strategisk plan for Finnmarkseiendommen, oppstartsmøte for bygdevekstavtalen, Statsforvalterens vintermøte og KS` strategikonferanse. Uansett hvor jeg er, så er jeg tilgjengelig på e-post - og hvis noe haster er jeg bare en SMS unna.

Mandagsmøte
Varaordføreren var værfast, så da ble det kun ordfører og vår nye kommunedirektør som gjennomførte ukens mandagsmøte. I møtet snakket vi om saker, rutiner og arbeidsoppgaver som må prioriteres. Det er mye som «henger», men jeg vil gjerne gi en klapp på skuldra til de som har brukt både hode, armer og bein - og nesten alle døgnets timer for å holde «skuta» flytende gjennom høsten. Nå får administrasjonen organisert seg slik de skal; med kommunalsjefer, økonomisjef og kommunedirektør som øverste ledergruppe. Så må vi politikere sørge for at administrasjonen får arbeidsro for å kunne levere på våre bestillinger.

Krise ved Gunnarnes skole
Dette var overskriften i en avisartikkel i Finnmarksposten denne uka. Slik ønsker vi selvfølgelig ikke å fremstå, og vi jobbe må enda hardere og raskere for ungene våre.
Vårt slagord er at Måsøy kommune «tar vare på folk og fisk», og det skal i aller høyeste grad gjelde barna våre. Det har dessverre vært mye skriverier vedr. Gunnarnes skole, men alt har en historie med flere sider. Jeg forstår frustrasjonen, men forstår også fortvilelsen over at vi ikke klarer å rekruttere/beholde lærere.
En ting skal jeg være klokkeklar på: Det må ikke være tvil om at vi fra politisk hold ønsker et godt og likeverdig tilbud til barna på Rolvsøy, og jeg vil beklage at dette har tatt alt for lang tid – over flere år og uavhengig av partier. Det er vårt ansvar som politikere å sørge for at våre vedtak er til barnas beste.
Noen ønsker selvsagt at alt skulle vært på plass i går - også jeg. Allikevel må jeg respektere at administrasjonen må få gjøre sin jobb, og levere utredningen av oppvekstsenter til oss politikere. Vi har bestilt denne utredningen, og da kan vi ikke bare kaste oss rundt og finne midlertidige løsninger. Det er ingen tjent med.
Rekruttering av lærere til skolen er den viktigste prioriteringen nå. Det er ikke ønskelig å flytte elever til Havøysund, og jeg har som ordfører sagt at det skal være et tilbud for barn i alle aldre på Rolvsøy. Da inkluderer det selvsagt også barnehage og SFO, som vil være en del av utredningen for oppvekstsenter. Når denne kommer til politisk behandling vil vi kunne vurdere tidsperspektiv og kostnader, og hvilke løsninger og tiltak vi skal velge – til barnas beste.

Politisk styring – administrative rammer
I kommunestyremøtet i desember gjorde vi et vedtak som sier noe om vakante stillinger, som vi ønsker å holde igjen på – til vi har kontroll på driftsøkonomien. Her vil formannskapet, ordfører og kommunedirektøren ha tett dialog om hvordan vi skal organisere og drifte kommunen, og hvilke stillinger som skal lyses ut – og i hvilken rekkefølge. Noen nødvendige stillinger er lyst ut, og stillinger som barnehagepedagoger, lærere på Rolvsøy, samt sykepleiere har løpende søknadsfrist. Når det gjelder organiseringen har vi satt sammen ei styringsgruppe, og denne har kommunedirektøren kalt inn til oppstartsmøte 23. januar. Ordfører har innkalt formannskapet til et drøftingsmøte dagen etter, der vi blant annet vil snakke om det samme temaet. Fra politisk hold skal vi overordnet si noe om organiseringen og antall stillingshjemler, så er det kommunedirektøren som styrer driften innenfor gitte rammer. Slik vil vi bygge et godt og sunt skille mellom politiske og administrative oppgaver og ansvarsområder.

«Lån en ordfører»
Onsdag ettermiddag var jeg på plass på biblioteket for å møte folk for en kaffeprat. Selv om dette tiltaket ikke er så godt besøkt, så er det viktig for meg å lytte – og svare på spørsmål fra de som kommer. Denne gangen var det boligpolitikk og næringsutvikling som ble hovedtema over.

Ukens gladsak
Endelig er bassenget i Havøysund åpnet for bruk, og denne uka har de første elevene hatt svømmeundervisning. På Samfunnshuset er snekkerne i full gang med å renovere gulvet etter fuktskadene, så etter hvert vil vi kunne samles i «storstua» igjen.

Neste uke
Neste uke har jeg «kontor» i Alta. Da er det først 3 dagers samling for vertskommunene i forbindelse med sommerens Arctic Race of Norway.
Deretter er det dialogmøte om Regional transportplan for Finnmark 2024-2033.

 

«Barn skal ikke behøve å si noe for å få omsorg, det skal være nok at de finnes»

Arnhild Lauveng

 

God helg.

Bernth R. Sjursen

Skjema