Ordførerens hjørne 16

Ordførerens hjørne 16. april

Det sikreste vårtegnet hos oss er når reinflokkene i april kommer til kysten for sommerbeite, og jeg lar meg alltid fascinere av dette synet. Når jeg ser dyrene komme på rekke og rad, så tenker jeg at vi har noe helt spesielt her i nord – noe som andre ønsker å se. Noe vi kanskje tar for gitt, akkurat som nordlyset. Dette er ei viktig næring, som vi må ta vare på.

Denne uka kom John Tor Gaup med familie ned til kysten med flokken sin, og nå må vi som ferdes i naturen være varsom og hensynsfull. Beiteforholdene på vidda har i år vært gode, og nå er det tiden for reinen å finne gode områder for beite og kalving i vår kommune - i ro og fred.
Etter hvert vil resten av siidaens reinflokk komme utover, og jeg ønsker alle reindriftutøverne velkommen. Da fellesflokken var på tur inn i reingjerdet for samling og transport til kysten, dukket det opp brunbjørn i nærheten. Dette gikk bra denne gangen, etter at Nils Lars Eira fikk jaget den vekk med scooteren sin. Det er nok både heftige, sårbare og spennende dager for reindriftsutøverne nå.
Foto: Karen Inga Utsi Gaup.

Covid-19
Vi har hatt rolige dager i beredskapsledelsen, og i denne ukens møte kunne vi fortsatt konstatere at det ikke er dukket opp smitte i vår kommunen etter påskeferien. Nå åpner landet opp, litt etter litt, slik at vi kanskje kan begynne å leve litt mere normalt når vi nærmer oss sommeren. Man har nå gått tilbake til tiltakene som var før påske, og i tillegg lettet opp på tiltakene for idrett og kultur for unge under 20 år. Dette er tiltakene som gjelder nå.
I føringene fra regjeringen er det veldig mange tiltak, der man bruker ord som anbefaler, unngå, bør, osv. Dette gjør også oss i beredskapsledelsen usikker på hvor hardt vi skal holde fast på tiltakene i kommunen, selv om vi sier at vi skal følge de nasjonale reglene. Jeg har bedt administrasjonen om å sjekke ut dette juridisk, slik at vi kan vurdere tiltakene som kalles «anbefalinger». tilbakemeldingene vil vi gjennomgå mandag morgen.

Planer for kommunen
Mandag deltok jeg i møte med Hovedutvalget for teknisk, utvikling og miljø. Der fikk vi en fin gjennomgang av kommunens planbehov, og det kom ikke som en overraskelse at lista var lang. Man er i gang med plan for vann og avløp, søker samarbeid om kommunedelplan for barn og unge, man må se på sentrumsplanen, veiplan, trafikksikringsplan, plan for friluftslivets ferdselsårer, klima- og energiplan, osv. Hvilke planer som blir lagt størst vekt på i planstrategien fremover, er det til slutt kommunestyret som vedtar.
I møtet ble også årsmelding 2020 for Måsøy brann og redning tatt til orientering. Her kan man lese at det settes fokus på viktige ting som rekruttering, depoter i distriktet, brannstasjonen og utstyr.

Tilrettelegging for turister
Denne uka har jeg vært i samtaler med Måsøy Næring og Havn om tilrettelegging for bobilparkering i Havøysund før sommeren. Man tenker en midlertidig løsning for denne sesongen, men jobber for en permanent løsning for senere år. Den tidligere tømmeplassen for toalett er demontert, og dette må også på plass igjen før ferien. I disse korona-tider kan vi forvente at også gjennom sommeren 2021 vil norske turister finne vår nasjonale turistveg, Havøysundvegen.

Kunstbygget på Øra
Mange har nok observert at det denne uken har vært aktivitet rundt det nye bygget på Øra-haugen, og der er de i full gang med de resterende arbeidene.
Denne uka fikk jeg også en e-post fra Nasjonal Turistveg vedr. åpningen av bygget. På grunn av korona og mulighetene for kunstneren å komme til Havøysund, ser det ut for at åpningen dessverre blir utsatt fra juni til slutten av september.

Dialogmøter i Vest-Finnmark Rådet
Tirsdag var det møte i Vest-Finnmark Rådet, og der hadde vi flere «digitale» gjester i dialogmøter. Først ut var Kompetanseforum Arktis, som er et regionalt samarbeidsforum for kompetansepolitikk. Der diskuterte vi manglende arbeidskraft innen helse, bygg og IKT, vi snakket om voksenopplæring, karriere og integrering, og vi snakket om mulige løsninger for desentralisert utdanning.

Deretter var det RSK Vest-Finnmark sin tur, hvor vi snaket om desentralisert og regionalisert kompetanseutvikling innen skole og barnehage. Innen disse områdene ser man at det mangler mye utdannet personell, og når vi i tillegg står foran et generasjonsskifte er tiltak for rekruttering viktig. Spesielt utviklingen av nedskrivingsordningen for studielån må sees på.

Vi fikk videre en informasjon om KLP og CoFounder som samarbeider om næringsutviklingsprosjektet «KLP Trykktank». Her er det mange muligheter for både finansiering, oppstart og utvikling av prosjekter. Les mer på www.cofounder.no og www.trykktanken.no

Helse og omsorg
Onsdag var det møte i Hovedutvalg for helse og omsorg, der vi diskuterte en sak om etablering av helsefellesskap innen kommunene i helseforetaksområdet (Finnmarkssykehuset). Dette har arbeidstittelen «Helseforetak – sammen for pasientene». Helsefellesskap er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Det innebærer at ordningen er konsensusbasert, og for kommunene bygger det på prinsippene i det lokale selvstyre. Saken skal endelig behandles av kommunestyret 6. mai.

I møtet fikk vi også informasjon og fikk diskutert en del om korona-situasjonen, det nye legebygget, dimensjoneringsprosessen innenfor helse, velferdsteknologi, tiltak mot ensomhet, besøksaktiviteter, samt rekruttering til helse.

Landsmøte
Denne arbeidsuka har for det meste vært på skjerm, der jeg akkurat nå er halvveis i Arbeiderpartiets digitale landsmøte.
Å få være landsmøtedelegat for Finnmark er en ære, og det å få være med på å forme politikk for hele landet, og spesielt nordområdene, er viktig for meg. Enormt mange saker skal behandles, og det blir mange timer på hjemmekontoret fra vi startet i går, frem til avslutningen lørdag ettermiddag. Jeg skal holde mitt landsmøteinnlegg i dag kl. 13.34, og du er selvfølgelig velkommen til å følge dette på Arbeiderpartiets youtube-kanal.

«Av og til tror vi at det vi gjør, bare er en dråpe i havet.
Men havet ville vært mindre uten den dråpen.»

Mor Teresa

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema