Ordførers hjørne[1]

Ordførerens hjørne 14. februar

Ordføreren har denne uka deltatt på KS kommunepolitisk toppmøte og på KS Landsting i Oslo, hvor det ble mange foredrag og mange muligheter til samtaler med politikere fra hele landet. Temaet gjennom hele samlingen var «Mange bekker små». Summen av alt vi gjør skal bli til store løft for det norske samfunnet.

Aktiv og attraktiv
Som i tidligere møter hadde barn og unge, sammen med miljø blitt viet stor plass. Dette er viktige tema for de som kommer etter oss, og vi må jobbe for aktive og attraktive samfunn. Jeg har tidligere skrevet om at kommunene og stedene må ha «puls» - at det skjer noe, både for bolyst og aktivitet.
Den viktigste oppgaven for oss politikere er å skape et samfunn for barn og unge. Ungdommen må få mulighet til tidlig medvirkning i planarbeid.
Vi må alle bli flinkere på å involvere innbyggerne – utenforskap skaper negativitet og hets, og da gjerne gjennom sosiale media.
Ordføreren i Bodø konkluderte dette med «Når mennesker møtes, kan magiske ting skje», eller som tidligere statsminister Göran Pärson sa det, fritt oversatt: «Du kan gjerne blogge, tvitre og legge ut ting på sosiale medier, men ingenting slår ord som blir sagt ansikt til ansikt når mennesker møtes»

Bærekraftige samfunn
Hvis man ser på FNs 17 bærekraftsmål, så sier kommunesektoren at ingen skal havne utenfor. Da kan vi konkludere med at vi har en jobb å gjøre. Erna Solberg refererte i sitt innlegg til serien High School Musical, og sa «We have to do it together». FNs bærekraftsmål finner du her.
Statsministeren sa også noe som jeg beit meg merke i: «Når mål blir satt, og oppgaver og ansvar er fordelt, så ender kommunene opp med summen av de vanskelige oppgavene – velferdsmålene.»

Kombibåtkai på Ingøy
Etter flere runder med fylkeskommunen for å finne ut av hvor kombibåtkaia ligger i «systemet» hos Troms og Finnmark Fylkeskommune, har jeg nå fått tilbakemelding om at denne kaia er videreført i Fylkeskommunes foreløpige budsjett, og at jobbes med å lage en oppdatert fremdriftsplan for dette prosjektet.

Ny båt til Måsøyruta
Finnmark fylkeskommune gjorde i 2018 vedtak om bygging av ny kombibåt, for å øke antall fartøy i drift i fylket. Designet er ferdig, og nå skal byggeverft innhentes og bygginga starte.
Den nye hurtigbåten skal bygges for å kunne betjene alle hurtigbåtsamband i fylket, men planlegges for å gå inn i Måsøyruta som hovedfartøy. Fartøyet vil bli det største i drift i Snelandias rutenett. Anbudet for bygging lyses ut i disse dager, og båten skal være klar på sjøen forsommeren 2021.

Ukens gladsak
«Sesongstart med et smell» var overskriften i en artikkel hos avisa Kyst og Fjord. Endelig løsnet det for kystflåten på Finnmarkskysten, og det er landet mye fisk på mottakene. Tobø-Fisk i Havøysund tok imot mere fisk sist søndag enn de gjorde i hele januar. Nå får vi håpe på godt vær, og masse fisk i tiden fremover.

Møte vedr. Statlige fiskerihavner
Dette med fiskerihavner var et eierskap og ansvar som Kystverket har hatt tidligere, men som regjeringen ønsket skulle flyttes til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Ansvaret vil bl.a. medføre utbygging og vedlikehold av de statlige fiskerihavnene, samt forvaltning av tilskudd til mindre tiltak i de kommunale fiskerihavnene.
Fylkeskommunen har nå bedt oss om et møte, og i nær fremtid vil vi få diskutert Hallvika Fiskerihavn.

Saker fra kommunestyremøtet 13.02
Kommunestyremøtet hadde møte i går, og ordføreren informerte om «tingenes tilstand» - om hva som er jobbet med, hvilke utfordringer og muligheter vi har, og hvilke områder vi må ha fokus på som politikere.
For meg som ordfører ser jeg på næringsutvikling som det viktigste området for arbeid og inntekter. Alt starter med næring og skatteinngang til kommunen. Da kommer også behov for boliger, kulturaktiviteter, barnehage/skole, fritidstilbud, kollektivtilbud osv. «Puls» og bolyst i kommunen må vi alle jobbe for, det være seg konserter, kulturdager, festivaler osv. Her der det bare kreativiteten som kan bremse oss.

Vi fikk i møtet en god informasjon om jobben som er gjort med, og innholdet i, kunnskapsgrunnlaget til kommuneplanen. Det er en lang og inngående prosess for å få på plass kommuneplanens samfunnsdel, og det gjøres en god jobb i administrasjonen med dette.

I møtet ble «PLAN for arbeid med tidlig innsats i Måsøy kommune - Sammen om det viktigste», samt «Handlingsplan 2020 – kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet vedtatt».

Brøytetjeneste var også opp til debatt, og for å avhjelpe i kritiske situasjoner har kommunen gått til innkjøp av en egen maskin med utstyr for både måking, strøing og kosting av veier og områder.

«Det holder ikke å stå opp om morgenen,

du må våkne også»

God helg

Bernth R. Sjursen

 

 

Skjema