2020

Ordførerens hjørne 14. august 2020

En sommer er på hell, og ordføreren er tilbake til hverdagens utfordringer og muligheter.
Høsten er en tid hvor vi liksom våkner til hverdagen igjen; på jobb, skole og barnehage.

Naturen endrer seg, og vi finner nye stier for både jakt, bærplukking og naturopplevelser under flammende Finnmarkshimmel.

 

Covid-19 er ikke borte - Vi må passe på!
Alt er ikke som vanlig. Smittespredningen av Covid-19 har eskalert i sommer, og det gjør at vi må passe på. Hurtigruten hadde et stort utbrudd, og i Indre Østfold har man måttet iverksette kraftige tiltak etter over 50 smittetilfeller.
Smittespredning blant unge og unge voksne er den største faren, og i Oslo vest ser vi at smitten har spredd seg blant disse etter flere fester den siste tiden. Jeg vil ikke skylde på ungdommen, men grensene som ble åpnet – og folk reiste i hopetall inn og ut av landet. Smitten øker, og fester blant unge og voksne er nok ikke løsningen på problemet. Her må vi alle ta ansvar. Som ordfører er jeg bekymret for utviklingen, og ber folk innstendig om å passe på smittevernreglene. Faren er ikke over, og vi ønsker ikke en utvikling som gjør at vi må iverksette lokale tiltak. Husk at DU kan være smittet uten å vite det, og at det er ditt ansvar å ikke smitte andre.

Frisk satsing på fisk
Denne uka har jeg vært på besøk hos TOBØ-FISK og fått en liten omvisning i den nye filetfabrikken som installeres i disse dager. Filet har alltid vært en satsing hos bedriften, og nå satses det flere titalls millioner i en helt ny fabrikk. Med automatisering og overvåking av produksjonen vil bedriften tjene penger på enda bedre utnyttelse av fisken. Samtidig var det godt å høre at denne automatiseringen ikke går utover arbeidstakere, snarere tvert imot. Behovet for de ansatte vil fortsatt være der, og man planlegger i tillegg for drift gjennom hele året. Jeg heier på de ansatte, de nye lederne og den friske satsingen.

Kunstverkprosjekt – Nasjonal Turistveg
Noen har sikker observert at arbeidet er startet opp igjen på høyden over kirka. Firmaet Harald Nilsen fra Alta vant anbudskonkurransen fra Nasjonale Turistveger, og skal stå for oppføringen av bygget som kunstverket skal stå i. Nå skal grunnen og betongen gjøres klar for kunstinstallasjonen, som skal heises på plass. Etter planen skal kunstverket ankomme i uke 37, og etter at dette er plassert vil takkonstruksjonen bli ferdigstilt.

Buss + infotavle
Jeg har fått bekreftet at min bønn er blitt hørt om både langrutebuss og elektronisk informasjonstavle for båt/buss. Boreal mener det vil la seg gjøre å få en fast ordinær langrutebuss mellom Olderfjord og Havøysund, noe som vil gjøre vinterens bussturer både behageligere og reiser kan gjennomføres med bedre regularitet. Samtidig har fylkeskommunen tatt kontakt for å avklare plassering av ei elektronisk informasjonstavle vedr. buss-/båtruter, hvor man enkelt kan finne ut av rutetider, forsinkelser og innstillinger.

Rødrev til bry
Ordføreren har fått med seg mange hendelser med «tamme» rødrever som tar seg inn i hus og på terrasser. Vi har tidligere diskutert dette på rådhuset, og jeg vil følge opp dette med administrasjonen så snart de som har ansvaret for dette er tilbake etter ferien. Det er i løpet av sommeren «tatt ut» noen rever, men problemet finnes fortsatt. Selv om noen synes revene er søte og spennende, så må folk for all del ikke mate disse. Enkel tilgang på mat gjør revene dristige, og oppfattes gjerne da som tamme. Det er de ikke!

Krankapasitet nybåt.
I et folkemøte på Ingøy tidligere i sommer ble det uttrykt bekymring for krankapasiteten på den nye båten som skal inn i Måsøyruta. Jeg har sendt denne bekymringen videre til fylkeskommunen.

Turisttrafikk og tilbud
I år skal jeg være den første til å beklage at kommunen ikke har vært gode nok, og godt nok forberedt på turisttrafikken. Temaet om økt turisttrafikk har vært diskutert både i vår og tidlig på sommeren, men det ser ikke ut for at dette ble godt nok hos oss.
Manglende informasjon, skilting til parkering, skilting om tilbud/opplevelser har vært mangelfullt eller helt fraværende. Dette må vi lære av.

Jeg synes innbyggerne i kommunen er flinke til å komme med innspill til hvordan vi kan bli et bedre «vertskap» for tilreisende gjester, men jeg får gjerne innspillene i ettertid, når ting ikke har gått så bra. Hvorfor har dere ikke gjort det slik ….., det burde vært ….., tenker dere ikke på …..? Ordføreren er tilgjengelig både på mail, telefon og på kontoret – og jeg vil gjerne ha innspill til forbedringer/utvikling hele tiden. På den måten kan vi sammen utvikle kommunen som en attraktiv destinasjon for besøkende. Ta det som en åpen invitasjon til en samtale om det DU brenner for.

Jeg vil allikevel gjerne be om litt tålmodighet, spesielt når tiltak mot covid-19 har tatt enormt mye tid gjennom de siste månedene. Det jobbes masse med utvikling, og det må på plass planverk for både arealer, samfunnsutvikling og ikke minst med tilhørende økonomiplan. Vi må også få på plass en skilt- og trafikkavviklingsplan som gjør sentrum av Havøysund tryggere i forhold til store biler og tungtrafikk.
Noen ting vil det nok ta lengre tid før vi får på plass, men det jobbes både politisk og administrativt på mange områder. Når det gjelder kollektivtilbud, veistandard, informasjon og turisme vil jeg gjerne nevne en del saker som det jobbes med. Noe er i gang, noe burde vært klart, noe må kanskje endres, noe kommer, og noe vurderes/utredes:

 

 • Veivedlikehold/asfaltering på FV889

 • Kunstprosjekt fra Nasjonal Turistveg

 • Måsøy kulturbygg og Museum, med blant annet turistinformasjon

 • Skilting med informasjon om severdigheter og aktiviteter langs FV889

 • Ny langrutebuss som skal erstatte godsbussen.

 • Elektronisk informasjonstavle for reisende

 • Bedre tilrettelegging for bobilparkering og tømming av toalett

 • Oppmerkede plasser for langtidsparkering, spesielt i området ved fergekaia

 • Reguleringsplaner, hvor vi også må finne plass til en campingplass

 • Dagsturhytte ved Svartfjellvannet

 • Utvikling av Storvannsparken, der det er ønskelig med en rullestolvennlig sti rundt vannet.

 • Ta vare på, og utvikle turstier i hele kommunen.

 • Kartlegging og fjerning av forsøpling og gamle bygg.

 • Båtruter

 • Kombibåtkai på Ingøy

 • Mobildekning FV889

 • Vinmonopolutsalg

 • Vedlikehold av kommunale veier i både Havøysund og i distriktet

 • Vannforsyning i Tufjord

 • Gjestebrygge på Måsøy og i Havøysund

  Dette er ikke en komplett liste, men et bilde av at ting ligger til behandling på bordet til både politikere og administrasjonen – og da snakker vi kun om reiser og opplevelser i Måsøy kommune.

          Håper dette er både avklarende og kanskje litt oppløftende, så får vi sammen stå for markedsføringen av den flotte kommunen vår.

 

«Å være politikere handler jo egentlig bare om å ville gjøre folks hverdag bedre ...»

Karita Bekkemellem

Skjema