Ordførerens hjørne 18

Ordførerens hjørne 18. juni

Det nærmer seg sankthans, og det er mange fantastiske mennesker som nå jobber i kulissene for å skape ekstra hyggelige opplevelser og bolyst, for både tilreisende og innbyggere i sommer. Så får vi håpe at ikke den pågående pandemien legger en demper på alle planene.

Covid-19
Denne uka har det vært helt stille hos oss, men vi ser at våre naboer Alta og Hammerfest sliter med smittespredning. Også Vadsø har en del smittetilfeller, men aller verst ser det ut for at det nå er i Berlevåg, som har 1/3 av innbyggerne i karantene. Dette betyr at vi absolutt ikke kan bruke ordene; «det var den pandemien», men må være på vakt. Smitten sprer seg fort over kommunegrensene, og vi må være ekstra forsiktige på reiser.

Vaksinering
Måsøy kommune vil fortsette å motta vaksiner igjennom sommermånedene og vaksinering vil foregå uavhengig av ferieavvikling. Vi oppfordrer befolkningen til å prioritere å bli vaksinert, samt være tilgjengelig når det er din tur og du blir oppringt.
I uke 25 vil vi også begynne med prioriteringsgruppe 9, som er aldersgruppen 45-54 år. Det er vanskelig å gi en prognose på når det blir din tur, men vi ser at vi ikke mottar færre doser enn før og tiden for revaksineringsintervallet er nå utvidet til 12 uker. Med bakgrunn i dette kommer man til å sette flest førstedoser i hovedferieukene.
Pr. uke 24 er det satt 477 førstedoser og 348 andredoser. Dette betyr at Måsøy Kommune har vaksinert 39,84 % av sine innbyggere med dose 1. 29,07 % av innbyggerne er fullvaksinerte med begge doser.

Veier og båter
Også denne uka har jeg, nær sagt som vanlig, vært i kontakt med fylkeskommunen vedr. veier og båter. Dette har nesten blitt et ukentlig gjøremål på kalenderen min, men kollektivtrafikk og vegvedlikehold er viktige saker som må følges opp.
I svingen ved Birjaberget, nesten i Selkop, er veien under kantsteinene skadet og veien er skiltet med nedsatt hastighet og innsnevring. Disse skadene har jeg bedt Statens vegvesen og fylket om å få fikset. Selv om veien ligger i Hammerfest kommune er dette en del av vår Nasjonal turistveg.
Når det gjelder hurtigbåt i Måsøy i sommer henger jeg på fylkeskommunen, og venter på en «løsning» for sommertrafikken.

Formannskapsmøte
Tirsdag var det mange saker som ble behandlet i formannskapet, og vi jobber for å utvikle Måsøy til å bli en enda mer aktiv og attraktiv kommune. Jeg vil gjerne trekke frem noen positive innstillinger til kommunestyret:
Sak 34/21 Forskuttering av spillemidler til dagsturhytta, samt bevilget 100.000,- til toalettløsning for den samme hytta, 35/21 Regodkjenning av scooterløyper, 36/21 Anbefaling om å vedta bygging av nytt lege- og omsorgssenter, 49/21 Anbefaling om oppstart av barnehage på Rolvsøy, 50/21 Godkjenning vedtekter for næringsfond kvinnelige gründere, og 52/21 retningslinjer utdanningsstipend.

Ingen uker uten fisk
I en fiskeri- og havbrukskommune dreier mye seg om hav og fjord, og aktivitetene der.
Denne uka har jeg deltatt på to webmøter med fiske og havbruk som tema. Onsdag arrangerte Nettverk Fjord og Kystkommuner seminaret «Et hav for fremtiden». Der diskuterte man den marine verdiskapningen, og utviklingen der siden 2010, og noen tanker frem mot 2050.
Torsdag hadde Cermaq invitert til interessemøte for å fortelle litt om aktiviteter og utvikling hos dem i våre nærområder. Her fikk vi vite at de kjører et forsøk med laser mot lakselus, som et forebyggende tiltak. Vi fikk også et innblikk i hvordan de jobber med bærekraft innen sine aktiviteter.

Nasjonale Turistveger
Kunstbygget på Ørahaugen i Havøysund ble endelig åpnet denne uka, slik at folk fikk sett den fantastiske installasjonen som er skapt av kunstneren Roni Horn og arkitekten Jan Olav Jensen. Statens vegvesen skapte ei fin ramme rundt pre-åpningen, hvor de informerte om prosessen og serverte både boblende drikke og gjærbakst til de fremmøtte.
Jeg tror dette konseptet har trigget hele skalaen fra irritasjon og forundring til stolthet og glede, via nysgjerrighet, undring og beundring hos innbyggerne. Kunst skaper alltid debatt, og det synes jeg er riktig. Hos meg har dette kunstprosjektet vært borti hele følelsesregisteret, men når jeg nå har sett det og hørt historien bak, er røft og tøft de beste ordene jeg kan finne. Kunstverket gjør noe med folk, og vil skape både nasjonal og internasjonal interesse. Vær forberedt på besøk, vær vertskap, vær stolt. Så må vi alle ta godt vare på bygget og installasjonen.
Den offisielle åpningen vi gjennomføres med pomp og prakt den 30. september.

Bobilcamp.
Bobilcampen nærmer seg ferdig, og skal ha offisiell åpning 2. juli. Her vil jeg takke styret og administrasjonen i Måsøy Næring og Havn KF som har gjort en fantastisk jobb for at vi skal kunne tilby en parkeringsplass til bobiler i sommer. Her blir det også muligheter for vask og matlaging.
Tømmestasjonen som tidligere sto nedenfor bensinstasjonen er fjernet, og det er kommet opp en løsning på østsiden av venterommet på hurtigbåtkaia.

Havets Hus
De fleste har fått med deg at «Indre bruk» er under renovering, og her er det på sin plass å løfte frem en privat aktør som virkelig har tatt tak i det gamle fiskebruket. Etter hvert vil bygget romme utleiekontorer, spisested, galleri, sjømatutsalg, osv. Et spennende konsept som har fått navnet Havets Hus, og som vil bli et autentisk bygg, hvor mye av det gamle blir ivaretatt.

Kunst- og kulturfestivalen «Perla»
Måsøy Næring og Havn KF har satt sammen ei arbeidsgruppe som har hatt ansvaret for å lage litt aktivitet i Havøysund rundt besøket av Statsraad Lehmkuhl i sommer. Det viser seg at når mange mennesker setter seg sammen, kan magiske ting skje – og nå har man planer om en egen årlig festival: Kunst- og kulturfestivalen «Perla». Fra 2. – 8. juli vil det skje veldig mye, og programmet er fylt opp med alt fra kunst- til matopplevelser. Hele programmet finner du her.

Aktiv sommer
Etter at «Perla» har pakket sammen, blir det mere action. Fra 14. juli – 14. august vil det bli forskjellige aktiviteter i Havøysund for barn, unge og familier. Det vil til sammen være 13 arrangementer, som er tilpasset forskjellige aldergrupper og type aktiviteter, alt fra lek og konkurranser til turer og overnatting ute. Dette er en viktig satsing innen forebygging og aktivisering av barn og unge i ferier. Programmet er ikke helt låst, men vil bli annonsert så snart det er klart.

«Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse,
men aktivitet, den frie utfoldelsen av evner,
samt vennskap med gode mennesker.»

Aristoteles

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema