ordførerens hjørne 17

Ordførerens hjørne 17. april 2020

Påsken vi har lagt bak oss blir nok den påsken vi vil huske best i lang tid fremover. Til tross for hytteforbud og ikke det beste påskeværet, håper jeg du har hatt en fin påske.

Vi er nå kommet i gang med daglige gjøremål – dog på en annerledes måte enn vi var vant til før korona-pandemien også nådde Norge.
Mange jobber fra hjemmekontor, mange tilbud og tjenester har vært stengt i flere uker, og vi har alle lurt på hvordan vi skal bevege oss rundt i samfunnet.
Nå løsnes det litt på korona-tiltak både i Måsøy kommune og ellers rundt i landet. Det er nå ekstra viktig å være varsom. Husk at du ikke kan vite om du er smittet, og da er det viktig å opptre på en slik måte at du ikke smitter andre. Hold avstand, ikke flere enn 5 personer samlet – og husk håndhygiene.

Smittestopp
Regjeringen lanserte i går en mobil-app for sporing av smitte i Norge. Jeg har lastet ned appen, og anbefaler alle til å være med på denne dugnaden.
«Smittestopp» finner du både på Apple App Store og Google Play Store.
De første ukene vil Folkehelseinstituttet bruke på å bli sikre på at dataene er av god kvalitet. Til dette trenger de at så mange som mulig laster ned appen.
Data om hvordan vi beveger oss og hvor mange vi treffer vil være viktig for å se hvordan smitteverntiltakene virker, og hvor mange flere nærkontakter vi får. Etter hvert som data blir samlet inn, vil du få et varsel dersom du har vært nærkontakt til en smittet, og få råd til hvordan du skal forholde deg til det.
Noen har uttrykt skepsis til denne «overvåkingen», men jeg tenker at de fleste appene har rimelig god kontroll på bevegelser i samfunnet, som for eksempel Facebook og Snapchat, og med bakgrunn i det har jeg ingen bekymringer ved å la teknologien varsle meg hvis jeg har vært i nærheten av en smittet.

Karanteneregler gjeldende fra 15. april
Kommunes kriseledelse og smittevernlegen har i møte denne uken gjort følgende vedtak:

  • Måsøy kommune vil følge nasjonale retningslinjer som sier at reisende fra utlandet skal i karantene.
  • Alle innbyggere med symptomer som feber, hoste, eller andre tegn til øvre luftveisinfeksjoner vurderes av lege, og om nødvendig henvises til karantene.
  • Vedtaket om at hele husstanden settes i inntil 14 dagers karantene, hvis en i husstanden skal i karantene, opprettholdes.

Unntak fra karantenereglene: Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sine definisjoner av samfunnskritiske funksjoner  gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Skolene og barnehagen skal åpne
Etter mange uker med hjemmeskole og stengte barnehager, har regjeringen nå bestemt at barnehager skal åpne fra 20. april. SFO og skolen fra 1.- 4. trinn skal åpne 27. april.
Måsøy kommune er klare for åpning av Høtten barnehage mandag 20. april kl. 09.00.
Jeg håper både unger og voksne kan få fine og aktive dager i barnehagen fremover. Åpningstidene i barnehagen vil være fra 08.00 – 15.30. Det er viktig å merke seg at ungene må med ha all mat selv.

Hjemmeskole og ekstrakostnader
Elevene har i flere uker hatt hjemmeskole, ved hjelp av nettløsninger. Ikke alle har hatt nok båndhastighet til at både 2 og 3 unger skal kunne jobbe effektivt, og har derfor måttet øke og fått tilpasset hjemmenettet sitt. Kommunen ser at løsningen med hjemmeskole også koster ekstra for den enkelte husstand, og har diskutert dette i kriseledelsen.
Grunnskoletilbudet er viktig, og kommunen vil gi en kompensasjon for bruk av hjemmenett i denne hjemmeskole-tiden. Rektor vil komme med nærmere informasjon til foreldre/foresatte om hvordan dette løses praktisk.

Reinflokkene er kommet til sommerbeite
Det har vært en særdeles snørik vinter på innlandet, som har gjort tilgangen på mat for dyrene vanskelig. Derfor har familiene Utsi og Gaup valgt å flytte reinflokkene tidligere til kysten enn de vanligvis gjør. Dyrene har blitt foret gjennom vinteren, og kan derfor være ekstra tamme.
Man ber folk om å ferdes varsom i området ved Eiterfjord og Hestevannet, og om å holde hunder i bånd. Fra kommunen vil vi ønske familiene og dyrene velkommen til kysten.

Næringslivet må bestå
Måsøy Næring og Havn KF har lenge søkt etter daglig leder, og i den situasjonen vi er i nå er det veldig viktig at næringsarbeidet i kommunen kan bistå næringslivet med veiledning. Nora Olli Johansen vil i en periode jobbe tett opp mot næringsaktørene, både med kartlegging av behov for hjelp, og veiledning igjennom forskjellige støtteordninger/tiltakspakker.

Nora kan treffes på NoraOlli.Johansen@masoy.kommune.no

Krisepakker – kartlegging av muligheter og behov
Den situasjonen vi nå er i har stor innvirkning på næringslivet i hele landet, og det jobbes med å få på plass motkonjunkturtiltak både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.
I Måsøy kommune har man startet arbeidet med kartlegging av prosjekter som kan bidra til at samfunnet kommer i gang igjen når situasjonen etter hvert normaliserer seg. Det kan dreie seg om vedlikehold, mindre utbygginger, miljøtiltak osv.

Hvorfor handle lokalt
I en vanskelig tid for næringslivet er det viktig at vi alle står sammen i dugnaden, og handler lokalt. Ditt bidrag kan berge det lokale næringslivet gjennom denne korona-tiden. Frisører, håndverkere, butikker, spisesteder osv. vil behøve hver eneste krone for å overleve.
Husk at det ikke er nettbutikkene som støtter lokale lag og foreninger – la oss sammen gi noe tilbake.

Tiltak hos Coop prix
Butikken vil fra mandag ha nye åpningstider, og vil holde åpent fra 09.00 – 20.00 på hverdager, og fra 10.00 – 16.00 på lørdager. Jeg kan ikke få sagt det nok, men Coop prix er for tiden den største samlingsplassen i kommunen, og det er viktig å ta på alvor de tiltakene som er blitt gjort både når det gjelder hygiene og det å holde avstand.
Coop prix har satt begrensninger på antall besøkende samtidig i butikken, og det lureste du kan gjøre er å vente utenfor, helst i bilen.
Hold avstand, ikke plukk på varer som du ikke skal kjøpe, bruk antibac, og vis hensyn til andre besøkende og ansatte. Det vil etter hvert også bli tilgjengelig håndvaskeplass for kunder.
De ansatte på Coop prix gjør en fantastisk innsats i kampen mot smittespredning, og nå er det ekstra viktig at vi som kunder følger de rådene som blir gitt.

Smittesituasjonen i Måsøy kommune
I kommunen har vi til nå hatt rundt 140 personer i karantene. Mye av årsaken til dette er at hele husstander har blitt satt i karantene hvis et familiemedlem har vært på reise eller har hatt forkjølelsessymptomer.
Frem til i dag har vi påvist smitte hos to personer, en var smittet i Tromsø, og en voksen mann som ikke har vært på reise har fått påvist smitte med ukjent smittekilde. Denne personen kontaktet selv lege med forkjølelesesymptomer, ble satt i karantene og testet.
Vi har dermed et lokalt smittetilfelle som man nå forsøker å finne smittekilden til.
Dette betyr at man fortsatt må opptre som om man er smittet, for ikke å smitte andre.

Reiser bør unngås
Folkehelseinstituttet anbefaler ikke unødvendige reiser eller fritidsreiser. Forenklet kan man si; hvis du lurer på om du skal reise noen veier, så er det ikke noe å lure på – bli hjemme.
Alle fritidsreiser og reiser som ikke er absolutt nødvendig må vurderes nøye med tanke på smitte, spesielt i forbindelse med reiser til/fra sterkt smittebelastede områder.
Her kan smittevernlegen gjøre enkeltvedtak iht. Smittevernloven, som gjør at man kan sette folk i karantene. Man anbefaler at man før slike reiser konfererer med legen på tlf. 78 42 41 00, for å unngå ufrivillig karantene.

 

«Det hende vi tell og med føle oss fri
Vi vet vi e hjemme og her ska vi bli
Vi e sterk og kan ta ka som helst når det kommer
Vi har sola og snart e det sommer»

Halvdan Sivertsen

 

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema