Ordførerens hjørne 16

Ordførerens hjørne 16. oktober 2020

Når fiskebåter ligger fortøyd i kai, og kun måsene er å se på fiskemottakene, så tenker jeg på ukens viktige saker for politikere langs kysten. Jeg mener bestemt at fiskebåter ikke skal måtte ligge ved kai, fiskeindustrien skal kunne holde hjulene i gang, og Hurtigruta skal selvfølgelig frakte både gods og passasjerer – hver dag!

Cocid-19 – pass på!
Denne uka har det dukket opp smittetilfeller i flere kommuner i Troms og Finnmark, og man ser at man kan spore dette tilbake til røde land eller til utesteder. Spesielt Tromsø har vært utsatt med utbrudd på universitet, utesteder og på en russisk tråler.
I Finnmark har man påvist smitte hos folk som har vært i utlandet, og man jobber også med smittesporing av folk som har vært på utesteder i Tromsø.
I Lakselv ble 40 tiendeklassinger og 10 lærere satt i karantene. Hammerfest sykehus stengte ned, gikk i rød beredskap, og utsatte alle behandlinger etter at 2 leger fikk påvist koronasmitte torsdag.
Som ordfører vil jeg jeg gjerne minne innbyggerne på om at man må være varsom når man befinner seg på steder med mye folk.
Hold avstand – vask hendene!

Sammen for Vest-Finnmark
Denne uka startet jeg i Alta med møter i Vest-Finnmark Rådet. Mandag hadde vi dialogmøter med representanter fra blant andre NHO, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Næringshager og Sjømat Norge. Hva er viktig for oss, og hvordan kan vi sammen løfte regionen? I løpet av dagen fikk vi diskutert mange utfordringer og muligheter, og jeg tror innlederne fikk med seg mange gode innspill.
Tirsdag var det saksbehandling som stod på agendaen i Rådet. Vi fikk også diskutert inntektssystemet for kommunene, ferskfiskordningen, EU´s Arktiske politikk, samferdselsløsninger i Nord-Norge, Nussir, reiseliv, m.v.

Ferskfiskordningen
Øst- og Vest-Finnmark Rådet har gått sammen om en uttalelse til fiskeriministeren, der vi peker på utfordringer ved dagens ferskfiskordning. Slik ordningen har fungert i år, risikerer man at industrien på land står uten tilgang fisk i november. Med bakgrunn i dette ber man om et påfyll, og at fremtidig ordning starter opp senere for å sikre råstoff i andre halvår. Sist, men ikke minst må man sørge for kontrollordninger som gjør at den fisken som utløser ferskfiskbonusen holder en god kvalitet. Småhyse med lav kvalitet skal ikke absolutt ikke belønnes med ekstra kvote av torsk til god pris.

Leve godt – leve lenge
Onsdag deltok jeg i et informasjonsmøte med Hovedutvalget for Helse og Omsorg. I møtet ble det satt av god tid til tanker og samtaler rundt innholdet i kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2032.
I Måsøy kommune skal det være både trygt og godt å bo – hele livet. I møtet snakket vi om de store linjene innen helse og omsorg, men også om spesifikke ting som folkehelsearbeid, skole, frivillighet, rekruttering og ivaretakelse av fagpersonell. Også tema innen teknologi og miljø ble diskutert, og her ber man blant annet administrasjonen om å utrede mulighetene for bruk av el-biler i hjemmetjenesten. I Måsøy skal vi leve godt – leve lenge.

Aktiv ungdom
Med 1,5 stilling med oppgaver for å aktivisere og inkludere ungdommen, ser man at det nå skjer mye for disse. Klubbkvelder, pizza- og tacokvelder, bålturer, fiskekonkurranse, paintball osv.
Veldig positivt!
Allikevel ser vi at noen av våre ungdommer bruker barnehagen som samlingssted på ettermiddagene/kveldene, hvor lekeapparater blir ødelagt og det slenges halvfulle bokser med energidrikker inne på området. Slik vil vi ikke ha det, og vi oppfordrer både voksne og ungdom til å følge med, slik at vi ikke risikerer at barnehageungene får i seg drikke og snusposer som disse små magene absolutt ikke skal ha.

 

«Reason to go»
Alle har gjerne en grunn til å reise, men hva tilbyr vi våre gjester. Man burde kanskje brukt arbeidstittelen «Reason to visit». Hvorfor skal man besøke Måsøy kommune? Tygg litt på dette.
Det er stor aktivitet i kommunen, noe som er veldig bra. Allikevel ser jeg som ordfører at vi behøver å «stase» oss litt opp, tilby noe, og høste av de mulighetene som ligger rett utenfor døra hos oss. Vi bor i en fantastisk flott kommune – og vi ønsker jo så gjerne å vise den frem. Camping, aktiviteter, opplevelser, mat osv. Vi behøver gründere som vil og tør.
Arealer, lokaler, støtteordninger? Kontakt meg gjerne, så viser jeg vei til den riktige døra.

Girlpower
Distriktene har tradisjonelt slitt med å kunne tilby tradisjonelle kvinneyrker. Ikke det at man ikke har kvinnelige arbeidsplasser i fiskeindustrien, eller at kvinner ikke kan jobbe i mekanisk industri – der er det virkelig «girlpower». Allikevel er det nok mest i omsorgsyrkene vi finner en overvekt av kvinner. Kvinnelige gründere innen kultur, mat og kunst har vi ikke så mange av. Potensialet er stort, og jeg skulle så gjerne sett at vi klarte å utvikle Måsøy kommune som en destinasjon for nettopp dette.
Det er ingen hemmelighet at kvinner flytter fra distriktene, og dermed får man også en skjev kjønnsbalanse, i tillegg til en aldrende befolkning.
Kan vi sammen snu trenden? Jeg tror at hvis vi setter fokus på dette, og virkelig legger til rette for kvinnelige gründere og arbeidsplasser, så klarer vi det.
Fakta: Bare 2 av 10 aksjeselskaper startes av kvinner, og kun 1 av 10 gasellebedrifter i 2019 ble startet at kvinner. Tar du utfordringen? Har du en god idé, så vil jeg gjerne høre om den.

Veivedlikehold.
Jeg har tidligere skrevet at vi skal asfaltere en del kommunale veier i Havøysund, og finne gode og gjennomførbare løsninger for distriktet. Asfaltarbeidene pågår, og nå kan jeg også med stor glede skrive at det vil bli bestilt store mengder med veigrus. En del av dette skal i første omgang til Ingøy, og teknisk sektor i kommunen jobber med kartlegging og planlegging av andre prekære områder.
Veiene på Ingøy bærer preg av slitasje og utvasking over tid, og at man endelig har funnet løsninger for vedlikehold gleder nok flere enn bare ordføreren.

Bredbånd til Rolvsøy
Som tidligere nevnt, så jobbes det med å finne løsninger for bredbånd til Rolvsøya. Sist uke fikk jeg en gladmelding om at Måsøy kommune er tildelt midler fra Finnmark Fylkeskommune for utbygging av dette, og nå må det jobbes på alle kanter for å få gjennomført prosjektet.
Administrasjonens kostnadsberegninger for hele pakken fra legging av sjøkabel, til tilknytning av abonnenter er kr. 11 791 000,- Av dette har vi nå til sammen fått 5 791 000,- Dette betyr helt enkelt at vi fortsatt mangler 6 mill., men at vi er på god vei til å kunne gjøre en viktig og fremtidsrettet investering for både innbyggere og næringsliv på Gunnarnes og i Tufjord. Dette er politikk, og for meg personlig; viktig distriktspolitikk.

«En god vilje kjenner ingen umuligheter»
Henrik Ibsen

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema