ordførerens hjørne 15

Ordførerens hjørne 15. juli

Sommer, sol, shorts, grill og …. litt jobbing som ordfører.

Denne uka har det stått «ferie» på min kalender, og jeg har dermed hatt «hyttekontor». Tirsdag var jeg noen timer på rådhuset, mens jeg ellers har tilbrakt dagene på hytta. Telefonen og PC´en har vært med, så helt ferie har det ikke vært – selv om jeg også har fått slappet av i godværet.
Mange timer ute på terrassen, noen myggstikk, litt solbrente skuldre, og en del saker som er blitt fulgt opp og avklart fra «kontoret ved kjøkkenbordet», er statusen etter noen dager på hytta.

Mandagsmøte
Ukens «mandagsmøte» med konstituert kommunedirektør og varaordføreren hadde jeg på tirsdag. Der snakket vi om strategisk næringsplan, regnskap, politiske saker, personalpolitikk, etc. I dette møtet flyter informasjonen godt mellom administrasjon og ordfører/varaordfører, og vi får satt ting på agendaen som det må jobbes med fremover. Vi får også en status på tidligere oppgaver som vi har gitt oss selv i tidligere møter.

Kantslått
Jeg har fått noen henvendelser fra innbyggere om at det er ønskelig at kommunen fjerner tromsøpalmer som har spredd seg og vokser vilt i enkelte områder. Jeg har tatt dette opp med administrasjonen, som melder tilbake om at kommunen ikke har kantslått-utstyr for maskiner. Det er et ønske om å kjøpe inn dette, men da må vi politikere bevilge penger. Det blir selvfølgelig triveligere i sentrum og boligområder hvis vi får fjernet disse plantene, og spesielt hvis kommunen tar sitt ansvar for stell og klipp. Her må vi sammen se på løsninger.

Flystreik og båtruter
Denne uka ble det dessverre båtbytte i Måsøyruta, på grunn av flystreiken. Det skulle vært mannskapsbytte onsdag, men siden Hollendaren må ha maskinist, og den som skulle på jobb ikke kom seg nordover på grunn av flystreiken, måtte Ingøy gå inn i ruta fra onsdag. Du lurer kanskje på hvordan dette henger sammen og blir logisk? Hollendaren og Årøy har så store motorer at det er krav om maskinist, mens de andre kun har krav om motorpasser. Dermed kan man gå med Ingøy. Man har fra rederiet sagt at det forventes at Hollendaren tidligst er tilbake i rute fra søndag.

Sykepleiermangel på NRK
Denne uka var sykepleiermangelen tema når NRK besøkte kommunen, og både sykepleiere, Sykepleierforbundet og ordfører ble intervjuet til saker for både nett og til TV. På landsbasis mangler det ca. 7000 sykepleiere, og i Måsøy har vi dessverre mistet mange av våre ansatte sykepleiere. I dag har vi 8 av 17 på plass, og det betyr dessverre ekstra belastning på de som er på jobb.
Jeg mener at høyere lønn ikke er eneste medisin, men at dette er mer sammensatt. I løpet av de siste månedene har sykepleierne fått høyere lønn, som en ekstra ordning etter ansiennitet. Vi har også fått på plass en sykepleierpool der sykepleierne jobber som nettopp sykepleiere – på tvers av avdelinger. Dette gjorde at man kunne ta ned antall sykepleiere, uten at dette gikk ut over turnusen. Alle var fornøyd, men allikevel har mange av våre sykepleiere sluttet. Dette er et signal om at man må se på andre årsaker og ordninger, som f.eks barnehage, SFO, boliger osv.
Vi har også skole og barnehage som mangler fagutdannede ansatte, så vi må se på hele lønns- og personalpolitikken i et større bilde. Å konkurrere kun på lønn vil sende oss inn i en umulig kamp, som vi bare kan ane konsekvensene av. Helse og oppvekst binder i dag opp ca. 80 % av hele kommunebudsjettet, så her må vi tenke smart og finne gode løsninger for hele kommunen – ikke bare sykepleierne. Små steg kan på sikt utgjøre en stor forskjell, men da må vi jobbe sammen.

Rydd Norge
Rydd Norge-programmet er Norges første nasjonale ryddeprogram. Programmet ledes av Handelens Miljøfond, og er inne i sin andre sesong. Med Rydd Norge-programmet tar man i bruk mer profesjonell kapasitet, da mange av områdene som skal ryddes er vanskelig tilgjengelig. Denne uka var Novu Mare på plass for å starte med strandrydding i kommunen vår. Novu Mare er et av flere firma/organisasjoner som har fått tildelt rydderoder for å fjerne marint søppel langs norskekysten.
Rydde-programmet går systematisk til verks, og samler inn data på rydding og mengde plastforsøpling. Med dette får man stadig bedre innsikt i hvor og hvor mye søppel som ligger i naturen, og er nyttig kunnskap for fremtidige nasjonale strategier og programmet videre.

«Nye» veier
På Ingøy gjorde folk og maskiner seg ferdige denne uka med veivedlikehold for denne gang. Mange lass med grus er kjørt ut og fordelt på veiene, som nå har fått en helt annen standard enn de hullete «traktorveiene» som var på øya.

På agendaen
I neste uke har jeg kun ett møte på kalenderen, så jeg vil fordele tiden min mellom rådhuset, hjemmekontor og bedriftsbesøk.
Har du noe på hjertet som du vil ta opp med ordføreren, er jeg tilgjengelig på telefon, e-post eller over en kopp kaffe. Det er bare å ta kontakt med meg.

«Hvis du tror du er for liten til å gjøre en forskjell,
prøv å sove med en mygg i rommet.»

Dalai Lama

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema