2022

Ordførerens hjørne 16. desember

Med polare lavtrykk og snø, kom de første tegnene på skikkelig vinter hos oss denne uka. I går var det kolonnekjøring, og i natt var Havøysundvegen nattestengt.

At det er snøfokk og kolonnekjøring er vi vante med, men etter en lang og nydelig høst var det rart å skulle finne frem veimeldingene på nett igjen. Litt mer planlegging og litt bedre tid på reiser, så er jeg sikker på at det går bra denne vinteren også.

Mandagsmøte
Denne mandagen møtte varaordføreren i styremøte/juleavslutning hos Visit Hammerfest, mens ordføreren og kommunedirektøren møttes her hjemme for å snakke om oppgaver og saker som står på agendaen. I neste uke er det kommunestyremøte, og de siste sakene skulle på plass på sakslista. Vi snakket også om arealplanen, parkering og Gunnarnes skole.

Budsjett 2023
Det nærmer seg årets siste kommunestyre – «budsjettmøtet», og vi jobber politisk på høygir for å finne gode løsninger for en sunn drift av kommunen. Vi har mange investeringer vi ønsker å gjennomføre, og administrasjonen utreder i tillegg flere saker som går direkte på organisering og drift. Politiske har vi sagt at barn, unge og kultur står høyt på prioriteringslista, samtidig som vi må ta oss av lovpålagte oppgaver på en god måte. Det skal vi klare! 22. desember skal «fasiten» vedtas.

Mobildekning
Denne uka har jeg hatt møter med både Telenor og Telia, hvor vi har diskutert løsninger for mobildekning på FV889. I forbindelse med Arctic Race of Norway ble det sagt at det skulle settes opp utstyr for dekning, men det viser seg at det bare er på Havøygavlen at utstyret blir oppgradert. Langs veien må det større arbeider til, både med strøm og master, noe de ikke rekker før sommeren. Telenor sier også at mobildekning på Havøysundvegen kun kan gjennomføres gjennom et spleiselag med kommunen, og dermed er vi like langt. Jeg har bedt om et løsningsforslag og et kostnadsestimat, så får vi begynne å jobbe med finansiering.
Når det gjelder Telia så er de litt mere åpen for hvordan man kan løse dette, og etter hvert vil jeg få et forslag fra de som vi også kan vurdere – og deretter gjøre klar en politisk sak til behandling.
Mobildekning skal vi ha, tenker jeg, så her er det bare å jobbe på alle arenaer for få dette til.

Møte med Fylkesmannen
Onsdag var det fylkesberedskapsråds- og kommunemøte Troms og Finnmark. I løpet av et par timer på Teams var vi innom situasjonen i Ukraina, flyktninger, covid-19 og vaksinasjon, totalforsvarsarbeidet, helseberedskap, etc. Dette er gode og opplysende møter, der alle kommunene – både politisk og administrativ ledelse, får felles informasjon om ting vi må forholde oss til i fylket.

«Lån en ordfører»
Onsdag ettermiddag var det på nytt invitert til «Lån en ordfører» på biblioteket. Denne gange var det ingen som tok turen innom, og jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke det. Er det ikke behov for å lufte sine ønsker og tanker for ordføreren, eller har man ikke tid til å ta turen innom? Mulig at kollisjonen med skoleavslutningen i Polarhallen gjorde at ingen kom. Vi forsøker igjen onsdag 11. januar, så får jeg vurdere hva vi gjør etter det.

Prosjektleder «Bygdevekst»
Som kjent har de tre kommunene Hasvik, Hammerfest og Måsøy inngått et spennende samarbeidsprosjekt der hovedmålsettingen er å skape utvikling i bygdene som gir grunnlag for aktivitet og vekst. Folk skal oppleve trygghet og ha tro på en framtid i egen bygd. «Bygdevekstavtalen» skal bidra til utvikling gjennom økt bosetting, tilgang til kompetent arbeidskraft og framtidsrettet næringsutvikling.
Til dette prosjektet ser vi nå etter en prosjektleder som brenner for og har evne til å inspirere, er god på planlegging, selvstendig og med gjennomføringsevne. Se stillingsutlysningen her.

Ukens gladsak
Sist helg kom endelig slepet med den nye redningsskøytekaia. Dette er et prosjekt som har tatt lang tid, av forskjellige årsaker, men nå begynner det å nærme seg. Det jobbes nå med klargjøring på land for montering, og man regner med at alt er på plass i løpet av januar/februar. Den gamle kaia var i dårlig stand, og bød på utfordringer ved pasienttransport. Med ny flytebrygge blir arbeidsforholdene for mannskapet mye bedre, og ikke minst tryggere for pasienter som skal transporteres mellom ambulanse og båt.

Neste uke
Mandagsmøte med kommunedirektør og varaordfører.
Møte med Fylkesmannen om satstingen på ungdomsråd.
Møte med Kommunal- og distriktsdep. om «Bygdevekstavtalen».
Kommunestyremøte.

«Politikk er å ville.»
Olof Palme

God helg.
Bernth R. Sjursen

Skjema