ordførers hjørne 15

Ordførerens hjørne 15.11.19

Moltebær i Perspektiv
Jeg tør si at jeg er en morgenfugl, og det hender jeg er på kontoret allerede rundt 06.30 på morgenen. Da diskuterer jeg gjerne dagens agenda med rådmannen, over en kaffekopp.
En ting er sikkert; en ordførers hverdag er absolutt ingen A4-tilværelse.
 

Dagene byr på en spennende balansering av plikter, rollen som ombudsmann, utfordringer, løsninger, møter med hyggelige mennesker, lange dager på kontoret, og ute på forskjellige reiser, besøk og arrangement. Summen av dette gjør at jeg får være med på å gjøre en forskjell, og det er for meg et privilegium.
Denne uka startet med fem avtaler på kalenderen på mandag, før det bar ut på reise med «mobilt kontor» resten av uka. I skrivende stund sitter jeg på Thon Hotell Opera i Oslo. Ute på reiser er det viktig for meg å framsnakke de positive tingene som skjer i kommunen vår, og da er det ekstra gledelig å finne en reportasje fra Molta AS i Widerøe-magasinet Perspektiv.
Det fikk meg til å tenke, med et fremtidsrettet smil om munnen; vi har naturen, vi har det unike, vi har mulighetene. Hvordan kan vi utnytte dette?
Jeg vil ta med et sitat fra Siss Heidi som jeg leste i artikkelen: «Jeg fatter ikke at jeg ikke så potensialet i moltebær før. Det får meg til å tenke på om det er mer vi som bor i denne flotte landsdelen ikke ser!» Jeg heier på Siss Heidi og resten av staben i Tufjord.

Vei, kai og parkering
var blant temaene i ukas første møte, når vi diskuterte byggesaksbehandling i forbindelse med den planlagte kombibåtkaia på Ingøy. Vi hadde da et telefonmøte med byggelederen fra HR Prosjekt. Det er mye som må avklares, og noen oppgaver ble klarlagt og fordelt, og prosjektet ruller videre.

Det blåser en vind av muligheter
Denne uka har vi også hatt møte med Finnmark kraft, hvor de presenterte sine planer for Havøygavelen vindpark. Det er like før investeringsbeslutningen skal tas, og i den forbindelse ville de fortelle litt om hva de tenker om det som ligger foran oss av utfordringer og muligheter. Fra dagens 16 møller, skal parken omstruktureres til 10 møller, med større effekt.
Anleggsperioden er beregnet til å pågå fra våren 2020 til høsten 2021, hvor første del går med til opparbeiding av veistruktur og fundamentering for møller. I anleggsperioden vil 40-60 mann være i sving, og her gjelder det for næringslivet å ta tak i mulighetene. Transport, bevertning, bolig, utstyrsleveranser osv. er bare noe av behovet som vil dukke opp. Finnmark kraft har mange ideer for ringvirkninger, og tanker om hvordan lokalt næringsliv kan ta del av dette.

Kulturmidler til besvær
Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur har hatt møte denne uka. I møtet ble kulturmidlene endelig fordelt til de som hadde levert komplett søknad, og tilfredsstilte betingelsene for støtte. Kommunen får inn søknader, men mange av disse er mangelfulle i forhold til retningslinjene til fordeling av midler. Det er mulig det er delt ut midler tidligere etter skjønn, selv om man har retningslinjer som f.eks at regnskapet for søkeren skal følge med søknaden. Dette skal ikke skje. Når dokumentasjon mangler, kan man dessverre ikke behandle søknaden. I år gjaldt dette faktisk så mange som 6 søknader. Det er vel bare en ting å si til søkerne; les retningslinjene, og send med den dokumentasjonen som kreves. Hvis du lurer på noe i forbindelse med søkeprosessen er det bare å ta kontakt med kommunen.

Kommunekonferanse om næringsutvikling
Tirsdag og onsdag har jeg deltatt på kommunekonferanse om næringsutvikling, der hovedtemaene var «Strategisk næringsplanlegging og oppfølging med tiltak», «Bærekraftig næringsutvikling» og «Innovasjon i offentlig sektor». Her delte noen Finnmarkskommuner sine visjoner for utvikling og erfaringer med strategisk næringsplanlegging. Spennende dager med mye bra påfyll av kunnskap om det som rører seg i andre Finnmarkskommuner.

Sammen for kysten
Torsdag og fredag er jeg på samling i Oslo med NFKK. Nettverk Fjord- og Kystkommuner (NFKK) er en sammenslutning av ca. 75 kommuner i landet. I disse dager har vi meldt oss inn i dette nettverket, for å kunne være med i en større allianse som sammen kan sette politisk dagsorden i de saker som berører oss.
Det absolutt viktigste temaet for denne samlingen er hvordan vi kan sørge for at de kommunene som legger til rette for havbruksnæringen, er sikret forutsigbare inntekter i fremtiden.Hva sier så nettverket om seg selv:
«Olje, fisk, havbruk og fisketurisme. Solnedgang i blankt hav. Skolebarn i stiv kuling. Fremmed språk ved filetmaskina. I Norge har havet vært livsnerven lenge. Alle vi kommunene som er medlemmer i nettverket vet hvor viktig sjøen er. Som næringsveg, som ferdselsåre, som rekreasjon. Vi er oppriktig stolte av å være kystens folk. Vi bor her fordi det er det vi vil. Og vi legger til rette for at flest mulig skal få glede av sjøkanten. Av og til føles avstanden til maktens korridorer i Oslo lang. Når vi er mange som sammen forteller om hvordan vi lever og vil utvikle samfunnene våre, blir vi lettere hørt og forstått.»

Ukas gladsak
I mange år var det vanlig at kommunens ansatte ble invitert til julebord annet hvert år, et arrangement som dessverre har blitt borte. I en tid med nedstyring og stort fokus på økonomi, har vi kanskje mistet fokuset på at det er viktig å heie på hverandre. Dette kommunestyret ønsker å gjøre noe med kulturen og samholdet mellom politikere, ansatte, og ikke minst på tvers av etater. Vi ønsker å løfte frem folk, for uten de ansatte er vi ingenting. Etter å ha hørt på bygda at man var blitt lovet julebord, tok jeg derfor saken opp (helt uformelt) i denne ukas kommunestyre. Et samstemt kommunestyre ga ordfører og rådmann mandat til å invitere til julebord i år, så da blir det julebord 13. desember kl. 20.00

 

«Verden er full av muligheter. Husk at du er en av dem»

                                                                                               

Ha ei riktig fin helg

Bernth R. Sjursen

Skjema