ordførerens hjørne 14

Ordførerens hjørne 14. mai

Etter ei helg med nydelig vær, kom snøen og vinden på nytt til kysten i nord i starten av uka. Med kolonnekjøringer og stengte veier, så skulle man tro at klokka og kalenderen gikk feil vei. Jeg har store problemer med at vi får full vinter midt i mai, men kan ikke annet enn å akseptere at hverken bønner eller kommunale vedtak får gjort noe med været.

Bildet er av min datter, på morgenen 17. mai 2008, mens hun tålmodig venter på at mamma og pappa skal spille med korpset under flaggheisingen utenfor rådhuset.

Vær, vei og buss
At snø og vind gjorde kjøreforholdene i starten på uka dårlige, vekket opp vinterforargelsen i ordføreren.
Jeg har vært i kontakt med Boreal Buss denne uka for å få ei avklaring – igjen - vedr. bussrute 207. Bussen går ikke når det blåser, og den går ikke når det er snø og kolonnekjøring – og da har jeg bedt om en tilbakemelding fra både Boreal Buss og Fylkeskommunen om hva vi kan forvente? Har vi riktig type buss? Godsbussen skulle modifiseres i vinter for å tåle både vind og dårlig føre – er dette gjort?

Florence Nightingale,
kjent som The Lady With The Lamp, var en pioner innen moderne sykepleie. Hun er særlig kjent for i 1860 å utvikle moderne og profesjonell sykepleie gjennom etableringen av sykepleieskolen ved St. Thomas' Hospital i London. Den 12. mai var det 200 år siden Florence ble født, og hennes fødselsdag er valgt til «Sykepleiernes dag».
Ordføreren vil rette en stor takk til alle som jobber innen Sektor for helse og omsorg i kommunen, og da spesielt sykepleierne. Dere har alle stått på under korona-pandemien. Dere har fått nye rutiner, fått nye oppgaver, øvd på forskjellige utfordringer, testet ut nye lokaler osv.
Tusen takk for den innsatsen dere har gjort, og fortsatt gjør for at innbyggerne skal skånes, testes og eventuelt behandles for smitte.

17. mai 2020
I Havøysund har 17. mai vært en folkefest med aktiviteter hele dagen, og spesielt folkefesten i Polarhallen har samlet mange mennesker.
Mange kommer også «hjem» til kommunen for å feire 17. mai. I år blir det helt annerledes, men komiteen har satt sammen et spennende program, som også er mulig å se på internett fra kl. 17.00.
Komiteen oppfordrer folk til å pynte seg og sende inn en kort hilsen, gjerne et bilde eller en filmsnutt på mail til mstabell@hotmail.no Hilsninger, bilder og eventuelt filmsnutter vil bli sendt på sendingen fra kl. 17.00. Frist for innsending er 16. mai kl. 12.00

Sendingen finner du ved å følge denne linken: https://youtu.be/-PpAhyFCsiI

På Rolvsøya skal dagen markeres med en fjelltur til Nattmålfjell (Gunnarnesfjellet), og man oppfordrer folk til la flaggene fylle fjellkammen. Turen starter ved skolen kl. 11.30, og avsluttes ved kirka ca. kl. 12.45 hvor alle synger nasjonalsangen. Etter dette kan alle bli med ned på stranda hvor det blir lek for både barn og voksne, som toppes med is, pølser og brus til barna. Voksne kan ta med seg kaffe og noe å bite i. Husk flagg! Har du ikke flagg, finnes det noen til utlån ved skolen.

På Måsøya inviteres det til samling på den tidligere skolen, selvfølgelig innenfor smittevernrådene, til kaffe, kakao, boller, pølser og is. Kanskje blir det også et lite 17. mai-tog i løpet av dagen.

På Ingøya blir det samling på «Storstua» med frokost kl. 09.00. Deretter blir det tog kl. 11.30, og middag kl. 13.30. Her har man også tatt hensyn til smittevernregler, og «Storstua» er fullbooket.

Jeg har ikke hørt om noe arrangement i Snefjord, Slotten og Lillefjord, men regner med at folk møtes til markering av dagen også der.

Åpning av offentlige bygg
Tirsdag startet vi åpningen av offentlige bygg. Rådhuset og biblioteket er nå åpent. Ved besøk på rådhuset bes publikum å stoppe ved servicetorget for å melde fra om avtale.
For besøk på helse- og boinstitusjoner gjelder egne regler.

Åpning for besøk på institusjoner
Fra onsdag ble det åpnet for besøkende på Bekketun, Daltun og Sykehjemmet, med noen begrensninger. Enkelt forklart kan beboere kun ta imot en besøkende om gangen, og den besøkende må ringe på forhånd for avtale. Gjester kan kun oppholde seg på beboerens rom eller leilighet.

Åpent venterom
Venterommet på fergekaia i Havøysund har vært stengt på grunn av korona-pandemien, noe som har vært litt frustrerende for reisende.
Nå er det igjen åpnet for normal bruk, og passasjerer har nå en plass å være mens man venter på buss/hurtigbåt.

Stengte kirker i distriktet
Måsøy sokn informerer om at alle kirker i distriktet er stengt. Dette gjelder Måsøy, Ingøy, Rolvsøy og Slotten. Grunnen til dette er smitteverntiltak fra Den Norske Kirke.
Havøysund kirke er åpen for alle kirkelige handlinger.

Gjennomgang av situasjonen for næringslivet
Denne uka har jeg vært i møte med Måsøy Næring og Havn KF, hvor vi har sett på resultater fra kartleggingen av behov for bistand til næringslivet i forbindelse med korona-situasjonen.
Vi har mange forskjellige næringsaktører i kommunen, og jeg personlig hadde ikke anelse om at det var så mange som 522 registrerte selskaper, små og store, i kommunen. Ordføreren og styret fikk en grundig gjennomgang av arbeidet fra prosjektlederen, og det er til nå gjort en formidabel jobb for å få oversikt. Man ser at spesielt reiselivet sliter med stengte grenser, at industrien sliter med markedet, og at skole- og barnehagestengingen skapte problemer ved at folk ikke kom seg på jobb. Ikke alle bedriftene kvalifiserer til støtte fra de forskjellige tiltakspakkene fra regjeringen, men man vil allikevel veilede de foretakene som ønsker det til andre kanaler for å søke støtte eller hjelp til omstilling. Underveis i arbeidet har man også sett et behov for generell rådgivning, uavhengig av korona-situasjonen, og dette er noe styret tar med seg. 19. juni vil hele kommunestyret få en informasjon om hvordan situasjonen har utviklet seg, og diskutere veien videre.

Møte med fylkesmannen
Fra vårt ukentlige møte med Fylkesmannen er det skoleåpning og reviderte veiledere for skole og barnehage jeg tar med i denne utgaven.
Den viktigste endringen er at det tydeliggjøres at kohortstørrelsene er fleksible. Man kan velge mellom å ha større kohorter, eller mellom å la flere kohorter samarbeide. 
Det spesifiseres at ikke alle barn må være på skolen samtidig. Det legges opp til å ha i størst mulig grad et fulltidstilbud på skolen, mens resten av elvene kan få kortere skoledager eller møte på skolen annenhver dag. I disse tilfellene skal elevene fortsatt ha et digitalt skoletilbud hjemme.  
Viktig å merke seg:

1) små barn som ikke kan holde avstand skal være i små grupper

2) Større barn og ungdom som kan følge smittevernregler, kan være sammen i større grupper, så lenge smittevernrådene kan følges.

Motorferdsel med båt på Hamnevannet
Med hjemmel i Lov av 10. juni 1977 – nr. 82, om motorferdsel i utmark og vassdrag §5 b), vedtok kommunestyret i siste møte «Forskrift om motorferdsel med båt på Hamnevannet i Måsøy kommune, Troms og Finnmark.»
Formålet med denne forskriften er å gi hytteeiere og andre med bruksrett i Hamnedalen hyttefelt mulighet til å benytte motordrevet båt som trygg og sikker adkomst til og fra veiløse hytter og hyttetomter som ligger plassert rundt Hamnevannet.
Jeg ber om at man gjør seg kjent med hele forskriften, med de begrensningene som finnes der. Forskriften kan fås ved henvendelse til kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel – høring og offentlig ettersyn av planprogram
Måsøy kommune utarbeider kommuneplanens samfunnsdel, og kommunestyret vedtok i møtet torsdag 7. mai 2020 i sak 20/13 å legge ut utkast til planprogram på offentlig høring med frist til å avgi uttalelse innen fredag 3. juli 2020. Høringsbrev og dokumenter vil bli lagt ut om kort tid.
Både offentlige instanser, bedrifter, interesseorganisasjoner, foreninger og enkeltinnbyggere inviteres til å delta i høringen og bidra til planarbeidet.

Besøk oss i sommer
Nå håper vi at så mange som mulig vil feriere i Nord-Norge slik at reiselivet kan komme seg opp og stå på beina igjen. I Nord-Norge står utenlandske turister for 40 prosent av overnattingene i 2019 Bortfallet av inntekter fra det utenlandske markedet er katastrofal for reiselivet i nord, og vil i verste fall føre til mange konkurser og oppsigelser.
Besøk oss i sommer. Her venter opplevelser og slående naturinntrykk rundt hver sving, 24 timers dagslys, utfordrende aktiviteter på sjø og land og sist men ikke minst; en flott mulighet til å bli bedre kjent med vår historie, kultur og lokalbefolkningen.
Og til deg som bor i nord: Bruk muligheten i sommer til å bli bedre kjent i din egen landsdel og i ditt nærområde. Spis et måltid på kafe eller restaurant, ta noen netter på et hotell eller i rorbu, prøv en aktivitet med guide. Her kan det være mye å se og lære.
Vi er klare til å ta imot deg med åpne armer, men med god avstand.

En oppfordring til reiselivet
Ordføreren vil med dette en oppfordring til reiselivsnæringen om å markedsføre kommunen innenlands. 2020 er, og vil bli et spesielt år, og jeg er bekymret for om alle reiselivsbedriftene i kommunen skal overleve uten at man jobber aktivt i markedet for norske turister, i konkurranse eller samarbeid med andre destinasjoner.
Vi har sjø, fjell, fiske, nasjonal turistveg, øyhopping med båt, kortreist mat, turløyper, osv.
Vi ER Finnmark!
Som ordfører håper jeg reiselivsnæringen kan finne sammen, støtte og løfte hverandre, og tilby noe nytt – noe genuint – noe som vil huskes, til våre besøkende. Jeg heier på dere!

Et hav av muligheter
TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.
Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss.
Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!
Kan du tenke deg å bidra i kommunens aksjons-komite? Kan du tenke deg å være bøssebærer?
En komite settes sammen av flere funksjoner/ansvarsområder, og jobber tett sammen for å løfte Måsøy kommune høyt opp på innsamlingsstatistikkene.
I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober. Blir du med på dugnaden, og sette Måsøy kommune på kartet? Kontakt ordføreren, så setter vi i gang med planleggingen av årets TV-aksjon.

Revidert nasjonalbudsjett
Regjeringen anslår at kommunene vil tape 14,4 milliarder kroner på koronakrisen i år, men at de samtidig vil spare 9,1 milliarder på lavere lønns- og prisvekst.
Dermed vil kommunene gå vel 5 milliarder kroner i minus totalt, ifølge beregningene. Regjeringen mener dette allerede er dekket inn gjennom vedtatte tiltak på 6,5 milliarder kroner i tiltak for kommunene.
Totalt bevilges det 2,1 milliarder kroner mer til kommunesektoren i budsjettet. Inkludert i denne summen er økte overføringer til fylkeskommunene på 1,5 milliarder kroner til å dekke tapte billettinntekter fra kollektivtransport.
– De økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av virusutbruddet er omfattende, men det er fortsatt svært usikkert hvor store de vil bli, skriver regjeringen i budsjettet. KS har allerede varslet at denne bevilgningen er alt for lav, og at man forventer/varsler kutt i de kommunale tjenestene.
Regnestykket for tap som KS har lagt frem viser at tallet slettes ikke skal være 14,4 milliarder, men en plass mellom 23 og 33,4 milliarder. Et avvik på opp mot 19 milliarder er dramatisk.

Men det handler for tiden ikke bare om et regnestykke om endringer i hverdagen (skole, helse, havn, kollektivtransport, sosialhjelp osv.) for kommunene, men også nye endringer i inntektsgrunnlaget – som kommer på toppen av dette.

Det er gledelig at regjeringen innfører en produksjonsavgift for oppdrettsnæringen fra 2022, men samtidig innebærer forslaget også at Havbruksfondet endres negativt for kommunene.
Allerede i 2020, der en kan forvente innbetaling til Havbruksfondet i størrelsesorden 5-6 milliarder kroner, foreslås det å redusere andelen til kommuner og fylkeskommuner til én milliard kroner. Det samme foreslås for 2021.
Dette betyr at av innbetaling på seks milliarder kroner i 2020 ville kommunene fått 4,8 milliarder kroner med dagens fordelingsnøkkel. Forslaget om kun å bevilge én milliard kroner i 2020 innebærer derfor et tap på 3,8 milliarder kroner for havbrukskommunene og fylkene. Dette vil for Måsøy kommune bety at vi med denne ordningen vil få en reduksjon i overføringer fra Havbruksfondet for 2020, fra antatte 34,4 millioner til 9,8 millioner.
På lengre sikt, fra 2022 foreslås det at Havbruksfondets midler skal fordeles med 75% til staten og 25% til kommuner og fylkeskommuner. Dette betyr en total omlegging av fordelingen av Havbruksfondets midler, siden kommuner og fylkeskommuner så langt har blitt tildelt 80%

At det blir tøft fremover, er det ingen tvil om. Allikevel er vi en rimelig robust kommune, sammenliknet med mange andre. Men vi er sårbar, og tåler ikke så mange skjær i sjøen før det vil merkes på tjenestetilbudene våre.
Stikkordene fremover må være nøysomhet og kontroll på alle områder, og da kan det være fristende å sitere Einar Gerhardsen: «Ingen skal ha kake, før alle har fått brød».

«At høsten kommer er noe vi alle kan stole på
Den er ikke som våren som kommer og går
uten at man forstår
»

Lars Lillo-Stenberg

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema