Ordførerens hjørne 18

Ordførerens hjørne 18. desember

Vi er kommet til årets siste «Ordførerens hjørne», og jeg vil gjerne takke alle som har stått på gjennom dette spesielle året. Korona-viruset har preget hele verden, og da slapp heller ikke vi unna. Restriksjoner, rutiner og kohorter er blitt hverdagsord, men vi har «stått han av».

Selv om man har hatt begrensninger på både reiser og møter, så har året vært fullt av «ting og tang» for ordføreren. Møter med mennesker gir meg mye. Jeg håper jeg blir oppfattet som alles ordfører, og vil fortsette å møte folk for å lytte, og bidra til bolyst og utvikling i hele kommunen.
Når jeg ser tilbake på året som har gått, og på bildene på mobiltelefonen, så er det nesten utrolig hva som dukker opp i løpet av 12 måneder.
Fra ordførerbesøk på Måsøya i januar, via kontrollpost på veien i mars, til sommerbilen fra NRK i juni, har året bydd på fiskeri- og samferdselspolitikk, nye fiskebåter, industriutbygging osv. Det er et privilegium, men også et ansvar å være ordfører. Ikke minst er det viktig å være en tydelig stemme utad, på vegne av kommunen og innbyggerne – og det jeg tror på som politiker. Jeg tror på Måsøy kommune og alle menneskene som bor, lever og har sitt virke her.

Covid-19
I disse dager sendes det ut vaksine-utstyr til kommunen, og man starter i nord. Kommunene har frist til i dag for å ha på plass planer for vaksinering av innbyggere, slik at både utstyr og systemer skal være på plass den dagen selve vaksinedosene er godkjent og blir sendt ut. Dette var også hovedtemaet på denne ukens møte med Fylkesmannen. Jeg gleder meg til den dagen at jeg kan slutte å bruke Covid-19 som overskrift. I beredskapsledelsen diskuterte vi denne uka løsninger for tilreisende arbeidskraft til fiskeindustrien, og vi gjør alt vi kan for å lege til rette for industrien, dog med smittevernhensyn.

Juletradisjoner
Det nærmer seg jul, og jeg har denne uka vært på julekonsert med «71 grader kor» og kulturskolen, og jeg ble invitert til julelunsj med kollegiet på rådhuset onsdag. Hyggelige stunder i en hektisk periode før jul. Og så kommer man ikke unna noen julefilmer på TV, og selvfølgelig håndball EM for kvinner. Det er også en del av adventstiden.

Tilbud til elbil
Mandag fikk jeg æren av å klippe kabelbåndet, og offisielt åpne vår nye hurtigladestasjon.
Norge er verdensledende på elbiler, men dessverre har vi frem til nå ligget etter i Troms og Finnmark fylke, på grunn av manglende lademuligheter. Det var derfor en glede for meg å endelig få åpne vår stasjon. Plutselig blir det langt mer attraktivt å være elbilist, her på toppen av Europa.
Stasjonen er plassert på parkeringsplassen mellom brannstasjonen og fotballbanen. Prosjektet er støttet av Enova, selve stasjonen er bygget av Repvåg kraftlag, og den skal driftes av InfraNord.

Politikk og administrasjon
I det ukentlige møtet mellom ordfører, varaordfører og kommunedirektør, var det naturlig nok det forestående kommunestyremøtet med behandling av budsjett og økonomiplan som var tema. I møtet skulle også kommuneplanens samfunnsdel, men dette valgte kommunestyret å utsette til første møte i 2021. Vi ser at mange ting har kommet på plass i løpet av året, noe som har gitt både politikere og administrasjonen nyttige styringsverktøy. Flere planer ligger fortsatt i løypa, men jeg må si at det er en glede å se at reviderte planer og retningslinjer kommer på plass fortløpende. Uten revidering og fornying vil alt bli ved det gamle. «Gammeldags» og tungvint, nesten som å navigere uten kart og kompass.

Vegvedlikehold
Tirsdag var det møte med fylkeskommunen om fremtidige kontrakter og løsninger for både sommer- og vintervedlikehold av fylkesveier. Fylkestinget har bedt om at man skal se på om fylkeskommunen kan samarbeide med kommunene på noen områder? Et annet tema var ny, lokal kontraktsstrategi som både må ha brukerfokus, og som kan deles opp i mindre deler for at lokale entreprenører skal kunne tilby sine tjenester.

Seilingsnekt for Boreal Sjø
Onsdag ettermiddag/kveld ble det hektisk for ordføreren, og jeg måtte til slutt be om at beredskapsledelsen samlet seg på rådhuset. Boreal Sjø fikk inndratt et overordnet styringsdokument, som igjen førte til at alle rederiets fartøyer ble beordret til kai. I en øykommune som Måsøy er vi helt avhengige av båten, men at det skulle gå så kort tid før alt utartet til nærmest panikk og fortvilelse hadde jeg ikke sett for meg. Telefon, SMS, Messenger og Facebook – ingen ting sto stille hos meg. Kunne kommunen skaffe erstatningsbåt og/eller fikse overnatting – da helst «på minuttet»?
I beredskapsledelsen satte vi oss ned for å skaffe oss en oversikt over situasjonen, hva som fantes av tilgjengelige fartøy og hvilke muligheter man hadde. Vi var i løpende kontakt med fylkeskommunen, fylkesmannen, redningsselskapet, private båteiere osv. I tillegg skulle media ha sitt.
Jeg forstår at folk blir frustrerte, men som med all annen transport er det i utgangspunktet transportøren som er ansvarlig for sine passasjerer, og enkelte ting må bare passasjerene ordne selv med side reiseforsikringer. Som ordfører vil jeg allikevel, og selvsagt, forsøke å hjelpe kommunens egne innbyggere – det skulle bare mangle. Det skal faktisk noe til for at vi setter beredskapsledelsen i møte, og da snakker vi gjerne om fare for liv og helse. Denne gangen gjorde vi det for å forsøke å finne en løsning for de som var «strandet» på feil sted. Onsdag kveld kl. 23.00 fikk Boreal sin seilingstillatelse igjen – og alt var nesten tilbake til normalen igjen torsdag formiddag.

Kommunebudsjettet
Torsdag var det klart for årets siste kommunestyremøte, og da var det budsjett og økonomiplan som var den største saken som til behandling. Formannskapet hadde på forhånd innstilt til et budsjett som det egentlig, stor sett, var enighet om. Vi har penger på bok, men har over år hatt for høy drift. Dette må vi ta tak i, selv om opposisjonen var fristet til å betale tidligere års overforbruk og manglende justeringer med sparepengene. Som jeg har skrevet før, så vil vi møte oss selv i døra hvis vi skal bruke sparepengene våre til løpende driftsutgifter – og det kan vi ikke tillate.
Administrasjonen er i prosess, og må fortsette prosessen med å se på dimensjonering og effektivisering av driften, slik at vi får kontroll på driftsutgiftene – og på den måten kan skape oss handlingsrom for fremtiden.

Vi øker bemanningen på biblioteket med ei 50% stilling, øker kulturmidlene, og har satt av penger til sommerjobb for ungdom fra kommunen.
Fra 2021 vil det også bli gitt søskenmoderasjon mellom SFO/barnehage. Noe som betyr at de som har barn i både barnehage og SFO vil spare en del kroner.
Man har også satt av penger til drift av næringsdelen i Måsøy Næring og Havn KF.
I 2021 skal vi sette i gang med uttak av masser og regulering av Hallvika industriområde. Kommunestyret forskutterte også finansieringen av bredbånd til Rolvsøya, slik at dette prosjektet kan sendes ut på anbud.
Basseng-/grillområdet ved Storvannet skal oppgraderes, slik at dette fortsatt kan være en fin samlingsplass for barn og familier.
Arbeidsgruppen for Måsøy kulturbygg og museum har fått mandat til å fortsette jobben med å finne løsninger for bygg og innhold.

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede framtidig behov for barnehage, SFO og skoletilbud for Rolvsøy.
Kommunestyret har i framtidige budsjett forslått å redusere legetjenesten med en LIS-lege. Før dette iverksettes ber kommunestyret om at konsekvensene utredes med alternativer som f.eks. 3 leger i stedet for 2 + LIS-leger.
Kommunestyret har bedt om at man kartlegger behov vedlikehold av garderober, lager og tribuner i Polarhallen, samt vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for å gjøre garderobe/toaletter på samfunnshuset tilgjengelig for bevegelseshemmede.
Tilstanden på veier i distriktet skal kartlegges for at man skal kunne prioritere vedlikeholdstiltak.
Man ber om at man utreder salg av 25% av kommunal boligmasse og næringsbygg.
Kommunestyret ønsker at man utreder parkeringsavgift for langtidsparkering på kommunale parkeringsplasser.
Til slutt har man også bedt om at man ser på muligheter/løsninger for å kunne fakturere kommunale avgifter i 12 i stedet for 4 terminer.

«Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den.»
Alan Kay

Med dette avslutter jeg den siste utgaven av «Ordførerens hjørne» 2020, med de beste ønsker for julen og det nye året. Neste utgave kommer fredag 8. januar.

Bernth R. Sjursen

Skjema