2022

Ordførerens hjørne 18. Mars

En smak av vår i mars er ikke uvanlig, men det er vel kanskje større sjanser for vind og snøvær. 

Denne uka har vi hatt et fantastisk vær, men værmeldinga for helga ser dessverre mer normal ut.
Man kjenner på en lengsel mot sommer, sol og varme, men før snøen smelter skal det bli både scooterturer og isfiske på fjellvann, mens dagene blir lengre og lysere.
Når du leser dette har jeg tatt «oval» helg, med to feriedager på hytta.

Davvi – Grenselandet AS
Før jeg avsluttet forrige uke, ble det et kveldsmøte med Grenselandet AS om Davvi vindpark, strømutfordringer og industrietableringer. For min del foregikk møtet på Teams, mens en del folk var samlet i Alta for å følge presentasjonen. Davvi er omstridt, samtidig som vi ser at tilgangen på energi i Finnmark nærmer seg bristepunktet. Nok en gang er det arealer som diskuteres, og forståelig nok jobber man nå for å få til en samhandling mellom aktører. Vi har felles utfordringer, og da må vi forsøke å komme frem til felles løsninger i Finnmark. Jeg har i ettertid av møtet snakket med ordføreren i Lebesby, som ser både utfordringer og muligheter. Utfordringer med manglende energi og muligheter med en utbygging. Som han sa; «Denne satsingen kan være en game changer for Lebesby og Finnmark».

Kafe for Ukraina
Sist lørdag ble det arrangert kafe og loddsalg på Rolvsøy, til inntekt for Ukrainas ofre. Mange bedrifter og private hadde bidratt med premier til lotteri. En fantastisk initiativ, som skaper samhold og entusiasme – med bakgrunn i den tragiske situasjonen som folk i Ukraina opplever.
Det kom inn til sammen kr. 29.205,-  og inntektene etter kafeen går uavkortet til Norges Røde Kors for å hjelpe folk i Ukraina. Dette er dugnad og hjertevarme fra folk til folk.

Perla 2022
Onsdag kveld var jeg i planleggingsmøte sammen med de som jobber med sommerens «Perla kunst- og kulturfestival», og det er bare en ting å si; det blir et enormt innholdsrikt program for besøkende i alle aldre, og det loves til og med godt vær.
Konserter, turmarsjer, gateløp, kunstutstilling, god mat og drikke, salgsboder, barneaktiviteter og blålys er bare noe av tingene i «programkladden». Det ringes, skrives, forhandles, budsjetteres og bookes for å sy sammen program, artister, kunstnere, lokaler, osv. Festivalen går av stabelen i Havøysund 1. – 8. juli, så her er det bare å sette av ei ferieuke og bli med på moroa.

LOSA
Mandag morgen fikk jeg en hyggelig melding om at det er nok søkere til LOSA-tilbudene, og at de truede linjene derfor blir startet opp til høsten. Nå jobber vi med fylkeskommunen for å finne løsninger for å finansiere dette. Et av kriteriene var som kjent at kommunene måtte bidra med finansiering, men vi har ikke gitt oss på dette. … Fortsettelse følger …

Kombibåtkai Ingøy
Da tilbudsfristen for prosjekteringskonkurransen for kaia gikk ut 23. februar hadde ikke fylkeskommunen fått noen tilbydere, og de valgte da å lyse ut konkurransen på nytt, 9. mars, med enkelte justeringer. Følgende fremdriftsplan er nå gjeldende:

  • Tilbudsfrist prosjekteringskonkurransen 1. april.
  • Sluttfrist leveranse fra rådgiver, inkludert kontroll og godkjenning i vegdirektoratet er 28. oktober.
  • Utlysning av byggekontrakt desember 2022
  • Oppstart byggekontrakt mars/april 2023
  • Ferdigstillelse bygging oktober 2023

Endelig bredbånd til Rolvsøy
Denne uka ble det undertegnet kontrakt med Telenor på etablering av bredbånd til Rolvsøy.
Målsettingen under planleggingen har hele tiden vært at sjøkabelen skulle kunne legges ut til sommeren, og nå ser det ut for at man skal klare å holde denne tidsfristen.
For innbyggere og virksomheter på Rolvsøy betyr dette et etterlengtet tilbud om god og stabil digital tilknytning til resten av verden.
Første byggetrinn er legging av sjøkabel fra Havøysund til Halsen på Rolvsøy, og deretter legging av landkabel fra Halsen til Tufjord. Det blir lagt fiberkabel fra Halsen til Gunnarnes skole. 
Det legges opp til at nettet skal dekke alle kunder som er definerte som fastboende, næringsbygg og offentlige bygg – i det definerte utbyggingsområdet.
Bedriftskunder og offentlig virksomhet kan knytte seg til fibernettet, mens fastboende og fritidsboliger får tilbud om trådløst bredbånd

Farled og havn
Jeg har denne uka deltatt i et digitalt møte med Fiskeridep. om farled ved/kanal gjennom Hopseidet. Vest-Finnmark Rådet har spilt inn dette etter det tragiske forliset tidligere i vinter, og vi har nå hatt et oppfølgingsmøte. Prosjektet må først utredes av Kystverket, og vi vil også be om et møte der.
I møtet med Fiskeridep. tok vi også opp fiskerihavner som «står på vent». Når man nå skal starte på jobben med den nye Nasjonale transportplanen (NTP), vil vi henge på for å få inn prosjektene som egentlig var klare fra Kystverket for flere år siden, men som forsvant ut av NTP når fylkeskommunene skulle overta ansvaret for fiskerihavnene. Kapasiteten hos Kystverket er begrenset, men regjeringen vil starte jobben med å bygge dette opp igjen. I mellomtiden må vi sørge for å holde trykket oppe på de prosjektene som allerede er utredet – blant annet Hallvika fiskerihavn.

Besøk av studenter
Jeg ble i månedsskiftet kontaktet av en professor fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, som ønsket å besøke Havøysund sammen med sine studenter. Tirsdag denne uka møtte 10 studenter og 2 lærere opp på rådhuset for å snakke med ordføreren om fiskerikommunen Måsøy.
Høgskolen har i fire år drevet et prosjekt med arbeidstittelen «Coastal Mapping» der de kartlegger situasjonen i fiskevær/opprinnelige fiskerisamfunn langs den nordnorske kysten fra Bodø til Grense Jacobselv. De bruker studenter i arbeidet og gjennomfører nå sitt sjuende studie som tar for seg stedene på Porsangerhalvøya. De har sakte, men sikkert arbeidet seg nordover fra Lofoten, i løpet av disse årene.
Studentene arbeider med stedenes historie, fotograferer, samler materiale og lager kart ved hjelp av GIS (geografiske informasjonssystemer). Det viktigste er allikevel å innhente informasjon om situasjonen i dag og mulige utviklingsretninger, enn i fortida.
Ting vi snakket om i løpet av et par timer var, situasjonen i fiskeri- og turistnæringen, initiativer til næringsutvikling, tilflytting av folk som jobber digitalt, hvordan ordfører ser på fremtidige muligheter for Måsøy og Havøysund. Dette ble en hyggelig stund, men lydhøre og nysgjerrige studenter – noen av de hadde ikke vært nord for Trondheim tidligere.
Eter besøket på rådhuset gikk turen videre til TOBØ-FISK for å se nærmere på fiskeindustrien.

Destinasjon 3.0 – fremtidens destinasjonsselskap
Destinasjonsselskapene i Nord-Norge vil jobbe tettere og mer strukturert for å møte behovene i fremtidens reiseliv. Et tett og formalisert samarbeid i nord er viktig for å sikre en mer helhetlig reiselivsutvikling, på tvers av kommuner, destinasjoner og fylker. Kravene fra gjestene blir større i fremtiden, på alt fra opplevelser, kvalitet og sikkerhet, til bærekraft.
Som en del av Destinasjonsforum Nord sitt felles prosjekt «Destinasjon 3.0 - fremtidens destinasjonsselskap» skal det utarbeides forretnings-modell(er) for reiselivsutvikling i nord.

Denne uka ble jeg intervjuet om våre utfordringer og muligheter i Måsøy kommune.
Man ønsker gjennom dette å imøtekomme det økende og endrede behovet for tjenester, samt være innovative i tilnærmingen til bærekraftig utvikling og bærekraftige forretningsmodeller for utvikling av næringen, reisemålene og lokalsamfunnene.
2469 Reiselivsutvikling AS har fått oppdraget fra Destinasjonsforum Nord om å utvikle utkast til forretningsmodeller for destinasjonsselskapene, og vil gjennom intervjuer med utvalgte aktører i næringen og offentlig sektor kartlegge aktørbildet, struktur, samhandling, leveranser, utfordringer og behov, hvor hensikten er å få innspill til hvilke oppgaver som må løses for å utvikle reiselivet, reisemålene og lokalsamfunnene. «Hvem skal gjøre hva for hvem og hvordan?” i tråd med lokale forhold, næringen og offentlig sektor sine interesser, prinsipp for god besøksforvaltning, mål og strategier i nasjonal reiselivsstrategi, Innovasjon Norge sine prinsipp for bærekraftig reiseliv og FN sine bærekraftmål.

Kommunestyremøte
I går var det kommunestyremøte med mange saker til behandling. Vi hadde også en gjennomgang av kommunens driftsøkonomi, og vi må nok fortsatt holde et stramt grep for å holde dette på et sunt nivå. Samtidig så er det mange ting som vi bare må gjennomføre, så dette er en balanse mellom økonomi og gode tjenester til innbyggerne.
I møtet vedtok vi blant annet planprogrammet for kommunedel oppvekst, og vi ba administrasjonen utrede og komme tilbake til politikerne med løsninger for bygg og faglig innhold for barnehage, SFO og skole på Gunnarnes. Etter utredning fra Måsøy Næring og Havn KFs vedtok vi deres handlingsplan, og vi ga også klarsignal for at de kan finansiere flytebryggeutvidelse i Tufjord, og flytte flytebrygge til Måsøya for å øke kapasiteten der.

Kommunedirektøren skal i gang med forberedelser for et bolystprogram for kommunen, og vi må se på struktureringen av stillinger innen kultur, frivillighet og folkehelse.

Måsøy Næring og Havn har også fått godkjent en 4-årig samarbeidsavtale med Visit Hammerfest for utvikling av reiselivsnæringen i kommunen. Måsøy Næring og Havn har også fått mandat fra kommunestyret om å fortsette dialogen med HABU AS for se på gode løsninger for fremtidig eierskap, finansiering og bruk av bygg og arealer.

«Refs» til ordføreren
I kommunestyremøtet fikk ordføreren «refs» av opposisjonen for å ikke vente med utsendelsen av innspill til fylkeskommunen vedr. kollektivtilbudet i kommunen. Jeg beklaget dette i kommunestyret, og jeg beklager her. Jeg gjorde en feil i det nye saksbehandlingssystemet når jeg hadde skrevet det innledende brevet, som gjorde at jeg sende det elektronisk den 9. februar. Saken opprettet jeg 3. februar, og det er årsaken til at denne datoen står i brevet. Jeg fikk dessverre ikke med innspillene som flere hadde sendt til meg, men den 11. februar, mens jeg gikk igjennom innspillene følte jeg at jeg hadde fått med poengene om at vi ikke tåler kutt, men at vi med fordel kan se på den tiden båten ikke er i bruk. Båter trives jo best i fart, ikke ved kai.

Når det gjelder næringsliv, og spesielt frakt av fisk fra Rolvsøya har jeg løftet dette opp til departementsnivå, siden fylkeskommunen ikke har mulighet til å finansiere dette. Jeg jobber tett med fylkeskommunen med både buss og båt, og dere kan være sikre på at selv om jeg bommet på innspillsbrevet, så jobber jeg veldig mye med kollektivtilbudet i kommunen. Noen eksempler er meldingstjenesten i Snelandia-appen, elektroniske informasjonstavler, fått bort den gamle godsbussen og byttet den med en langrutebuss, kombibåtkaia på Ingøy, og ikke minst «Hollendaren». Alle disse sakene jeg jobbet med, jevnt og trutt, siden høsten 2019.

Jeg beklager igjen at jeg gjorde en feil, og jeg lærer selvsagt for hver dag som går.

 

«Det e’ke våren du elska mest, men løftan som han gjer
Om lyset fra ei sommersol som aldri ska gå ner»

Halvdan Sivertsen

God helg

Bernth R. Sjursen

Skjema