Ordførerens hjørne 17

Ordførerens hjørne 17. mars

I møter med innbyggere og næringsliv får jeg mange innspill og gode ideer for utvikling av kommunen.

Måsøy kommune består av fantastiske bygder og øyer, men det at vi har et stort distrikt med bosetting gir oss også utfordringer i forhold til tjenestetilbudet. Vi kan ikke ha alt overalt, men vi må lytte og ha god dialog om hva som er viktig for innbyggerne der de bor. Denne uka har jeg besøkt Rolvsøya, og jeg kommer tilbake med noen betraktninger etter møtene på øya lengre ned i «Ordførerens hjørne».

Administrativ organisering
I mandagens møte om fremtidens administrative organisering jobbet vi med et organisasjonskart som tok for seg tjenestetilbudet og plassering av funksjoner.
Det ble også besluttet å ha et felles møte med ledere og tillitsvalgte, der man sammen kan ha en gjennomgang av organiseringen. Det er mange tanker som er kommet ned på papiret, og vi ser at det er noen «tjenestehull» i organisasjonen som vi må få tettet. 

Besøk på Rolvsøya
Tirsdag var jeg hele dagen i Tufjord, der jeg fikk omvisning og gode samtaler med ledelsen og ansatte ved Tufjordbruket. Det er stor aktivitet både med fisk og utbygging hos bedriften, og det nye hybelbygget er helt fullt. At denne bedriften etablerte seg i Tufjord har skapt både vekst og optimisme. Det er flere ansatte som ønsker å bosette seg på Rolvsøy, og da må vi i første omgang finne løsninger for boliger, og et fremtidsrettet skoletilbud.
En annen sak vi snakket om var basistilbud som butikk og post. Vi kan ikke bygge samfunn uten elementære tilbud, så dette må vi følge opp.

Etter besøket ved Tufjordbruket hadde jeg et møte med Rolvsøy bygdevekstkomite, som ønsker å løsrive Rolvsøy fra Måsøy kommune, og søke seg til Hammerfest. Dette synes jeg er veldig trist, men er samtidig kanskje forståelig at man har mistet tålmodigheten etter flere år med en skole som forfaller, mangel på vann, og følelsen av å bli glemt.
Møtet bar preg av frustrasjon, men jeg svarer så godt jeg kan og bør. Man skal være varsom med å blande politikk og administrasjon, og jeg kan i alle fall ikke gjøre noe med det som har skjedd eller ikke skjedd for mange år siden. Jeg velger å se fremover, og sette fokus på det vi jobber med, og det vi har levert i løpet av 3,5 år. For å gjøre det helt klart, så skal vi rydde opp i problematikken med skole, SFO og barnehage. Dette er nok den tyngste saken, som gjør foreldre og innbyggere frustrerte.
Det er mange prosesser som pågår, både med tanke på oppvekstsenter, flytebrygger, vann, boliger, osv. Jeg mener bestemt at Rolvsøya skal utvikles, men forstår også at innbyggerne ikke tror på dette.

Stemmeurne – kommunevalget 2023
Da jeg var på Rolvsøy fikk jeg også spørsmål om muligheten for å stemme i distriktene ved kommunevalget 2023.
Valgstyret i Måsøy kommune vedtok allerede 06.03.2013 å legge ned valgkretsene i distriktet, slik at man i dag kun har en valgkrets, og dermed kun har åpent valglokale i kommunesenteret. Årsaken til dette var utfordringer med å få rekruttert medlemmer til de forskjellige stemmestyrene. Valgloven setter også begrensninger for hvem som kan oppnevnes: «Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende fylke.»
Som ordfører ser jeg selvfølgelig på dette som en demokratisk utfordring, men samtidig må jeg være realistisk og praktisk orientert. Det er mulig å tidligstemme allerede fra 1. juli, og forhåndsstemmingen foregår fra 10.08.23 – 08.09.23, så det vil være mulig å levere en stemme på rådhuset i Havøysund i god tid før valgdagen. Jeg håper alle stemmeberettige bruker sin stemme i høstens kommunevalg, og ønsker alle partier og listekandidater et godt valg.

Arctic Race of Norway – en folkefest
Onsdag 22. mars kommer prosjektleder i Arctic Race of Norway til Havøysund for å presentere hva publikum kan bidra med - og hva som skal skje frem til 19. august. Møtet er åpent for alle, og avholdes på Havøysund Hotell i møtesalen fra kl. 18:00 til 20:00.
Næringsliv, lag og foreninger, vennegjenger, familier, unge og gamle oppfordres til å bidra med overskudd og godt humør, og mer eller mindre kreative innslag og aktiviteter i forbindelse med sykkelrittet. Hiv dere med, og møt opp på hotellet for mer informasjon – og inspirasjon.

Norsk luftambulanse
Onsdag ettermiddag hadde jeg besøk av representanter fra Norsk luftambulanse. Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber for at alle som er akutt syke og alvorlig skadde skal få raskere og riktigere medisinsk hjelp, uansett hvor i Norge de er. NLA er mest kjent for sine helikopter, men i løpet av sine 40 år har de gjort – og gjør så mye mer. Hos oss har de kurset akutthjelpere på Rolvsøy, noe som bidrar til rask hjelp når sekundene teller. NLA tilbyr også videoløsninger for legevakt, setter opp egne flyruter for å komme raskt frem, de driver forskning og kunnskapsformidling, utvikler elektroniske løsninger, etc. I løpet av et par timer på kontoret fikk jeg veldig god informasjon om den daglige jobben NLA gjør, og hvordan de utvikler seg videre. NLA er også medisinsk partner for Arctic Race of Norway, noe som gjør at vi som kommune slipper å bruke vår egen beredskap i forbindelse med sykkelrittet.

«Hollendaren» i Fylkestinget
Torsdag fulgte jeg informasjonen og debatten i Fylkestinget om revisjonsrapporten rundt anskaffelsen av «Hollendaren». Dagens startet med en bred og inngående informasjon fra forvaltningsrevisor Margrethe Mjølhus Kleiven hos KomRev NORD, før saksbehandlingen kom i gang med flere timer med debatt og gruppemøter. Fylkets eget kontrollutvalg har slått fast at kjøpet ble gjort uten politisk godkjennelse, var i strid med demokratiske spilleregler, og at kjøpet var gjennomført uten gode saksutredninger og uten at det var satt av penger til båten. Fylkesrådet skal komme med en ny orientering til fylkestinget nærmere sommeren. Det er viktig å peke ut en retning, og se på hvilke grep fylkesrådet skal ta for å følge opp de alvorlige funnene som er gjort, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Mari Siljebråten.
Opposisjonen stilte etterhvert mistillitsforslag til fylkesrådet, men dette forslaget fikk kun 23 av 57 stemmer.

Ukens gladsak
Etter mange politiske kamper og innspill, kom endelig gladnyheten om at regjeringen vil gjøre noe med flyprisene på kortbanenettet.
Billettprisene på FOT-rutene er i dag regulert gjennom maksimalt tillatte billettpriser, full fleksibel én vei. Disse blir halvert fra 1. april 2024. Dette vil minske avstandskostnadene for både innbyggere og næringsliv. For å ta hensyn til en mulig vekst i etterspørselen vil kravene til setekapasitet økes der antall reisende er ventet å stige mest. 
Regjeringen legger opp til å foreta endringer i ruteopplegget i Finnmark og Nord-Troms. Styrket korrespondansekrav, færre krav til forbindelser, og ny FOT-rute mellom Kirkenes og Tromsø skal styrke transporttilbudet mellom Øst-Finnmark og Tromsø. Dette er i tråd med ønskene fra Troms og Finnmarks fylkeskommune, og er en skikkelig gladsak for oss i nord.

Neste uke

  • Møte om administrativ organisering
  • Møte med Finnmark Røde kors
  • «Lån en ordfører» på biblioteket
  • Folkemøte «Arctic Race of Norway»
  • Årsmøte i Vest-Finnmark krisesenter

«Demokrati er det høyeste form for styresett,
fordi det er basert på respekt for mennesket som et fornuftig vesen»

John F. Kennedy

God helg.
Bernth R. Sjursen

Skjema